Vlada ŽZH: Povećanje naknada zaposlenicima, izdvajanja za vode i SUM

126. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke održana je u četvrtak u Širokom Brijegu pod predsjedavanjem Zdenka Ćosića.

Nakon usvajanja dopunjenog Dnevnog reda, Vlada je donijela Odluku o izdvajanju sredstava jedinicama lokalne samouprave s pozicije “Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva” utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, kojom se odobrava izdvajanje sredstava jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 196.000,00 KM.

Navedena sredstva se raspoređuju jedinicama lokalne samouprave podjednako za sufinanciranje projekata vodnog gospodarstva, i to: Gradu Široki Brijeg za izvođenje radova na istražnoj bušotini u naselju Izbično, Gradu Ljubuški za otplatu investicijskog kredita Razvojnoj banci Federacije BiH – vodoopskrba, Općini Posušje za izgradnju vodovoda Vir – sekundarna mreža između ČV 45 i ČV 46 te Općini Grude za izgradnju transportnog vodovoda u MZ Borajna i za izgradnju novih bušotina u vodocrpilištu Grudsko Vrilo.

Vlada je donijela Odluku o donošenju Programa rada za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Županije Zapadnohercegovačke, planskog dokumenta koji je, uz Procjenu ugroženosti područja Županije Zapadnohercegovačke od prirodnih i drugih nesreća i Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj, temelj za organiziranje i provedbu zaštite i spašavanja Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela Odluku o isplati sredstava s pozicije “Tekući prijenosi za Sveučilište u Mostaru, Studentski centar u Mostaru, Zavod za odgoj i obrazovanje” iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, kojom se određuje iznos, svrha i odobrava isplata sredstava u iznosu od 900.000,00 KM navedenim institucijama.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama iz osnova materijalnih prava uposlenih kod korisnika Proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Razlozi za donošenje ove Odluke temelje se na porastu cijene goriva, kako bi se predloženim izmjenama rasteretili uposleni kod korisnika Proračuna Županije Zapadnohercegovačke. Člankom 1. Odluke predviđena je izmjena u članku 2. stavak (1) Odluke da se dosadašnji iznos prava na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini “0.25” KM po prijeđenom kilometru, za dane provedene na radu, povećava na iznos od “0,35” KM po prijeđenom kilometru za dane provedene na radu.

Također, Vlada je donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike Županije Zapadnohercegovačke za period 2023. – 2025. godine, koje definiraju početna proračunska ograničenja za sve korisnike Proračuna Županije Zapadnohercegovačke. Cilj smjernica je osigurati realan, sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja rashoda, čime se postiže funkcionalna povezanost provođenja sveukupnih aktivnosti unutar uravnoteženog okvira prihoda i rashoda za sve razine vlasti Federacije BiH.

U periodu od 2022. – 2024. očekuje se rast po stopi od 3,4% pa naviše sukladno procjeni Direkcije za ekonomske projekcije BiH od rujna 2021. godine.

Pandemija COVID-19, koja je pogodila cijeli svijet pa tako i BiH, dovela je do negativnih ekonomskih posljedica i usporavanja ekonomskog rasta. Već od mjeseca ožujka 2020. godine zabilježeno je značajno usporavanje naplate prihoda, što se nastavilo i u 2021. godini. Događaji na globalnoj razini i ratni sukobi u Istočnoj Europi prouzročili su nestabilno tržište energenata i prehrambenih proizvoda, što je izazvalo nagli rast cijena, visoku inflaciju i recesiju u pojedinim granama gospodarstva. Ekonomske posljedice inflacije se već osjete u domaćoj ekonomiji i gospodarstvu te će se odraziti i na Proračun Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela i Program rada Vlade Županije Zapadnohercegovačk za 2022. godinu te ga uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, navedeno je u priopćenju.

(www.jabuka.tv)

8 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.