Počelo postavljanje završnog sloja asfalta na prometnici u Rodoču

U ponedjeljak su započeli radovi na postavljanju završnog sloja asfalta na rekonstrukciji prometnice u Rodoču: dionica Čekrk raskrižje za Aluminiji – I faza, u vremenu od 8:00 -18:00 sati. Radovi će trajati do srijede 10. travnja 2024. godine.

izvođač radova je JV „KTM-BRINA d.o.o. & Građevinar d.o.o.

Podsjećamo, projektnu dokumentaciju izradila „GEO-DATA“ d.o.o iz Mostara. Ukupna vrijednost radova, s PDV-om, iznosi 1.567.559 KM.

Garantni rok za izvedene radove je dvije godine, a rok za rasvjetna tijela, koja će biti ugrađena, iznosi pet godina, od tehničkog prijema. Inače, projekt je rađen kao modernizacija postojeće asfaltne ceste, a dionica koja je predmet ove projektne dokumentacije počinje na izlazu iz budućeg kružnog raskrižja kod svadbenog salona Venera sa izlaznim krakom u duljini od 1,10 km, ide koridorom postojeće trase do raskrižja za Aluminij i most gdje se nalazi postojeće privremeno kružno raskrižje.

Cesta je projektirana cijelim tokom trase u širini gabarita 2×3,25 + 1×3,00 (srednja traka za odvajanje ili isključivanje), kao građevinska širina ceste koja ukupno iznosi 9,50m’, sa nogostupima obostrano projektiranim u širini od 1,60m’, bankine 2×0,30 m, tako da je ukupna širina normalnog profila prometnice 13,30 m. Na prometnici predviđena su križanja na odvojcima za naselja kao “T” križanja sa potrebnim radijusima, navodi se na stranicama Grada Mostara.

Temeljem projektnog zadatka, kao i primjenom tehničke i zakonske regulative, za projektiranje prometnica predviđa se i rješenje svih oborinskih voda s prometnice, kao i užeg dijela pojasa oko prometnice koji gravitira prema toj prometnici. Za rješenje odvodnje sa prometnice previđen je sljedeći sustav: sustav slivnika i rešetki, za prikupljanje vode sa prometnice i dijela okolne slivne površine, koji podrazumijeva slivnik i spojna kanalizacijska cijev na kanalizacijski kolektor, sustav za pročišćavanje oborinske vode – separator masti i ulja, – ispust u recipijent. Ukupna duljina glavnog voda je 1567,65 m (faza I + faza II).

Kolektor se proteže cijelom novo projektiranom dionice ceste do čvorišta – kružnog toka kod Mosta Franje Blaževića, a zatim trasa skreće prometnicom do mosta, gdje je ispust u rijeku Neretvu.

Dužina prometnice koja je obuhvaćena rekonstrukcijom i postavljanjem signalizacije iznosi 1100m’ (faza I + faza II). Najveća dopuštena brzina određena je znakom i iznosi 40km/h. Na prometnici je planirana vertikalna i horizontalna prometna signalizacija, te dva autobusna stajališta.

Radovi u mostarskoj Koloniji ulaze u završnu fazu

(www.jabuka.tv | Foto: Grad Mostar)

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.