Široki Brijeg dobio status grada

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila i Parlamentu FBiH po skraćenom postupku uputila četiri prijedloga zakona kojima se sadašnje općine TuzlaZenica, Bihać i Široki Brijeg uspostavljaju kao gradovi.

Lijepo je što je Široki Brijeg dobio status grada i jako mi je drago. Široki Brijeg je to zaslužio jer smo dugo godina administrativno, gospodarsko, kulturno središte naše županije, a i u cijeloj Bosni i Hercegovini uživamo veliko poštovanje i reputaciju. Financijski nam to ništa neće značiti, ali Grad će biti organizacijski bolje uređen i organiziran. Čestitam svim građankama i građanima Širokog Brijega i poručujem im da žive za svoj grad i da rade na njegovoj dobrobiti kako bi Široki Brijeg bio još bolji, rekao je u razgovoru za portal Jabuka.tv, Miro Kraljević, gradonačelnik Širokog Brijega.

Gradovi Tuzla, Zenica, Bihać i Široki Brijeg su, sukladno novim zakonima, pravni slijednici sadašnjih općina i preuzimaju njihove nadležnosti, prava, obveze i imovinu.

Teritorij ovih novih gradova u Federaciji BiH čine sva naseljena mjesta koja se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalaze u okviru općina Tuzla, Zenica, Bihać i Široki Brijeg na dan stupanja Zakona na snagu.

Gradovi su jedinice lokalne samouprave i imaju svojstvo pravne osobe. Njihova samoupravna tijela su gradska vijeća i gradonačelnici koji poslove iz svojih nadležnosti obnašaju sukladno Ustavu FBiH, zakonima i gradskim statutima.

Broj članova gradskih vijeća je utvrđen statutima, a vijećnici se biraju na izravnim tajnim izborima.

Gradonačelnici, kao izvršna tijela gradova, biraju se sukladno Zakonu o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH.

Općinski vijećnici i općinski načelnici, izabrani na proteklim općinskim izborima, stupanjem na snagu novih zakona, nastavljaju s radom kao vijećnici gradskih vijeća i gradonačelnici.

Općinska tijela uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i ostala općinska tijela nastavljaju rad kao gradska tijela i službe, a javna poduzeća i javne ustanove, čiji su osnivači općine Tuzla, Zenica, Bihać i Široki Brijeg, djelovat će kao javna gradska poduzeća i ustanove.

U obrazloženjima prijedloga zakona konstatirano je da Tuzla, Zenica, Bihać i Široki Brijeg ispunjavaju sve zakonske pretpostavke da bi bili uspostavljeni kao gradovi.

Općinsko vijeće Tuzla je na sjednici 30. siječnja 2007. godine donijelo Odluku o proglašenju Grada Tuzle i Zaključak o pokretanju Inicijative za izradu Zakona o uspostavi Grada Tuzle. Takvu odluku je donijelo i Općinsko vijeće Zenice.

Zakon o principima lokalne samouprave predvidio je mogućnost proglašenja gradovima onih općina koje imaju posebno povijesno i kulturno značenje, što se, u svakom slučaju, odnosi i na Bihać.

Općinsko vijeće Širokog Brijega je 31. srpnja 2013. godine usvojilo Odluku da su ispunjeni uvjeti za proglašenje gradom, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(www.jabuka.tv)


Nema komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.