Zastupnički dom odobrio predloženi proračun FBiH za 2016. godinu

Zastupnički dom Federalnog parlamenta odobrio je na sjednici Prijedlog proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za iduću godinu sa 60 glasova. Protiv je bilo 26 članova Doma.

Za većinsku podršku je trebalo najmanje 50 potvrdnih glasova. Većinskom voljom Doma odobren je i Prijedlog zakona o izvršenju proračuna.

Da bi proračun na vrijeme stupio na snagu, o njemu se treba izjasniti i Dom naroda te ga prihvatiti u istom tekstu kao Zastupnički dom. Neslužbeno, Dom naroda će zasjedati početkom idući tjedan.

Proračun je predložila Vlada FBiH. U odnosu na njenu varijantu, razlikuje se u detalju sadržanom u samo jednom od 39 amandmana koje je Vlada odobrila, a podnijeli su ih zastupnici Zastupničkog doma.

Prihvaćeni amandman nalaže da 16 milijuna KM namijenjenih županijama za iduću godinu, županije mogu od raspoređenih brojki izdvajati i općinama na vlastitom području.

Jednim od preostalih 38 amandmana koje Vlada nije prihvatila, a potom nisu dobili ni većinsku podršku u tajnom izjašnjavanju Zastupničkog doma, zastupnici Saveza za bolju budućnost BiH tražili su da dvomilijunski iznos namijenjena za Financijsku policiju FBiH bude smanjena gotovo za pola.

Vlada je predložila da proračun Federacije za iduću godinu ukupno iznosi 2.598.862.123 KM, za 65 milijuna više nego kad je akt bio u nacrtu.

Federalni premijer Fadil Novalić je, obrazlažući proračun poslanicima, kazao da je tih 65 milijuna planirano od prodaje tri gospodarska poduzeća u kojima Federacija BiH ima manjinski vlasnički udio. Poslije Nove godine bit će raspisan natječaj, najavio je premijer.

Novinari su neslužbeno doznali da je ovdje riječ o kompanijama: Bosnalijek, Sarajevo osiguranje i Fabrika duhana Sarajevo.

Po premijerovim riječima, od planiranih 65 milijuna, tri će biti raspoređena u transfer kapitalnim javnim poduzećima, 50 milijuna drugim nivoima vlasti i fondovima za neizmirene obaveze za MIO, a 11,5 milijuna KM za početak aktivnosti na trajnom rješavanju smještaja institucija u Sarajevu i Mostaru.

Među tekućim transferima drugim nivoima vlasti i fondovima je i 50 milijuna KM namijenjeno za financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja u Federaciji, što je za 30 milijuna KM više za ove namjene nego u 2015. godini.

Na razdjelu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije planirano je 3.000.000 KM na ime kapitalnih transfera javnim poduzećima za financiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH.

”Također, predvidjeli smo i 1.000.000 KM za provođenje seta antikoruptivnih zakona, a drugi 1.000.000 KM namijenjen je Federalnoj upravi policije radi jačanja kapaciteta za borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala i korupcije”, rekao je premijer.

U Prijedlogu proračuna, struktura rashodovne strane je odraz provedbe mjera restriktivne javne potrošnje, što je jedan od prioriteta ekonomske politike u sljedećim godinama.

”Federalni proračun za sljedeću godinu je 94 posto fiksan, a samo šest posto varijabilan te samo u tom postotku može služiti kao razvojni faktor”, rekao je federalni premijer.

Imajući u vidu da se ekonomski rast ne može razvijati u uvjetima socijalne nestabilnosti, zaključio je da federalni proračun ne može biti faktor ekonomskog rasta već stabilnosti odnosno socijalne ravnoteže u društvu.

(Fena)

Komentiraj: