Vlada HNŽ-a stiže u pomoć mostarskim bolnicama

SKB Mostar bolnica

Imajući u vidu njihov složen materijalni status, Vlada HNŽ-a je nastavila podupirati zdravstvene ustanove u HNŽ, te donijela Odluku kojom se odobravaju dvomjesečna novčana sredstava iz Proračuna HNŽ za 2016. godinu i to: Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar u iznosu 195.833,32 KM, JU Kantonalnoj bolnici „Dr. Safet Mujić“ Mostar u iznosu 89.000,00 KM i JU Općoj bolnici Konjic u iznosu 48.500,00 KM, priopćeno je.

Iako je Vlada, prema ranije utvrđenom planu, četvrtu tranšu financijske potpore trebala uplatiti nakon isplate plaća u kolovozu, ona će, zbog teškog materijalnog položaja bolničkih zdravstvenih ustanova, biti isplaćena nakon isplate plaća za srpanj.

Također, donesena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi za pokretanje postupka nabave cjepiva protiv gripe.

Iz resora Ministarstva financija, Vlada je usvojila odluke o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća i o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za mjesec srpanj i kolovoz svim korisnicima koji primaju plaću iz Proračuna HNŽ, te Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima i Operativni plan za mjesec kolovoz 2016. godine.

Na današnjoj sjednici, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Čitluk i o dodjeli koncesije za korištenje voda rijeke Rame s ciljem proizvodnje električne energije.

Iz resora Ministarstva za pitanja branitelja, doneseno je više odluka, među kojima Odluka o odobravanju novčanih sredstava iz Proračuna za pokrivanje troškova liječenja i Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu za provedbu Javnog natječaja za stambeno zbrinjavanje.

Vlada je nastavila razmatrati mogućnost smještaja županijskih institucija na jednome mjestu, što bi omogućilo učinkovitiji rad i smanjenje troškova, te je usvojila Informaciju Međuresorne radne skupine za nabavu poslovnog prostora za zajednički smještaj svih organa i tijela vlasti HNŽ.

Također, Vlada je razmotrila i usvojila Informaciju o tijeku pregovora o općem i granskim kolektivnim ugovorima, priopćeno je.

(www.jabuka.tv)

3 komentara

Komentiraj: