Vijeće ministara nabavilo opremu za digitalizaciju RTV servisa u BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o raspodjeli opreme nabavljene u okviru I faze Projekta digitalizacije prijenosne i odašiljačke mreže javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini, koju je nabavilo Vijeće ministara BiH.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključiti ugovor s JRTV servisima u BiH o međusobnim pravima i obavezama, a javni radiotelevizijski servisi će u ovom roku zaključiti sporazum kojim će regulirati ravnopravno korištenje ove opreme.

Prema Odluci, BHRT-u se u vlasništvo dodjeljuje odašiljačna, prijenosna i procesna oprema, koja je Projektom namijenjena za instaliranje i rad na lokacijama: RTV Dom Sarajevo, Hum, Vlašić, Mostar, Planinica, Fortica, Lisin, Velika Vidova, Zenica, Lisac, Tuzla, i Ilinčica, kao i pripadajući set mjerne opreme i rezervnih dijelova nabavljenih u okviru I faze Projekta.

Istovremeno, RTRS-u se u vlasništvo dodjeljuje odašiljačna, prijenosna i procesna oprema koja je Projektom namijenjena za instaliranje i rad na lokacijama: RTV Dom Banja Luka, Kozara, Trebević, Bijeljina, Udrigovo, Brčko, Duge Njive, Istočno Sarajevo i Veliki Žep, kao i pripadajući set mjerne opreme i rezervnih dijelova nabavljenih u okviru I faze ovog projekta.

Ova oprema namijenjena je za uspostavu prijenosa i digitalnog zemaljskog emitiranja programa javnih radiotelevizijskih servisa u BiH, koji čine javni RTV sustav, kroz sustavnu izgradnju i zajedničko korištenje sinkroniziranih mreža u svim digitalnim područjima u Bosni i Hercegovini.

Oprema će se koristiti za istovremeni prijenos i emitiranje programa JRTV servisa u BiH na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine u skladu s odlukama Vijeća ministara BiH, zaključcima Odbora JRTV servisa u BiH, dozvolama Regulatorne agencije za komunikacije BiH, te općim i tehničkim pravilima koja se primjenjuju na ovu opremu.

Praktično to znači da ista prava korištenja opreme imaju sva tri javna servisa u BiH, i to Radio-televizija BiH, Radio-televizija Federacije BiH i Radio-televizija Republike Srpske, nezavisno o tome tko je vlasnik i tko upravlja opremom na određenoj lokaciji.

JRTV servisi u BiH su ravnopravni korisnici kapaciteta opreme digitalne prijenosne i emisione mreže dodijeljene ovom odlukom na cijeloj teritoriji BiH, s tim da JRTV servisi u BiH korištenje ove opreme međusobno ne naplaćuju.

(www.jabuka.tv)

Komentiraj: