Široki Brijeg: Usmena rasprava zbog Fealova novoga objekta

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokoga Brijega, rješavajući po zahtjevu gospodarskoga društva “Feal” d.o.o. Široki Brijeg u postupku izdavanja građevne dozvole za izgradnju stambeno-poslovnoga objekta u Širokom Brijegu, temeljem članka 69. stavak 1. Zakona o upravnom postupku (“Sl. novine Federacije BiH”, br. 2/98 i 48/99) vrši:

Poziv na usmenu raspravu

Pozivaju se svi zainteresirani građani da u četvrtak 7. lipnja 2018. godine u 9.00 sati dođu u prostorije Grada Širokoga Brijega, prizemlje, Centar za dozvole radi sudjelovanja na usmenoj raspravi u postupku izdavanja građevne dozvole za izgradnju stambeno-poslovnoga objekta, na parceli označenoj kao k.č. 1753 k.o. Trn, po zahtjevu gospodarskoga društva “Feal” d.o.o. Široki Brijeg.

Također Vas obavještavamo da možete izvršiti uvid u spis dotičnoga predmeta, svakim radnim danom u vremenskom periodu od 8.00 do 9.30 sati, u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, navedeno je iz Gradske uprave.

(www.jabuka.tv)