Novi podatci o radnoj snazi u BiH, smanjio se broj nezaposlenih

U 2023. godini, u Bosni i Hercegovini radnu snagu činilo je 1,377 milijuna osoba od kojih je 1,196 milijuna (86,8 posto) zaposlenih i 181 tisuća (13,2 posto) nezaposlenih osoba.

U usporedbi s prethodnom godinom, broj zaposlenih osoba se povećao za 2,9 posto, dok se broj nezaposlenih osoba smanjio za 14,1 posto.

Broj osoba izvan radne snage u Bosni i Hercegovini u 2023. godini iznosio je 1,501 milijun i smanjio se za 0,8 posto u odnosu na prethodni kvartal. U 2023. godini, stopa aktivnosti je bila 47,8 posto, stopa zaposlenosti 41,5 posto, stopa nezaposlenosti 13,2 posto i stopa neaktivnosti 52,2 posto.

Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi u 2023. godini, koju priprema Agencija za statistiku BiH zajedno s entitetskim zavodima za statistiku, od ukupnog broja osoba koji čine radnu snagu 840 tisuća (61,0 posto) su muškarci, a 537 tisuća (39,0 posto) su žene.

U ukupnom broju osoba izvan radne snage 564 tisuće (37,6 posto) su muškarci, a 937 tisuća (62,4 posto) su žene. Od ukupnog broja zaposlenih osoba 748 tisuća (62,6 posto) su muškarci, a 447 tisuća (37,4 posto) su žene, dok od ukupnog broja nezaposlenih osoba 91 tisuća (50,5 posto) su muškarci, a 90 tisuća (49,5 posto) su žene.

Objavljen najnoviji podatak o broju nezaposlenih u FBiH

U promatranom razdoblju, od ukupne radne snage 66 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,1 posto starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 6,7 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,2 posto ima 65 i više godina. Od ukupnog stanovništva izvan radne snage, 39,0 posto osoba je u starosnoj grupi od 65 i više godina, zatim 24,6 posto osoba u starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 18,4 posto osoba u starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 18,0 posto osoba u starosnoj grupi od 25 do 49 godina

Od ukupnog broja zaposlenih osoba 66,2 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 27,1 posto starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 5,4 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,3 posto ima 65 i više godina. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 64,6 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 19,7 posto starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 15,3 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 0,3 posto ima 65 i više godina.

Najveći postotak u obrazovnoj strukturi osoba koje čine radnu snagu imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom i to 69,2 posto, zatim slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 21,5 posto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 9,3 posto.

Najveći postotak u obrazovnoj strukturi osoba izvan radne snage imaju osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 48,9 posto, zatim slijede osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom 45,4 posto i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 5,8 posto.

Poslodavci u BiH žale se da im nedostaje radnika

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 69,3 posto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 22,5 posto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 8,3 posto. Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 69,0 posto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 16,0 posto i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 15,0 posto.

U 2023. godine od ukupnog broja nezaposlenih osoba njih 47 tisuća ili 26,1 posto je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, dok je 29 tisuća ili 15,9 posto osoba tražilo posao od 12 mjeseci do dvije godine. Broj nezaposlenih osoba koje su tražile posao dvije godine i duže iznosio je 105 tisuća ili 57,9 posto.

(www.jabuka.tv)

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.