Federalni dužnosnici potrošili više od 5000 maraka na kravate

Rastrošnost federalnih dužnosnika čini se nema granica. O štednji da se i ne govori. Ovakva konstatacija je razvidna iz revizorskog izvješća o radu Ureda dopredsjednika Federacije BiH. Naime, izdaci za reprezentaciju iskazani su u iznosu od 41.321 KM od čega se na eksternu reprezentaciju odnosi 30.715 KM, a na internu 10.606 KM. Revizori su konstatirali da račune ugostiteljskih usluga svojim potpisom ovjerava šef kabineta – savjetnik za politička pitanja i međunarodne odnose kojem se u najvećem broju slučajeva vrši isplata za nastale troškove. Na računima nije navedena zabilješka kojim povodom i u koje svrhe su troškovi nastali, piše Večernji list.

Uvidom u račune ugostiteljskih usluga navodi se kako su isti nastajali i u dane praznika i dane vikenda, a u najvećem broju slučajeva radi se o uslugama iz istih ugostiteljskih objekata (Diskoteka Basement, Pivnica, Slatko i slano, Metropolis, Coloseum, Milan´s, i sl. ). Osim toga, na ime troškova reprezentacije izvršeno je i plaćanje više računa za kupovinu parfema za obilježavanje 8. ožujka u ukupnom iznosu od 1095 KM, kupovinu muških kravata i šalova tvrtke „Granoff“ u iznosu od 5506 KM u povodu obilježavanja vjerskih i novogodišnjih praznika i kupovinu novogodišnjih paketića za djecu u iznosu od 700 KM. Preko blagajne izvršene su isplate za kupovinu muških košulja i kravata tvrtke „Granoff“ u ukupnom iznosu od 919 KM i „Cesar´s u iznosu od 935 KM, a na računima nije navedeno kojim povodom i u koje svrhe su isti nabavljeni.

Iz dokumentacije nije se moglo potvrditi da su navedeni izdaci nastali za potrebe obavljanja redovitih poslova i zadataka Ureda potpredsjednika zbog čega se ne može prihvatiti opravdanost njihovog nastanka i izmirenja na teret proračuna. Na izdacima interne reprezentacije (10.606 KM) utvrđeno je da se svi računi odnose na račune za svakodnevnu konzumaciju hrane i pića Službe za zajedničke poslove tijela FBiH, ali na istim nije navedeno kojim povodom su nastali iz čega se može zaključiti da su pojedini zaposlenici koristili ove usluge za vlastite potrebe (doručak) iako su uredno isplaćivane naknade za topli obrok. Na ove isplate, trebalo je obračunati i platiti pripadajuće poreze u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima, navode revizori, piše Večernji list.

(www.jabuka.tv)
Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.