BiH jedina zemlja u svijetu čije državne policijske agencije nemaju životno osiguranje | Jabuka.tv

BiH jedina zemlja u svijetu čije državne policijske agencije nemaju životno osiguranje

BiH je jedina zemlja u svijetu čije policijske agencije na razini države nemaju životno osiguranje.

Bez osiguranja su policajci u Graničnoj policiji BiH, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i policijski službenici SIPA-e, i to više od 10 godina.

Takvo osiguranje imaju policajci u entitetskim MUP-ovima i u većini županija. I pored brojnih apela policajaca, rješenja nema.

Od Ministarstva pravde, ali i financija BiH tražili su smjernice u vezi sa zakonom predviđenom mogućnošću kolektivnog osiguranja zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja.

Postojećom regulativom nije predviđena mogućnost sklapanja kolektivnog ugovora. Sindikat policije se u više navrata obraćao mjerodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini, međutim ni dan danas se to nije reguliralo, rekao je za državnu televiziju Ivica Bošnjak, zamjenik ravnatelja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

U vezi s traženim od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine sugerirano je da Agencija dostavi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine informaciju o potrebi zaključivanja kolektivnog osiguranja te utvrdi visinu premije osiguranja pod uvjetom da su financijska sredstva osigurana u proračunu Agencije, navode iz SIPA-e.

Ni na upite o poduzetim aktivnostima, ako ih je uopće bilo, državna televizija nije dobila odgovore. Ogorčeni činjenicom da Vijeće ministara još ništa nije poduzelo, iz Sindikata policije kažu da svojim ignoriranjem, krši odredbe Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakon o plaćama, kao i međunarodne propise i konvencije koje je Bosna i Hercegovina ratificirala.

Poznato je svima da godinama je svim policijama u Bosni i Hercregovini, na svim razinama, neka primanja, kao i uvjeti rada, rasli prema gore, osim policijskih agencija na razini Bosne i Hercegovine koji strmoglavo idu prema dolje, istaknuo je Dragan Krvavac iz Saveza sindikata policijskih tijela u BiH.

Policijski službenici na razini Federacije imaju osiguranje, kao i svi službenici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske na iznos od 10.000 KM. Sarajevska, Hercegovačko-neretvanska i Tuzlanska županija, također imaju osiguranje. Imaju ga i policijski službenici Zeničko-dobojske županije, ali s najnižom premijom. U Unsko-sanskoj županiji ovo pitanje je nedavno riješeno.

Policijski službenici su na neki način zbrinuti kada je u pitanju kolektivno osiguranje, to jeste u minimalnom iznosu, mjesečno od tri marke. Kad je u pitanju naš posao i obim i nedaće s kojima se susrećemo, naravno da nam je to jako bitno. U toku je potpisivanje novog kolektivnog ugovora koji produžava pravo kada je u pitanju osiguranje, kazao je za državnu televiziju Mahmut Alagić, predsjednik Sindikata policije USŽ.

Zbog brojnih problema u službi, nebrige države o policijskim službenicima, sve je više graničara koji napuštaju taj posao. Još prije pandemije, desetine su ih napustile posao, a neki su napustili i Bosnu i Hercegovinu.

(www.jabuka.tv)


4 komentara

Komentiraj: