Aluminij: Poklonjenu zlatnu koku čuvaju šutnjom

Dok daju političke ostavke i kunu se u zakon, kadrovi DF kršeći zakone, produljuju svoj vijek u Aluminiju računajući na šutnju pravosuđa.

Vlada Federacije BiH nedavno je donijela odluku o smjenama tri člana Nadzornog odbora Aluminija u ime državnog kapitala zbog gubitka povjerenja , a sukladno članku 259. Zakona o gospodarskim društvima i članku 90 Statuta Aluminija d.d. Od SDP-a i partnera imenovani, a odlukama posljednje vlade promjenjeni Nadzorni odbor i Uprava Aluminija d.d. Mostar odlučili su prikloniti se bivšem resornom ministru Bajroviću i ne provesti odluke Vlade.

Službeno, prema izjavi Mirsada Mujića, Nadzorno vijeće Aluminija nije dobilo nikakav službeni dopis iz Vlade, a isto za upravu Aluminija tvrdi i aktualni direktor Ljubić.

Tko i zašto saziva skupštinu

Zakon o gospodarskim društvima i Statut društva definiraju kako se Skupština održava najmanje jednom godišnje, radi izjašnjavanja o godišnjem izvješću društva, koji uključuje financijska izvješća i izvješća revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju. Skupštinu saziva nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu uprave ili zahtjevu ovlaštenih dioničara, a može je sazvati ovlašteni dioničar ili skupina dioničara.

Statut dalje popisuje ako Nadzorni odbor, 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, ne objavi obavijest o sazivanju skupštine, podnositelj zahtjeva ovlašten je izravno sazvati skupštinu i o tomu pismeno obavijestiti Povjerenstvo. Što više, ovlaštene osobe skuštinu mogu sazvati i izravno, bez podnošenja zahtjeva, ako pet mjeseci od isteka poslovne godine nadzorni odbor nije sazvao skupštinu radi izjašnjavanja o godišnjem izvješću društva, koje uključuje financijsko i izvješće revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju.

Naposlijetku, Skupština može razriješiti predsjednika i članove nadzornog odbora i prije isteka mandata kada nadzorni odbor ili njegov član izgubi povjerenje dioničara.

Izvor Dnevnika.ba iz Uprave društva tvrdi kako je uprava dobila dopis Vlade u kojemu se traži provedba odluke o smjena članova Nadzornog odbora, ali i dopis Ministarstva financija Republike Hrvatske (titular 12% kapitala) sa zahtjevom za sazivanje sjednice Skupštine društva na kojoj bi se provele odluke Vlade FBiH.

Kako se Nadzorni odbor oglušio na pozive za sazivanje skupštine, a zakonski rok je kraj polugodišta, prema članku 242. Zakona o gospodarskim društvima, svako od ovlaštenih osoba može sazvati skupštinu i o tomu obavijestiti Povjerenstvo za vrijednosne papire.

Osobe odgovorne za nesazivanje skupštine odgovorne su i pred zakonom, no to je posao za Tužiteljstvo. Jednako kao i niz drugih kršenja zakona koje prema riječima našeg sugovornika posljednjih mjeseci provodi instalirana Uprava društva.

Sukob interesa – Tko nam što može?

Statut Aluminija d.d., Zakon o gospodarskim društvima i Pravilnik o upravljanju dioničkim društvima definiraju područje sukoba interesa.

Nikica Ljubić, Predsjednik Uprave društva, nećak je supruge Marijana Primorca vlasnika tvrtki Primorka i Energtek Herz – najvećih kupaca i dobavljače.

Tomislav Lovrić, izvršni direktor društva, rođak je Marijana Primorca, na dužnost u Aluminiju došao je s funkcije menadžera Energtek Herza, dobavljača sirovine za Aluminij.

Mirsad Mujić, predsjednik Nadzornog Odbora izvršni je direktor Sektora za poštanski promet u BH Pošti.

Ivica Galić, član Nadzornog odbora, prema izvorima Slobodne Dalmacije, povezan je s Primorčevim tvrtkama još iz vremena kada su one trgovale cigaretama, a on bio voditelj Carinske uprave u Mostaru.

Također ga se dovodi u svezu s carinskim malverzacijama tvrtki u vlasništvu braće Lijanovići.

Tomislav Krešić, član NO i Direktor komercijalnog sektora – Primorčev je kum a izravno kontrolira i nabavu i prodaju društva. Prema sadašnjoj strukturi izravno kontrolira i samoga sebe (kao član Nadzornog odbora).

Prema statutu Aluminija d.d. izravno se nalaze u sukobu interesa, te se moraju razriješiti funkcija. Članak 56. Statuta Aluminija jasno definira

Kršenje zakona o radu

Naš izvor ističe i grubo kršenje Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Redovni sudovi trenutno obrađuju nekoliko stotina tužbi djelatnika kojima su prava prekršena. Veliki broj prvostupanjskih presuda već je donesen u korist djelatnika, a nakon žalbi počele su stizati i drugostupanjske presude koje također sud presuđuje u korist djelatnika.

Odgovornom drži Ružicu Burić, direktoricu Sektora pravnih, kadrovskih i zajedničkih poslova u Alumniju.

Razvidno je, i očekivano, kako ranijom Platformom instalirani kadrovi u Nadzorni odbor i Upravu društva, na sve načine odugovlače promjene, produljuju sadašnji nepovoljan i poguban “poslovni” odnos prema Primorčevim tvrtkama, izigravajući pri tomu ne samo javnost, nego i pravosuđe.

A pravosuđe i vlasti? Dovoljno je prisjetiti se nedavnog izvješća Financijske policije koje se usredotočilo (bar u istupima u javnosti) na zakon o javnim nabavkama koji se nikako ne može odnositi na Aluminij.

Spominju u njemu i brojke o nekoliko desetaka tisuća KM utrošenih za reprezentaciju, dok se promet tvrtke mjeri stotinama milijuna KM.

(Dnevnik.ba)

14 komentara

Komentiraj: