Državne fotelje: Mandati istekli, ali i dalje rade

Mandati čelnicima, upravnim odborima i rukovodećim ljudima u pojedinim institucijama u Federaciji BiH istekli su još i prije nekoliko godina, ali se oni i dalje nalaze na pozicijama iz različitih razloga, piše Klix.

Među onima koje imenuje Parlament Federacije BiH, a kojima je istekao mandat, je i Upravni odbor Radio-televizije FBiH. Iako su nekoliko puta raspisivani natječaji i pokretane procedure za imenovanja novih članova Upravnog odbora, one nikada nisu sprovedene do kraja, pa je tako u ovom tijelu još uvijek Kadrija Hodžić kojem je mandat istekao u lipnju 2010. godine, njegovom kolegi Radenku Udovičiću mandat je istekao godinu kasnije, Igoru Soldi 2012., a Goranu Samardžiću 2013. u lipnju.

Komisiji za koncesije Federacije BiH je također istekao mandat. Ovo povjerenstvo je inače prvi put imenovano 2004. godine, te se imenuju na mandat od pet godina. Ona broji sedam članova i mandat je istekao svima njima. Svim članovima Komisije za vrijednosne papire FBiH je također istekao mandat još prije nekoliko godina. Pokrenute su 2012. i 2013. procedure za imenovanje novih članova, ali one nikada nisu provedene do kraja.

Mandati su istekli i čelnicima Ureda za reviziju institucija u FBiH Ibrahimu Okanoviću, generalnom revizoru i Branku Kolobariću, njegovom zamjeniku i to u svibnju 2015. godine.

Nadzornom odboru Agencije za privatizaciju FBiH je istekao mandat u srpnju 2012. godine. Kao i u manje-više svim drugim slučajevima i ovdje je pokrenuta procedura za izbor novih članova, ali nije provedena do kraja.

Neovisnom odboru Federalnog parlamenta koji broji sedam članova, a koji je imenovan u studenom 2011. godine na četiri godine je istekao mandat. Odbor čine Bože Bagarić, Enver Ćosićkić, Siniša Obradović, Nezir Pivić, Sead Selman, Zoran Zekić i Mirko Kurilić.

Vlada Federacije, odnosno Federalni parlament Vijeću ministara predlažu i dva člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju. Jednom od njih, Nikoli Pejiću je mandat istekao u travnju 2012. godine, a Mirsadu Salkiću ističe u devetom mjesecu ove godine, piše Klix.ba

Duže od predviđenog mandata u trajanju od pet godina na funkcijama su i članovi Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH. Mandati su istekli Risti Mandri koji je imenovan u svibnju 2007. godine, Đulizari Hadžimustafić koja je imenovana u srpnju 2008. godine i Saneli Pokrajčić koja je u prosincu 2010. godine imenovana privremeno na 60 dana.

Upravnom odboru Agencije za bankarstvo FBiH je mandat istekao u veljači prošle godine. UO se sastoji od pet članova, a još uvijek ga čine Haris Ihtijarević, Ljerka Marić, Jelka Miličević, Emir Silajdžić i Rajka Topić. Osim toga, mandat je istekao i direktoru Agencije za bankarstvo Zlatku Baršu i njegovom zamjeniku Nedžadu Tuce u veljači prošle godine.

Osim onih kojima je istekao mandat, nikada nisu imenovani članovi Nadzornog odbora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom poduzeća i banaka. Oni se imenuju na četiri godine, a Odbor se sastoji od predsjednika i dva člana, te ih imenuje Federalni parlament. Međutim, prvo će morati uslijediti imenovanje Upravnog odbora i direktora, piše Klix

Inda Ažman odlukom Vlade Federacije BiH obavlja funkciju vršitelja dužnosti federalnog pravobranitelja, dok je pravobranitelj razriješen dužnosti još u prosincu 2011. godine, s toga je i ovdje neophodno imenovati novog.

U svim slučajevima gdje su na funkcijama oni kojima je istekao mandat radi se o tome da i dalje u skladu sa zakonskim propisima moraju obavljati te dužnosti dok Vlada, odnosno Parlament Federacije ne imenuju nove kadrove.

(www.jabuka.tv)Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.