Otvoren poziv za prijave na Laboratorij za aktivističku umjetnost A-Lab.

Udruga građana Pravo Ljudski (Sarajevo) uz podršku Američke ambasade u BiH, objavljuje poziv za prijave na laboratorij za aktivističku umjetnost A-Lab. A-Lab se sastoji od radionica kreativnog dokumentarnog filma, fotografije i stripa, a namijenjen je mladima u dobi od 18 do 21 godinu s područja Prijedora, Sanskog Mosta, Sarajeva, Širokog Brijega i Trebinja. Pravo Ljudski poziva sve mlade ljude sa izraženim interesom za aktivističku umjetnost, dokumentarni film, fotografiju ili strip umjetnost da se prijave.

pravo ljudskiA-Lab je obrazovni program osmišljen da potiče kreativno osvrtanje, istraživanje i zajedničko stvaranje među mladim umjetnicima iz raznovrsnih okruženja u Bosni i Hercegovini. Sudionici biraju jedan od tri programa – film, fotografiju ili strip umjetnost – te zajedno sa međunarodnim tutorima rade na usvajanju praktičnih, tehničkih aspekata svake od disciplina, kao i na razvijanju svojih projekata u jeziku odabrane umjetnosti. Kako je u središtu A-Lab programa utjecaj suradnje u umjetnosti, iako sudionici biraju jednu od disciplina, u svom radu oslanjaju se na razmjenu iskustava i interdisciplinaran pristup, da bi što učinkovitije predstavili svoje radove i projekte, ali i pronašli svoj, jedinstven način izražavanja.

Ovaj projekt je omogućila podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu.

Prijaviti se možete ako:

– Imate 18 – 21 godinu;

– Dolazite iz Prijedora, Sanskog Mosta, Sarajeva, Širokog Brijega i Trebinja;

Tijekom A-Laba, mladi autori i autorice stječu znanje i vještine potrebne da bi svoja kreativna zapažanja mogli komunicirati kroz mnoštvo medija – fizičkih, i virtualnih – čime se njihov boravak na A-Labu pretvara iz osobnog, neprenosivog iskustva u pristupačnu platformu koja ostaje dostupna i aktivna dugo nakon završetka programa. Cilj programa je poticati suradnju, ali i povećati vidljivost umjetnika i umjetnica koji dolaze iz konteksta i sredina nezastupljenih kako u kulturnom, tako i u društvenom krajoliku Bosne i Hercegovine.

A-Lab će se održati na Mrakovici, u nacionalnom parku Kozara kod Prijedora, od 16. do 23. kolovoza, 2015. godine.

Za više informacija, kao i on-line prijavu na A-Lab, posjetite http://pravoljudski.org/

Rok za ispunjenje on-line prijave je 20. srpanj 2015.

Sve troškove (putovanje, hranu i smještaj) snose organizatori.

Sudjelovanje podrazumijeva obavezno prisustvo na svim radionicama i predavanjima.

Radni jezik za grupe za film i fotografiju je engleski, dok je BHS radni jezik grupe za strip umjetnost.

(www.jabuka.tv)

Komentiraj: