Vlada ŽZH proglasila 1. ožujka neradnim danom

Vlada Županije Zapadnohercegovačke održala je u ponedjeljak u Širokom Brijegu svoju 150. sjednicu.

Vlada je donijela Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj, koja je potrebna iz razloga osnivanja nove službe za zaštitu od požara – Dobrovoljno vatrogasno društvo Trebižat sa sjedištem u Ljubuškom;

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava ”Tekući prijenosi za udruge branitelja” utvrđenog Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke.

Ukupna vrijednost Programa je 250.000 KM, a namjera Programa je sufinanciranje programa rada temeljnih udruga proisteklih iz Domovinskog rata registriranih na županijskoj razini. Razdoblje realizacije Programa je od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Odluku o utvrđivanju koeficijenata za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima i supružnicima umrlih razvojačenih branitelja za razdoblje veljača – srpanj 2023. godine. Za navedeno razdoblje primjenjivat će se koeficijent 1,20 umjesto dosadašnjih 1,00.

Odluku o donaciji motornog vozila Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Trebižat, Ljubuški.

Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke.

Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke.

Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije Javnom poduzeću Elektroprivreda HZ HB d. d. Mostar za izgradnju i korištenje vjetroelektrane ”Poklečani” na lokaciji Rakitno, općina Posušje.

Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice i visine za naknade iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom. Razlozi za donošenje ove Odluke su povećani troškovi života i teška materijalna situacija osoba korisnika stalne novčane potpore, kojima je ta potpora jedini izvor primanja.

Visina stalne novčane potpore uvećana je s dosadašnjih 150 KM na 180 KM.

Odluku o proglašenju 1. ožujka 2023. godine (srijeda) neradnim danom u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

U srijedu je neradni dan u FBiH

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o razrješenju v. d. ravnatelja Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke d. o. o. Posušje, kojom se dužnosti razrješava Ante Begić iz Posušja, a koju je donio Nadzorni odbor Šumsko-gospodarskog društva.

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju v. d. ravnatelja Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke d. o. o. Posušje, kojom se na navedenu dužnost ponovno imenuje Ante Begić iz Posušja, koju je donio Nadzorni odbor Šumsko-gospodarskog društva.

Odluku o usvajanju Elaborata o obavljenom redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Županije Zapadnohercegovačke na dan 31. prosinca 2022. godine.

Odluku o izmjenama Odluke o naknadama iz osnova materijalnih prava uposlenih kod korisnika Proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Odluku o utvrđivanju osnovice za izračun bruto plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe, zaposlenika u školama koji su korisnici Proračuna Županije Zapadnohercegovačke i ostalih uposlenika korisnika Proračuna Županije Zapadnohercegovačke.

Odluku o isplati sredstava s pozicije Tekući prijenosi za Sveučilište u Mostaru, Studentski centar u Mostaru i Zavod za odgoj i obrazovanje iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu. Sredstva u iznosu od 1.300.000 KM isplatit će se kako slijedi: Sveučilištu u Mostaru 520.000,00 KM, Zavodu za odgoj i obrazovanje 500.000 KM i Studentskom centru Mostar 280.000 KM.

Odluku o dodjeli koncesije Gospodarskom društvu UNOPROJEKT d.o.o. Grude za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane Lončaci 2 na lokaciji Lončaci, općina Posušje, Odluku o dodjeli koncesije Gospodarskom društvu ELCOR d.o.o. Grude za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane Lončaci 1 na lokaciji Lončaci, općina Grude.

Mijo Jović iz Posušja razriješen je dužnosti člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Posušje iz reda stručnih djelatnika Doma zdravlja Posušje na osobni zahtjev. Goran Crnogorac iz Posušja imenovan je za člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Posušje iz reda stručnih djelatnika Doma zdravlja Posušje.

Jerko Brzica iz Gruda razriješen je dužnosti člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Grude kao predstavnik osnivača ispred Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke na osobni zahtjev. Danijela Zorić iz Gruda imenovana je za člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Grude kao predstavnik osnivača ispred Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke, priopćeno je iz Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

(www.jabuka.tv)

15 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.