Natječaj za posao: Dom zdravlja Mostar zapošljava doktore medicine i psihologa – Jabuka.tv

Natječaj za posao: Dom zdravlja Mostar zapošljava doktore medicine i psihologa

Natječaj za prijem u radni odnos objavljen je u Domu zdravlja Mostar i to za pet doktora medicine i jednog diplomiranog psihologa.

Prema natječaju koji se može naći na stranicama Službe za zapošljavanje HNŽ-a, kandidati za mjesta doktora medicine moraju imati završen medicinski fakultet, položen stručni ispit i licencu za samostalni rad.

Za mjesto diplomiranog psihologa potrebna je završena VSS – 7/1 odnosno magistar psihologije – studij psihologije zvanje dipl. psiholog odnosno magistar psihologije.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme na razdoblje od godinu dana.

Natječaj ostaje otvoren osam dana.

Detalje natječaje pogledajte OVDJE

JAVNI NATJEČAJ
za prijem djelatnika u radni odnos u
Dom zdravlja Mostar na određeno vrijeme

1. Doktor medicine – sa završenim medicinskim fakultetom i položenim stručnim ispitom – pet (5) izvršitelja

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

 • završen medicinski fakultet
 • položen stručni ispit
 • licenca za samostalan rad

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu s kratkim životopisom, koju su dužni vlastoručno potpisati, dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • licenca za samostalan rad
 • uvjerenje o državljanstvu
 • potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavijaju u originalu ili ovjerenim kopijama i ne podliježu vraćanju.

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme na razdoblje od godinu dana.

2. Dipl. psiholog – jedan (1) izvršitelj

Opis poslova: obavljanje poslova psihologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

I. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavijanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

II. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

 • završena VSS – 7/1 odnosno magistar psihologije- studij psihologije zvanje dipl. psiholog odnosno magistar psihologije

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu s kratkim životopisom, koju su dužni vlastoručno potpisati, dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);
 • uvjerenje o državljanstvu
 • potvrda o prebivalištu ( CIPS)
 • Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama i ne podliježu vraćanju.

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora a radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme na razdoblje od godinu dana.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja i čije prijave su uredne, potpune i blagovremene podliježu provjeri znanja, koje odreduje Komisija za prijem.

Prijave s dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja, osobno na protokol ili putem pošte preporučeno na adresu:

DOM ZDRAVLJA MOSTAR
“Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos”
Hrvatskih branitelja bb
88 000 Mostar

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na SZZHNZ-K.ba i Službe za zapošljavanje HNŽ.

Mostar, 10. listopada 2019.

(www.jabuka.tv)

1 komentar

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.