Što učiniti da maslina bolje rodi?

Pojedine sorte maslina, posebno Oblica, sklone su neredovitoj rodnosti. Uz pravilnu agrotehniku maslina bi trebala rađati svake godine. Svakako primjena namjenskih gnojiva i biostimulatora pomaže u tome. Na području Hercegovine najviše se koristi kombinacija proizvoda Borfast i Sinergon.

Druga polovica svibnja i početak mjeseca lipnja vrijeme je cvatnje maslina na području Hercegovine. To je period u kojem procjenjujemo budući urod masline. Za bolju oplodnju priželjkujemo suho vrijeme i blage povjetarce, a nikako kišu i južinu, koja niti jednoj voćki u vrijeme cvatnje ne čini dobro.

Kod masline kao i kod drugih voćnih vrsta ne bi trebalo biti nerodnih godina ukoliko je vrijeme prikladno i ako maslina nije prethodne godine obilno rodila te ako se provode sve potrebne agrotehničke mjere. U normalnim uvjetima, cvjetna resa kod masline javlja se gotovo kod svakog lista s 10 do 20 cvjetića što je ogromni cvjetni potencijal kojem treba velika energija.

Poznato je da je kod masline naglašena neredovitost uroda, a u čemu prednjači naša najbrojnija sorta, Oblica. Osim klasične alternativnosti (jedne godine rodim, druge neću) ima i pojava partenokarpne oplodnje, kada dio plodova zaostaje u razvoju, pa su od veličine zrna graška do višnje maraske. Negdje takve plodove zovu „urodica“. Sve te pojave nisu obilazile niti najveće europske maslinarske zemlje, i tome se doskakalo na različite načine. Najuvjerljiviji rezultat je dao tretman masline pred cvatnju specifičnim, biranim proizvodima, koji potpomažu oplodnju.

Pojava urodica kao rezultat loše oplodnje (sorta Oblica)

Hranjiva koja pomažu u oplodnji

U vrijeme cvatnje maslina najvažniji su voda i osnovna hranjiva, dušik, fosfor pa i kalij, a u znatno manjoj mjeri i drugi elementi. Važnost prisustva mikroelementa bora u procesu oplodnje, spominje i europska i američka literatura, premda za njegovu ulogu nemaju temeljito objašnjenje.

Boru se pripisuje uloga katalizatora, pa je kao takav potreban samo u tragovima, i svako prekomjerno dodavanje ovog hranjiva nije dalo povećane rezultate oplodnje. Daljnja tretiranja dušikom i borom početkom cvatnje omogućuju dobro formiranje cvjetova, pospješuje se oplodnja, zametanje plodova i smanjuje se morfološki sterilitet. Fosfor je hranjivo koje utječe na mnoge metabolitičke procese u biljci, poput prijenosa energije, fotosinteze, sinteze ugljikohidrata i proteina, aktivacije enzima.

Kako bi pomogli maslini da se što veći broj cvjetova oplodi, prije i u samoj cvatnji koriste se namjenska gnojiva (Bork 37, Borfast i Granverde super) te biostimulatori (Sinegon 3000 i Sinergon plus). Prvo prskanje potrebno je obaviti nakon pojave rese (druga polovina svibnja), drugo na početku cvatnje (kraj svibnja ili početak lipnja) a treće u vrijeme pune cvatnje (prva dekada lipnja). Aplikaciju obaviti leđnim rasprskivačem (posebno prskanje u vrijeme pune cvatnje).

PVC trake za panelne ograde potražite u Sjemenarni

Primjena biostimulatora je vrlo bitna

Zbog visoke temperature i nedostatka vode tijekom ljetnih mjeseci, masline su često pod stresnim uvjetima. Posljedica stresnih uvjeta je slab rast plodova (plodovi ostaju sitni), slaba sinteza ulja u plodovima (nizak randman plodova) a kod izrazito teških stresnih uvjeta dolazi do opadanja plodova i lisne mase te je prinos i isplativost uzgoja masline vrlo niska.
Kako bi maslina bolje rasla tijekom stresnih uvjeta preporučuje se primjena biostimulatora; preparata specifičnog sastava koji će smanjiti učinak stresnih uvjeta. Jedan takav pripravak je Sinergon 3000, čijom primjenom se uvelike rješavaju mnogi problemi koji prate maslinu tijekom ljetnih mjeseci.

Navodnjavanje je osnova dobrog uroda

Jedan od čimbenika koji značajno ograničavaju postizanje viših i redovitih uroda je nedostatak vode (suša) tijekom ljetnog perioda, kada je porast plodova najintenzivniji.

Iako je navodnjavanje maslina tehnološki preporučljivo, većina maslinara nema pristupa vodi za natapanje vlastitih maslinika, pogotovo na malim parcelama.
Uz nedostatak vode, javlja se i problem usvajanja hranjiva iz tla, pogotovo dušika i kalija, koji se usvajaju zajedno sa vodom. Posljedica toga su sitni plodovi, sa malim randmanom ulja, a često dolazi i do ljetnog opadanja plodova i listova.

Puno više informacija vezanih za oplodnju masline i primjenu pripravaka koji to pospješuju doznajte od Sjemenarnine Agro Podrške na broj 063/700-700.

Sjemenarnina akcijska ponuda bazenske kemije