Prijavite se na obuku iz praktičnog računovodstva

Economy Life još jednom pokreće ciklus tečaja računovodstvene obuke. Voditelj obuke ponovno je Dejan Vidović, ovlašteni revizor, ovlašteni procjenitelj i certificirani računovođa.

Više o programu koji vode osobe s dugogodišnjim iskustvom i zvanjima u struci pročitajte u nastavku.

Vodič programa

Obuka iz praktičnog računovodstva

Uvod i upoznavanje s računovodstvom i financijama

Postupak osnivanja društva s ograničenom odgovornošću:

Praktični primjer objašnjenja koraka i procedura prilikom osnivanja društva u skladu sa Zakonom

 • Poslovne jedinice, Podružnice
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji
 • Uvjerenje o PDV registraciji
 • Zakonski okviri
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Zakon o radu:

 • Evidencije prijava i odjava djelatnika
 • Ugovori o radu
 • Ugovori o djelu
 • Obvezne evidencije o zaposlenicima
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Neoporeziva primanja zaposlenih:

 • Topli obrok,regres,otpremnine i dr. naknade
 • Prijevoz na posao i s posla dnevnice za službeni put
 • Korištenje privatnog vozila u službene svrhe
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Robno knjigovodstvo:

 • Zakonski okviri
 • Praktični primjeri svih robnih dokumenata
 • Zalihe trgovačke robe, zaduženje i razduženje
 • Prodaja, rabati, knjižne obavijesti,
 • Uvoz, izvoz, carinska dokumentacija
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Fiskalizacija i defiskalizacija:

 • Način evidentiranja i praćenja fiskalnog prometa
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Obrasci plaća i ostalih primanja:

 • Propisani obrasci
 • Obračun plaća, ugovora o djelu i ugovora o autorskom honoraru.
 • Obračun i knjiženje poreza i doprinosa
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Zakonski okvir oporezivanja dodane vrijednosti:

 • Obveznici i ne obveznici PDV-a;
 • Oporezivi i neoporezivi promet
 • Odbitak ulaznog PDV-a;
 • Uvoz i izvoz dobara u sustavu PDV-a;
 • Vođenje poreznih evidencija (KUF i KIF PDV evidencije);
 • Uputa za popunjavanje  PDV i D-pdv obrasca;
 • Ino usluge – Članak 15 Zakona o PDV-u, članak 21 Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Zakon o deviznom poslovanju:

 • Kreditni poslovi s inozemstvom
 • Priprema obrazaca Ministarstvu financija
 • Potraživanja i obveze prema inozemstvu starije od 180 dana
 • Plaćanje i naplata gotovinom u inozemstvu
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Zakon-Pravilnik poreza na dobit:

 • Priznavanje rashoda; porezno nepriznati rashodi
 • Otpis potraživanja, obveza, isplata dividendi
 • Porez po odbitku
 • Zabrane i kaznene odredbe
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Evidentiranje poslovnih događaja u softveru:

 • Knjiženje poslovnih promjena u glavnoj knjizi na softveru, praktični primjeri te njihovo razumijevanje kroz bruto bilancu.
 • Diskusija kroz rad

Izrada financijskih izvještaja na osnovu primjera praktičnoga zadatka:

 • Bruto bilanca poduzeća
 • Bilanca stanja
 • Bilanca uspjeha
 • Porezna bilanca i pripadajući obrasci

Cijena obuke: 750KM

Mogućnost plaćanja u 2 rate: I rata početak obuke i II rata do kraja obuke

Prijave do 20.04.2019. god

Početak obuke 22.04.2019. god.

Mjesto održavanja: Široki Brijeg, Mostar

Trajanje obuke: 36 sati ( 3*2 sata tjedno/sedmično)

Nakon uspješno završene obuke, polaznici stječu iskustvo na temelju kojeg mogu samostalno vršiti izradu godišnjih prijava fizičkih osoba, obrtničkih radnji, trgovačkih radnji, samostalnih ugostiteljskih radnji, navode organizatori.

*PR članak

Prijavite se na tečaj praktičnog računovodstva za obrtnike, ugostitelje i slobodna zanimanja