Nova marka HP Mostar „Međugorje 2015.“

Hrvatska pošta (HP) Mostar i ove godine izdala je prigodnu poštansku marku „Međugorje 2015.“ u arku od 8 maraka, maksimum kartu (MC), žig i omotnicu prvoga dana (FDC). Autor izdanja je fra Tihomir Bazina, marka nominalne vrijednosti 1,00 KM tiskana je u tiskari Zrinski u Čakovcu i u poštanskom prometu koristi se od 1. lipnja 2015. godine.

Čuveno marijansko svetište Kraljice Mira u Međugorju već 34 godine posjećuju hodočasnici sa svih strana svijeta. Prema svjedočenju šestero mladih ljudi 25. lipnja 1981. na brdu Crnica, današnje Brdo ukazanja, imali su susret sa ženom koju su prepoznali kao Majku Božju. Ukazanja, prema kazivanju sada već odraslih vidjelica i vidjelaca, događaju se i danas. Iz dana u dan Međugorje se potvrđuje plodovima vjere i obraćenja o kojima svjedoče mnogi hodočasnici koji su smogli hrabrost odazvati se Božjem pozivu i pozivu Kraljice Mira na promjenu života. I kao što je potreba za hranom i pićem uvjet za fizički život čovjeka, duhovni život nemoguć je bez molitve. Toga su svjesni mnogi koji dolaze pronaći snagu i novi put pod okriljem Kraljice Mira, Gospe Međugorske. Međugorje je mjesto molitve i mira, pomirenja čovjeka s Bogom, s drugim ljudima i sa samim sobom. Sveta Stolica je 2010. osnovala Međunarodno povjerenstvo koje je sačinjavalo dvadesetak kardinala, biskupa, teologa i drugih stručnjaka koji su detaljno proučavali izvješća o ukazanjima Djevice Marije u Međugorju. Povjerenstvo je završilo s radom u siječnju 2014. i rezultate predalo Kongregaciji za nauk vjere na daljnju obradu.

(www.jabuka.tv)