Centar za socijalni rad Široki Brijeg raspisao natječaj za ravnatelja

Grad Široki Brijeg objavio je u subotu, 10. veljače kako je raspisan javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JU Centra za socijalni rad Široki Brijeg.

Mandat ravnatelja traje četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno zakonu.

Opći uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je stariji od 18 godina
 3.  da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH),
 5.  da nije osuđivan za kazneno djelo,
 6.  da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
 7.  da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Posebni uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 •  da ima završenu visoku stručnu spremu VII stupnja, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 240 ECTS bodova),diplomirani pravnik odnosno mag. prava, diplomirani socijalni radnik odnosno mag. Socijalnog rada ili drugi fakultet društvenog smjera,
 • da ima najmanje 5 godina radnog staža u struci nakon stjecanja fakultetske diplome.

Uz prijavu na javni natječaj kandidat je dužan priložiti:

 • kraći životopis, adresu i kontakt telefon,
 •  kopiju osobne iskaznice CIPS,
 •  rodni list
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (Policijska uprava),
 •  dokaz o stručnoj spremi,
 •  dokaz o radnom iskustvu u struci
 •  dokaz o radnom iskustvu na poslovima socijalne zaštite.
 • potpisanu izjavu na okolnosti iz točke III – podtočke 3), 4), 6) i 7).

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju, a u postupku izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

 • rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
 •  komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 • poznavanje organizacije i djelatnosti JU Centra za socijalni rad.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije, a prednost imaju kandidati s radnim iskustvom na poslovima socijalne zaštite.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja javnog natječaja.

Kandidat koji bude izabran naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla.

Javni natječaj će biti objavljen u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke”, “Večernjem listu” i web stranici Grada Širokog Brijega.

Prijave s traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti osobno ili poštom preporučeno, s naznakom:

“Prijava na javni natječaj za ravnatelja JU Centar za socijalni rad Široki Brijeg – NE OTVARAJ”, na adresu:

JU Centar za socijalni rad Široki Brijeg
Upravno vijeće
Trg Gojka Šuška 3b
88220 Široki Brijeg

Opis pozicije
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Centra, zastupa i predstavlja Centar prema trećim osobama, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra, zastupa Centar u svim poslovima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim tijelima, te pravnim osobama sa javnim ovlastima, predlaže Upravnom vijeću mjere za efikasan i zakonit rad, predlaže Upravnom vijeću pitanja za razmatranje i donošenje odluka i akata iz njegove nadležnosti, te se brine za provedbu donesenih odluka, podnosi Upravnom vijeću izvješće o radu Centra, predlaže poslovnu politiku, obavlja posao naredbodavatelja za izvršenje financijskog plana Centra i odgovoran je za namjensko korištenje sredstava Centra, brine se o primjeni financijskih propisa u poslovanju, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika Centra, odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, pokreće postupak usuglašavanja i donošenja općih akata centra, predlaže program rada Centra, vodi stručni rad Centra i odgovoran je za stručni rad Centra, brine se o izvršavanju odluka Upravnog vijeća, imenuje i razrješava djelatnike Centra, imenuje i razrješava voditelje pojedinih službi i odjela Centra, odlučuje o raspoređivanju i ulozi zaposlenika Centra za obavljanje određenih zadaća, donosi pojedinačne akte o pravima i dužnostima djelatnika i drugim pitanjima u prvom stupnju u svezi s radnim odnosima, sukladno općim aktima Centra, odlučuje o uvođenju produženog rada Centra ili pojedinih djelatnika, donosi odluke o stegovnoj odgovornosti, izdaje naloge djelatnicima za izvršavanje zadaća, imenuje stručne i povremene komisije, poduzima potrebite radnje u ime i za račun Centra, te predlaže Upravnom vijeću ulaganja i nabavku opreme sukladno potrebama Centra i izvršava i druge poslove utvrđene Zakonom i općim aktima Centra.

(www.jabuka.tv)

27 komentara

 • Stavite pravog covika sto moze razumit zene sto trpe nasilje da nesto se poduzme a ne da govorite javite se kad se smiri situacija.
  Mora se poduzet nesto

 • Pa naravno da ravnatelj neke institucije treba imati iskustvo u struci. To treba biti tako, pa čak i vise godina po meni od 5 koliko se traži. Znaci, s fakulteta u ravnateljsku fotelju. Ma dajte molim vas. To samo vrijedi za ministre. Prvo radno mjesto ministar.

  • Pa nas glupavi svit sve pojednostavi. Nije uopce guzva za ovo mjesto, nije to kino, knjiznica ili vodovod pa da se ne sekiras o poslu. Nije bas sve u drzavnom uhljebnicko

 • Tu triba staviit mlado neiskvareno celjade koje je tek izaslo iz skole bez dana radnog staza da dite radi i uci kroz posa a ne neku staru i iskvarenu ojebinu.

 • Kako se ne raspisuju javni natjecaj za posa npr.Čistoca,Vodovod,Dom zdravlja,,itd,itd..na stotine ih uposleno,znaju li ravnatelji da zato idu kaznene prijave,,,

 • centar za socijalni rad ne radi nikakve projekte, samo dile pare koje im dadnu općina i obnova
  kakvi su kriteriji? ima li ravnateljica plan? ne vidim ni u komentarima da neko to spominje
  jadnitismo

 • Vi bi nekog mladog bez iskustva koji je imao super ocjene i po mogucnosti da je od finih roditelja, da nemaju velika primanja…ok, i meni bi bilo drago, al zar mislite da je pametno da osoba bez iskustva i prakse odlucuje o zivotnim sudbinama. Nije bezveze tih pet godina navedeno kao uvjet…
  Najlogicnije je da ravnatelj bude ko tamo vec dugo radi, nije socijala za*ebancija pa da je uzme stranacki uhljeb bez znanja i iskustva

 • Ovo je diskriminacijski uvjet da prednost imaju kandidati s radnim iskustvom na poslovima socijalne zaštite što je neodrživo.

 • Ko god misli da je privlacno biti ravnatelj ovakve ustanove , neka se prijavi i pokaze svoje sposobnosti..
  Najlakse se pravit pametan i komentirati..
  Prijavite se i preuzmite odgovornost

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.