Povećanje plaća u javnim poduzećima Vlade FBiH

Vlada FBiH povećala je plaće predsjednicima i članovima nadzornih i upravnih odbora u javnim poduzećima s većinskim vlasništvom Vlade FBiH.

Plaće će biti povećane direktorima i predsjednicima nadzornih odbora u preduzećima UNIS Ginex d.d. Goražde i Igman d.d. Konjic, piše N1 BiH.

Vlada FBiH dala je suglasnost na mjesečni iznos naknada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora i članova Uprava za svako pojedinačno društvo u kojem Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u skladu sa točkom II Liste gospodarskih društava vrši ovlaštenja po osnovu državnog kapitala iz nadležnosti FBiH.

Stipo Buljan, tajnik Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH ovu odluku je prokomentirao sljedećim riječima:

“Mislim da je uredu ako netko dobro posluje, a ministar i Vlada u startu su mu odredili naknadu toliku i toliku, da se ona pomalo poveća sukladu poslovanju. Također mislim da je dobro da se sukladno poslovanju kada se lošije posluje – smanji.”

Kako su N1 kazali iz Vlade, budući da je naknadnom analizom utvrđeno da je kod pojedinih gospodarskih društava potrebno izvršiti korigiranje iznosa, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije donijelo je Rješenje o izmjenama Rješenja o utvrđivanju visine mjesečnih neto plaća članova uprava i mjesečnih naknada za rad predsjednika i članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, broj:08-14-322/17- 1 od 29.08.2017. godine.

Izmjene se odnose na UNIS Ginex d.d. Goražde i „Igman“ d.d. Konjic, na način da se direktorima daje koeficijent za obračun plaće 4,0 a do sada je bio 3,9, a predsjedniku NO naknada je isplaćivana po koeficijentu 1 a sada je predloženi koeficijent 2.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06), a u vezi sa čl.8., 9., 10. i 11. Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih poduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/09), i članom 2. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 20/16, 3/17 i 9/17), na 119. sjednici održanoj 14.09.2017. godine, donijela Odluku o davanju suglasnosti na Rješenje o izmjenama Rješenja o utvrđivanju visine mjesečnih neto plaća članova uprava i mjesečnih naknada za rad predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

(www.jabuka.tv)

2 komentara

  • U nadzorne odbore idu povlašteni,rodbina političara i zato moraju imati i sve druge privilegije.Plaće sa 7.000 KM Mogu ići i na 10 000 km.Mirovine od 310 km.upitne.Jad i tuga od vlasti i politike…

  • Mirovine nikakve a place u javnim poduzecima direktora odose u nebo. Poreze duzni mirovinsko i zdravstveno takoder. Jadan ti je onaj koji se bavi privatnim poslom njemu inspekcija ne izlazi iz radnje i uvijek kriv a sto je najgore ni inspwkcija nezna zasto si kriv ali kriv si moras platiti kaznu. Sta je ovo vise ljudi moji.

Komentiraj: