Prijavite se na praktičnu obuku iz računovodstva – Jabuka.tv

Prijavite se na praktičnu obuku iz računovodstva

Economy life, koji iza sebe ima dva uspješno završena ciklusa obuke iz praktičnog računovodstva, i ovoga puta nastavlja sa jesenjim ciklusom obuke. U ponudi ćete tako moći pronaći sljedeće programe;

 1. Osnove praktičnog računovodstva
 2. Napredno računovodstvo modul 1
 3. Obrti i srodne djelatnosti i izrada godišnjih prijava

Obuka počinje 20.10.2015., a prijaviti se možete do 19.10.2015., radi rasporeda termina koji će se održavati u večernjim satima.

Za sve Vas koji ste upravo primili svoje diplome, tražite radno mjesto u oblasti računovodstva i financija, ili možda jednostavno želite napredovati sa postojećeg radnog mjesta a nemate načina kako; izaberite jedan od ponuđenih programa, prijavite se, te uz vodstvo stručnih osoba zavirite u stvarni svijet računovodstva u praksi i obogatite svoje znanje.

Link na brošuru

economylife

Vodič programa

1.Osnove praktičnog računovodstva

Uvod i upoznavanje sa računovodstvom

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću:

 • Sudsko rješenje
 • Općinsko rješenje
 • Izjava, Obrasci PPL-1 i RPO PPL-1
 • Poslovne jedinice
 • Podružnice
 • Klasifikacija djelatnosti BiH 2010,
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji
 • Uvjerenje o PDV registraciji, Obrazac ZR1
 • Zakonski okviri
 • Praktični primjer objašnjenja koraka i procedura prilikom osnivanja društva i sve potrebito za nesmetan rad.
 • Što je potrebno znati u kontroli inspekcijskih organa?

Primjena novog Zakona o radu:

 • Prijava i odjava djelatnika
 • Ugovori o radu
 • Ugovori o djelu, privremeni i povremeni poslovi
 • Pravilnik o radu
 • Klasifikacija zanimanja-šifre.
 • Obvezne evidencije o zaposlenicima
 • Godišnji odmori i odsustva
 • Što je potrebno znati u kontroli inspekcijskih organa?

Zakonski minimumi za dodatna primanja i naknade troškova zaposlenicima:

 • topli obrok,
 • prijevoz na posao i s posla dnevnice za službeni put,
 • korištenje privatnog vozila u službene svrhe,
 • regres za godišnji odmor,
 • otpremnine,
 • bolovanje preko 42 dana.
 • Što je potrebno znati u kontroli inspekcijskih organa?

Robno knjigovodstvo:

 • Zakon o unutarnjoj trgovini 40/10:
 • Zalihe trgovačke robe, zaduženje i razduživanje
 • Prodaja, rabati, knjižne obavijesti,
 • Uvoz, izvoz, carinska dokumentacija
 • Sadržaj i izrada kalkulacija sa obveznim elementima, nivelacije.
 • Vođenje trgovačke knjige na malo za robu i usluge
 • Što je potrebno znati u kontroli inspekcijskih organa

Fiskalizacija i defiskalizacija

 • Način evidentiranja i praćenja fiskalnog prometa
 • Što je potrebno znati u kontroli inspekcijskih organa

Obrasci prijave poreza i doprinosa u Poreznu upravu

 • Propisani obrasci
 • Obračun plaća, ugovora o djelu i ugovora o autorskom honoraru.
 • Obračun i knjiženje poreza i doprinosa
 • Što je potrebno znati u kontroli inspekcijskih organa? 

Zakonski okvir oporezivanja dodane vrijednosti;

 • Obveznici i ne obveznici PDV-a;
 • Oporezivi i neoporezivi promet
 • Odbitak ulaznog PDV-a;
 • Uvoz i izvoz dobara u sustavu PDV-a;
 • Vođenje poreznih evidencija (KUF i KIF PDV evidencije);
 • Uputa za popunjavanje PDV i D-pdv obrasca;
 • Što je potrebno znati u kontroli inspekcijskih organa

Način poslovanja gotovinom prema Novom Zakonu o unutrašnjem platnom prometu

 • Evidentiranje ulaza i izlaza novčanih sredstava u blagajni
 • Namjena za koje su dozvoljena plaćanja gotovinom
 • Podizanje i polaganje novca na račun
 • Blagajnički maximum
 • Određivanje „Glavnog računa“
 • Blokada i deblokada računa

Likvidacija i stečaj Društva (d.o.o.)

Evidentiranje poslovnih događaja u softveru

 • Knjiženje poslovnih promjena na praktičnom primjeru u glavnoj knjizi, softveru i njihovo razumijevanje kroz bruto bilancu.

Popunjavanje Financijskih izvještaja na osnovu primjera praktičnog zadatka:

 • Bruto bilanca poduzeća
 • Bilanca stanja
 • Bilanca uspjeha
 • Izvještaj o gotovinskom tijeku
 • Izvještaj o promjenama u kapitalu

Porezna bilanca i ostali obrasci uz financijske izvještaje.

 

2.Napredno praktično računovodstvo modul 1

Porezni i računovodstveni aspekt specifičnih isporuka u trgovini i uslugama

 • Akcijske prodaje, pokloni za kupljenu količinu
 • Sniženje cijena ispod nabavne cijene
 • Naknadno odobreni rabati
 • Naturalni rabati
 • Manjkovi i viškovi robe

PDV tretman ino usluga

 • Član15. Zakona o PDV-u
 • Član 21. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u . 

Porez po odbitku

 • Zakonski okviri i postupci pri obračunu poreza po odbitku
 • Ugovori o dvostrukom oporezivanju
 • Dividende,Kamate, Autorskih prava , dobit od poslovanja
 • Praktični primjeri, popunjavanje obrazaca,potrebna dokumentacija, postupanje organa

Nabavka i prodaja novih i rabljenih vozila u sustavu PDV-a

 • Putnička vozila
 • Teretna vozila
 • Rabljena vozila
 • Rent-a-car
 • Financijski lizing

Plaće

 • Specifičnosti problemi u podnošenju obrazaca u poreznu upravu
 • Porodiljne naknade
 • Uposlenici upućeni u/iz inozemstva
 • Radna i boravišna dozvola

Zakon o deviznom poslovanju 

 • Kreditni poslovi s inozemstvom
 • Popunjavanje i predaja obrazaca prema Ministarstvu financija
 • Potraživanja po ino poslovima starijim od 180 dana
 • Plaćanje gotovinom prema inozemstvu

Građevinarstvo

 • Posebna šema u građevinarstvu
 • Izgradnja kombinovanog, poslovno-stambenog objekta
 • Prodaja poslovno-stambenog objekta koje nije bilo u najmu
 • Ispravka ulaznog PDV-a
 • Praktični primjeri iz prakse
 • Mišljenja UIO

 

 1. Obrtnici, ugostitelji, slobodna zanimanja

Registracija fizičkih lica, obrtnika,trgovačke radnje, samostalne ugostiteljske radnje, slobodna zanimanja

 • Osnovna djelatnost
 • Dopunska djelatnost
 • Dodatna djelatnost

Primjena novog zakona o radu

 • Prijava i odjava djelatnika
 • Ugovori o radu
 • Klasifikacija zanimanja-šifre.
 • Obvezne evidencije o zaposlenicima
 • Godišnji odmori i odsustva
 • Rješenja o prestanku radnog odnosa
 • Što je potrebno znati u kontroli inspekcijskih organa

Obračun plaća

 • Podnošenje odgovarajućih obrazaca za vlasnika i uposlenika
 • Osnovice za uplatu doprinosa za vlasnike trgovce, obrtnike, ugostitelje i slobodna zanimanja
 • Evidentiranje i obračun plaća

Popunjavanje knjiga za trgovce , obrtnike, ugostitelje i slobodna zanimanja

 • Trgovačka knjiga
 • Knjiga prihoda i rashoda
 • Knjiga prometa
 • Knjiga potraživanja i obveza
 • Knjiga osnovnih sredstava

Godišnje prijave poreza na dohodak (fizička lica i obrtnici)
Likvidacija samostalnih radnji

(www.jabuka.tv)


2 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.