Vlada ŽZH traži 10 vježbenika

Na temelju članka 41. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj:17/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

Javni natječaj

za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke:

studij politologije – 4 vježbenika
studij engleskoga jezika i književnosti i bibliotekarstva – 1 vježbenik
studij agronomije – 1 vježbenik
studij prehrambenoga inženjerstva – 1 vježbenik
studij geografije – smjer turizam i zaštita okoliša – 1 vježbenik
studij arheologije i povijesti – 1 vježbenik
studij ekonomije – 1 vježbenik

Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne kriterije utvrđene u članku 7. Odluke o programu zapošljavanja vježbenika u 2018. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj:7/18):

 • bez radnog iskustva u struci za koju se školovala,
 • prijavljena na evidenciji Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke prije dana podnošenja prijave Vlade na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje,
 • da ima završen VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskoga sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova odgovarajuće struke iz članka 4.točka b) Odluke o programu zapošljavanja vježbenika u 2018. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:7/18) kako slijedi:
 1. VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskoga sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova politološke struke,
 2. VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova struka engleski jezik i književnost i bibliotekarstvo,
 3. VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova agronomske struke,
 4. VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova struka prehrambenog inženjerstva,
 5. VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova struka geografija- smjer turizam i zaštita okoliša,
 6. VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova struka arheologija i povijest i
 7. VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova ekonomske struke,
 • dobi do 30 godina.

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju kriterija utvrđenih u Odluci o Programu zapošljavanja vježbenika u 2018. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj:7/18) i jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj:17/13)

Napomena: radni odnos vježbenika zasniva se na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci.

Potrebni dokumenti ( originali ili ovjerene preslike)

 1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 2. Uvjerenje Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke o duljini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome Visoke stručne spreme iz kojeg je vidljivo da je kandidat prijavljen na evidenciju Službe prije 27. 02. 2018. godine kao dana podnošenja prijave Vlade Županije Zapadnohercegovačke na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje,
 3. Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena završenog studija,
 4. Rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (za kandidata kod kojeg postoji utvrđen stupanj invalidnosti 60% i više) i
 5. Uredno popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke za prijem vježbenika (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavijesti o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnoga natječaja u dnevnim listovima ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

“Javni natječaj za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke”

NE OTVARATI

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovoga natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

(www.jabuka.tv)


6 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.