FBiH: Nemojte zaboraviti podnijeti porezne prijave

Porezna uprava Federacije BiH pozvala je porezne obveznike pravne osobe, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi FBiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu porezne prijave.

To su: Godišnja prijava poreza na dohodak za 2023. godinu (Obrazac GPD-1051 do 31. ožujka 2024. godine), Prijava poreza na dobit za 2023. godinu (do 31. ožujka 2024. godine), Godišnja prijavu poreza na imovinu za 2024. godinu (po županijskim propisima do 31. siječnja 2024. godine, a za Tuzlansku županiju do 28. veljače 2024. godine), Prijave komunalne, županijske i općinske takse, podnose se u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaku županiju, odnosno općinu pojedinačno. Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051 za 2023. godinu).

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizička osoba – rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriju Federacije BiH), ako je ostvario: dohodak iz dva ili više izvora u poreznom razdoblju, dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca, dohodak izravno iz inozemstva, dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu.

I druge djelatnosti regulirane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, dohodak po osnovu iznajmljivanja imovine, osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna pristojba, dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Koliko su stranci dobili povrata PDV-a u BiH?

Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti: zaposlenici koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca, a koji u istom poreznom razdoblju nisu ostvarili dohotke iz drugih izvora, pod uvjetom da je poslodavac, odnosno osba koje ima obaveze poslodavca, na sve isplaćene plaće i oporezive naknade u proteklom poreznom razdoblju obračunao, obustavio i uplatio porez po odbitku i Poreznoj upravi dostavio mjesečne izvještaje (Obrazac MIP-1023), porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili samo dohotke za koje je obračunat, obustavljen i uplaćen porez po odbitku kao konačna porezna obaveza.

I to: dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno, a za koji isplaćeni dohodak ne iznosi više od 250 KM, dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta turistima za koje je plaćena boravišna pristojba, dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava, dohodak od nagradnih igara i igara na sreću, dohodak od ulaganja kapitala (prihoda po osnovu kamata od zajmova i prihoda po osnovu isplaćenog kapitala od dobrovoljnog dopunskog osiguranja (životnog, penzionog) ušteđenog od premija na koje korisniku osiguranja nisu obračunati i plaćeni obavezni doprinosi i porez na dohodak), porezni obveznici nerezidenti za dohodak koji ostvare povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti (umjetnici, sportaši, književnici i dr.), uključujući i djelatnosti vezane za novinarstvo, radio, televiziju, te organizaciju zabavnih priredbi.

Svi podaci o prilozima uz Godišnju prijavu poreza na dohodak, mjestu podnošenja, kao i potrebna dokumentacija u vezi priznavanja dijela osobnoh odbitka dostupni su na web stranici Porezne uprave FBiH. Također, tu se mogu pronaći i sve potrebne informacije u vezi prijave poreza na dobit za 2023. godinu, priopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Četiri hercegovačke kompanije među najvećim uvoznicima u BiH

(www.jabuka.tv)

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.