U Mostaru zabilježena povišena radioaktivnost

Jedan od vodećih javnozdravstvenih problema u svijetu su mikrobiološka i kemijska onečišćenja hrane, koja su čest uzrok infekcija i trovanja stanovništva.

Na osnovi Programa monitoringa radioaktivnosti u okolišu, Zavod za javno zdravstvo FBiH vrši kontrolu radioaktivnosti uzoraka iz okoliša na odabranim lokacijama, uzorkovanje i mjerenje sadržaja radionuklida u zemlji, površinskoj vodi, vodi za piće, zraku, ljudskoj i stočnoj hrani.

Mjerenjem brzine ambijentalnog doznog ekvivalenta na jedanaest lokacija u BiH, od čega šest u FBiH, osigurava se sustav praćenja i pravovremenog izvještavanja o eventualnoj radiološkoj kontaminaciji širih razmjera. MFM dozimetri su postavljeni od 2008. u Sarajevu, Jajcu, Tuzli, Livnu, Bihaću i Mostaru, a od tada do kraja 2014. nije bilo prekoračenja alarmirajuće razine (300 nSv/h), navodi se u izvješću o zdravstvenom stanju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti u FBiH 2014.

U proteklom razdoblju uočena su povremena odstupanja od srednjih vrijednosti brzine ambijentalnog doznog ekvivalenta za lokaciju Mostar, a vrijednosti su u kratkotrajnim razdobljima prelazile i 100% prosječne vrijednosti, o čemu je obaviješteno nadležno tijelo – Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

Do danas nije utvrđen uzrok tih događanja, stoga je potrebno poduzeti sve mjere da se utvrdi razlog ovih odstupanja i na taj način smanji rizik po zdravlje stanovništva od jonizirajućeg zračenja.

Prijetnje vezane za sigurnost hrane i zdravlje su u stalnom porastu. Neispravna hrana je povezana s godišnjim umiranjem oko 2 milijuna ljudi i odgovorna za više od 200 oboljenja, od enterokolitisa do raka, te je jasno da javno zdravstveni sektor čini jednu od najznačajnijih karika u prevenciji i kontroli rizika vezanih uz kontaminiranu hranu.

Kada su u pitanju epidemije zaraznih oboljenja, na prostoru FBiH, u 2014. prijavljene su 2 epidemije trovanja hranom s ukupno 47 oboljelih. Kontrola hrane na radiološku ispravnost u FBiH obavlja se u dvije institucije – Zavodu za javno zdravstvo FBiH i Veterinarskom fakultetu Sarajevo, a vode za piće na radiološku ispravnost za cijelu BiH samo u ZZJZ FBiH.

U proteklom petogodišnjem razdoblju više od 99% uzoraka namirnica bilo je namijenjeno izvozu, a uzorci vode za piće su uzorci voda u boci i nijedan uzorak vode nije bio iz vodoopskrbne mreže. Od ispitivanih uzoraka, kako namirnica, tako i vode, nijedan uzorak se nije pokazao radiološki neispravnim.

Međutim, da bi se navedeni podaci mogli staviti u korelaciju sa zdravljem, nužno je uspostaviti sustavno praćenje parametara zdravstvene ispravnosti hrane, propisano zakonskim aktima, a koje uključuje i radiološku komponentu ispravnosti hrane. ZZJZ FBiH u sklopu monitoringa radioaktivnosti životne sredine vrši i analize hrane na radioaktivnost u svrhu procjene efektivne doze stanovništva FBiH unosom hrane.

U 2014. uzrokovano je 55 uzoraka namirnica i 12 uzoraka vode za piće. Dobivene vrijednosti pokazuju da nisu prekoračene granice unosa radionuklida preko unosa namirnica u organizam.

(www.jabuka.tv)

6 komentara

Komentiraj: