Umirovljenici koji čekaju rješenje imat će zdravstveno osiguranje po podnošenju zahtjeva

Poznato je da osobe koje steknu pravo na mirovinu čekaju Rješenje Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje nekoliko mjeseci. To je novim umirovljenicima stvaralo problem s ostvarivanjem zdravstvenoga osiguranja. No, postignut je dogovor između ključnih institucija u FBiH kako ova kategorija društva ne bi ispaštala i kako njihovo zdravlje ne bi bilo ugroženo.

Porezna uprava Federacije BiH, Federalni zavod za MIO i Zavod zdravstvenoga osiguranja i reosiguranja Federacije BiH dogovorili su određene aktivnosti kako bi osiguranici koji su podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava na mirovinu, a nisu dobili rješenje, mogli neometano koristiti zdravstvenu zaštitu, odnosno ovjeriti zdravstvenu knjižicu dok ne dobiju rješenje o ostvarivanju prava na mirovinu”, piše Klix.

Kako je rečeno u Zavodu zdravstvenoga osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, dogovorenim aktivnostima obuhvaćeno je da osoba koja je stekla pravo na mirovinu stječe pravo na osiguranje odmah nakon podnošenja zahtjeva Federalnom zavodu MIO koji je dužan izdati potvrdu o prijemu zahtjeva. Ova potvrda služit će novim umirovljenicima kao dokaz da pripadaju ovoj kategoriji i u ostvarivanju njihovih prava.

Federalni zavod za MIO za podnositelja zahtjeva koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu suglasno pozitivnim propisima, popunjava obrazac JS 3100 u pojedinačnim slučajevima sa osnovom osiguranja (primatelj mirovine i suuživatelj obiteljske mirovine) i elektronski dostavlja u Poreznu Upravu FBiH koja će obraditi prijavu i automatski proslijediti Zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH te će županijski zavodi za zdravstveno osiguranje na portalu imati uvid da je izvršena prijava.

“Zavod zdravstvenoga osiguranja županije nadležan za ovjeru zdravstvene knjižice budućih umirovljenika će po zahtjevu osiguranika za ovjeru zdravstvene knjižice uvidom u bazu JS utvrditi da je isti evidentiran u JS s osnovom osiguranja te na osnovu potvrde Federalnoga zavoda za MIO, kojom se potvrđuje da je isti podnio zahtjev za mirovinu, izvršiti ovjeru knjižice na tri mjeseca za osiguranike koji ne predoče privremeno ili konačno rješenje o mirovini, niti ček o mirovini”, rečeno je iz Zavoda zdravstvenoga osiguranja i reosiguranja FBiH.

Porezna uprava FBiH i Federalni zavod za MIO dostavili su svojim organizacijskim jedinicama dogovorene aktivnosti u formi obavijesti, a Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH županijskim zavodima zdravstvenoga osiguranja. Ova obavijest također je dostavljena i Federalnom zavodu za zapošljavanje, piše Večernji list.

(www.jabuka.tv)

4 komentara

  • Jadni ljudi šta im radite . Nakon 40 godina rada i neuplaćenih doprinosa ili povremenih uplata na minimalni osobno dohodak, trebaju biti sretni da imaju zdravstveno osiguranje a mirovina 300-400 KM ,koju su nam unaprijed uzeli, na čekanje 5-6 mjeseci ili godinu u najboljem slučaju.
    A ljudi radili i zaradili i triput veće mirovine alči zato tamo neki koji uplaćuju doprinose imat će i imaju mirovine 2100 KM. Žalosno.

  • To su svakako trebali uvijek imati šta se sramotite sa tim bar šutite i uradite nešto, šta će biti sa onim koji imaju 65 godina i nemaju 15 godina staža gdje će se oni osigzrat zdravstveno. Kakva je to država koliko got si radio trebao bi imat mirovinu srazmjerno godinama uplaćenog staža a ne 15 godina da bih imao mirovinu, zašto se nitko za to ne javlja da se ta nepravda ukine.

  • U Njemačkoj imas minimalno 65 eura po godini staža a u nas za 40 godina staža imaš 4 eura po godini staža.zato mnogi u poznim godinsna odlaze da izdrže 5 godina i dobiju 330 eura.

Komentiraj: