U čemu se razlikuju peletirana organska gnojiva

U posljednjih desetak godina na našem tržištu mogu se nabaviti različita organska peletirana gnojiva koja se uvelike cijenom i kvalitetom razlikuju. Obzirom da proizvođači često pitaju u čemu je razlika, zašto je neko gnojivo skuplje od drugog i sl. dajemo nekoliko osnovnih informacija o organskim peletiranim gnojivima.

 

Što su organska peletirana gnojiva?

Organska peletirana gnojiva su gnojiva u obliku peleta (najčešće promjera 4-5 mm, duljine 1-2 cm), dobivena posebnim postupkom u tvornici. Sirovina za organska peletirana gnojiva je stajski gnoj sa stočnih farmi (konji, goveda, perad). Nakon dopreme u tvornicu, stajski gnoj se u posebnim spremnicima usitnjava, vlaži te pretvara u kašastu smjesu. Ova kašasta smjesa se zagrijava do temperature koja uništava sve mikroorganizme, kukce, sjeme korova, a ne razgrađuje hranjive sastojke gnojiva. Nakon toga, posebnim se postupkom, kašastoj smjesi, oduzima voda, te se tako dobivena masa pod tlakom istiskuje kroz sita i pretvara u pelete. Pelete se režu, pakiraju i otpremaju u skladišta.

U čemu je razlika između peletiranih gnojiva?

Danas se na tržištu nalazi veliki broj različitih organskih gnojiva koja se kvalitetom ali i cijenom uvelike razlikuju. Kvaliteta organskih peletiranih gnojiva mjeri se sadržajem NPK hranjiva, kvalitetom termičkog postupka koji se provodi u cilju uništavanja patogenih mikroorganizama i sjemena korova te svakako kvalitetom i postojanosti pelete.

Kvalitetna peletirana gnojiva, osim adekvatnog sadržaja NPK hranjiva, dobro provedenog termičkog postupka koji garantira potpuno eliminiranje patogenih mikroorganizama i sjemenki korovskih biljaka, imaju čvrste pelete koje se ne rasipaju i koje su potpuno suhe i kompaktne.

Kvalitetna peletirana gnojiva razbacuju se traktorskim rasipačima za mineralna gnojiva. U dodiru sa vlagom, pelete postupno upijaju vodu, povećavaju svoj volumen i lagano se raspadaju.

 

(www.jabuka.tv)