Prijavite se na obuku iz praktičnoga računovodstva

Nakon kraće pauze, Economy Life ponovno kreće s proljetnim ciklusom tečaja računovodstvene obuke.Voditelj obuke je Dejan Vidiović, ovlašteni revizor, ovlašteni procjenitelj i certificirani računovođa.

Pregled programa

Obuka iz praktičnoga računovodstva

Uvod i upoznavanje s računovodstvom i financijama

Postupak osnivanja društva s ograničenom odgovornošću:

Praktični primjer objašnjenja koraka i procedura prilikom osnivanja društva u skladu sa Zakonom

 • Poslovne jedinice, Podružnice
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji
 • Uvjerenje o PDV registraciji
 • Zakonski okviri
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Zakon o radu

 • Evidencije prijava i odjava djelatnika
 • Ugovori o radu
 • Ugovori o djelu
 • Obvezne evidencije o zaposlenicima
 • Radna dozvola za rad nerezidenata
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Zakonski dozvoljeni maksimumi za neoporeziva primanja zaposlenih

 • Topli obrok, regres,otpremnine
 • Prijevoz na posao i s posla, dnevnice za službeni put
 • Korištenje privatnoga vozila u službene svrhe
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Robno knjigovodstvo

 • Zakonski okviri
 • Praktični primjeri svih robnih dokumenata
 • Zalihe trgovačke robe, zaduženje i razduživanje
 • Prodaja, rabati, knjižne obavijesti,
 • Uvoz, izvoz, carinska dokumentacija
 • Vođenje trgovačke knjige na malo za robu i usluge
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Fiskalizacija i defiskalizacija

 • Način evidentiranja i praćenja fiskalnoga prometa
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Obrasci prijave poreza i doprinosa u Poreznu upravu

 • Propisani obrasci
 • Obračun plaća, ugovora o djelu i ugovora o autorskom honoraru
 • Obračun i knjiženje poreza i doprinosa
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Zakonski okvir oporezivanja dodane vrijednosti;

 • Obveznici i neobveznici PDV-a
 • Oporezivi i neoporezivi promet
 • Odbitak ulaznoga PDV-a
 • Uvoz i izvoz dobara u sustavu PDV-a
 • Vođenje poreznih evidencija (KUF i KIF PDV evidencije)
 • Uputa za popunjavanje  PDV i D-pdv obrasca
 • Članak 15 Zakona o PDV-u, članak 21 Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Zakon o deviznom poslovanju

 • Kreditni poslovi s inozemstvom
 • Priprema obrazaca Ministarstvu financija
 • Potraživanja i obveze prema inozemstvu starije od 180 dana
 • Plaćanje i naplata gotovinom u inozemstvu
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Excel: Vodič kroz Excel i put do ključnih financijskih pokazatelja

 • Financijski izvještaji u Excelu: svrha, mogućnosti, ulazni podaci i izlazni rezultati – primjena u računovodstvu
 • Rad u Excelu, obrađeni podaci iz praktičnoga primjera: formule i funkcije od SUMIF do VLOOKUP
 • Excel kao Upravljački alat: vaši podaci u grafikonima i prezentacijama

Evidentiranje poslovnih događaja u softveru

 • Knjiženje poslovnih promjena na praktičnom primjeru u glavnoj knjizi,  softveru i njihovo razumijevanje kroz bruto bilancu
 • Diskusija kroz rad

Popunjavanje Financijskih izvještaja na osnovu primjera praktičnoga zadatka:

 • Bruto bilanca poduzeća
 • Bilanca stanja
 • Bilanca uspjeha
 • Porezna bilanca

Cijena obuke: 700 KM

Mogućnost plaćanja u 2 rate: I. rata početak obuke i II. rata kraj obuke

Prijave do: 13. svibnja 2017.god

Obuka počinje: 15. svibnja 2017. god.

(www.jabuka.tv)