Impressum

Glavni urednik:
Domagoj Ledić

Novinari i suradnici:
Luka Šurkalović
Ana-Lucija Šoljić
Marin Mandić
Martin Čilić
Kristijan Anić
Dajana Medić
Ivona Vasilj

Marketing:
Danijela Bošnjak

Direktor:
Ivan Mandić