2,35 milijuna KM za nove policijske objekte u Čapljini, Prozor-Rami i Konjicu

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je na 19. redovitoj sjednici u četvrtak usvojila Odluku o konačnom odabiru, odobravanju i prijenosu novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2024. godinu za lokalne ceste jedinicama lokalne samouprave u HNŽ-u u iznosu od 1.500.000 KM.

Tim će sredstvima biti omogućena realizacija projekata na lokalnim cestama Mostara, Konjica, Stoca, Neuma i Jablanice, što će doprinijeti boljim i funkcionalnijim uvjetima za život žitelja tih prostora. Ministarstvo prometa i veza HNŽ-a, na osnovu prethodne Odluke Vlade, provelo je postupak Javnoga poziva za dodjelu tih novčanih sredstava, a poseban kriterij bila je usklađenost predloženih projekata sa Strategijom razvitka HNŽ-a, Strategijom razvitka javnih cesta na području HNŽ-a i Programom građenja javnih cesta u Županiji.

Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, Vlada je usvojila Program utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2024. za MUP s pozicije ”Rekonstrukcija i investicijsko održavanje” u iznosu od 2.347.000 KM. Za izgradnju Policijske postaje Prozor-Rama izdvojeno je 1.417.000 KM, za dogradnju i nadgradnju Policijske uprave Čapljina 550.000,00 KM te za izgradnju dijela zgrade Policijske uprave Konjic 380.000 KM.

Cilj je osposobljavanje policijskih prostorija za nesmetano djelovanje policijskih službenika po navedenim gradovima i općinama odnosno napuštanje trenutačnih prostora za koje, plaćajući najam, Županija trenutačno izdvaja značajna sredstva. U istomu je resoru usvojena i Odluka kojom je odobren utrošak 653.070 KM za kupnju novih službenih odora, odjeće i obuće za pripadnike MUP-a.

Polazeći od činjenice da je Vlada HNŽ-a čvrsto opredijeljena ostati snažno uključena u proces integriranja u Europsku uniju, na današnjoj je sjednici prihvatila Informaciju o početku prve etape pregovora BiH s EU te usvojila Odluku o zaduženjima vezanim za početak te etape. Odlukom su sva tijela uprave, kao i svi danas imenovani članovi radnih skupina za europske integracije u HNŽ-u zaduženi, u sklopu sustava koordinacije procesa europskih integracija u BiH, aktivno sudjelovati u procesima vezanima za pregovore.

U Informaciji je istaknuto kako su predsjednica Vlade Marija Buhač i EU koordinatorica Vlade Kristina Crnjac sudjelovale na uvodnomu sastanku između BiH i Europske komisije na kojemu su predstavljeni koraci u procesu pridruživanja BiH Europskoj uniji. Prije svega, bilo je riječi o procesu analitičkoga pregleda zakonodavstva te je Europska komisija sudionike izvijestila o tomu kako će proces toga pregleda za BiH teći na jednak način kao za Moldaviju i Ukrajinu, s ciljem identificiranja razlika u pravnomu, političkomu i ekonomskomu sustavu BiH i EU.

Danas je usvojen i Program utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2024. na poziciji ”Transferi u veterinarstvu” za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 180.000 KM. Razlog je provedba Programa mjera za uspostavljanje optimalnoga zdravstvenog statusa životinja, nadzora nad kretanjem zaraznih i parazitnih oboljenja te stalnoga nadzora nad pojavom zaraznih bolesti s ciljem zaštite pučanstva.

U mjerodavnosti istoga ministarstva, usvojena je i Odluka o raspisivanju Javnoga natječaja za dodjelu ribolovnoga prava na dijelu ribolovnoga područja za obavljanje športsko-rekreacijskoga ribolova na području HNŽ-a, a natječaj će biti raspisan za područja Neuma, Ravnoga, Stoca i Prozor-Rame.

Vlada je usvojila i Odluku o povećanju prihoda i rashoda u Proračunu HNŽ-a za 2024. također za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije ”Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na temelju prenamjene poljoprivrednoga zemljišta”. Riječ je o namjenskim sredstvima prikupljenima na osnovu prenamjene poljoprivrednoga zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i dijela zakupnina koje pripadaju Proračunu, a nisu utrošena prema Programu iz prethodnih godina. Prihvaćen je i Program utroška novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 1.500.000 KM.

Odluka o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2024. za Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa s pozicije ”Rekonstrukcija objekata kulturnih institucija (po Odluci Vlade)” usvojena je u iznosu od 1.000.000 KM i bit će utrošena u objekte koji su u izgradnji, a koji će povećati pristupačnost i sudjelovanje u kulturnomu životu svih žitelja te obnovu i opremanje javnih kulturnih institucija, kao i obnovu objekata koji afirmiraju povijesni razvoj BiH i kulturne odnosno vjerske identitete njezinih naroda i na usvajanje inovativnih i digitalnih rješenja kojima se oživljavaju lokaliteti, prikazuju povijesni događaji na inovativan način, omogućuju ostvarenja novih turističkih sadržaja i tako doprinose ostvarenju razvojne strategije HNŽ-a.

Vlada je usvojila i Odluku o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2024. za Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa s pozicije ”Športska infrastruktura” u iznosu od 1.500.000 KM. Utrošak tih sredstva planiran je za objekte koji su u izgradnji, a pomažu lokalni i regionalni razvitak, kao i za objekte koji se sufinanciraju i sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova te za potporu projektima obnove postojećih športskih objekata i za projekte opremanja športskih objekata i ostvarivanje uvjeta za dobivanje licencije od strane športskih saveza BiH i međunarodnih športskih saveza.

Uzimajući u obzir povećani broj zahtjeva podnesenih u Ministarstvo za pitanja branitelja za ostvarivanje prava smještaja u staračke centre, prava na jednokratnu pomoć pri liječenju i jednokratnu novčanu pomoć za stanje socijalne potrebe branitelja i članova njihovih obitelji, Vlada je usvojila Odluku o unutarnjoj preraspodjeli novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2024. za Ministarstvo za pitanja branitelja u iznosu od 50.000 KM.

Također, razmatrajući zamolbe udruga proisteklih iz rata, Vlada je usvojila Odluku o preraspodijeli novčanih sredstava s pozicije Ministarstva financija za Ministarstvo za pitanja branitelja u iznosu od 150.000 KM, a sredstva su planirana za potporu programa, projekata i aktivnosti braniteljskih udruga čija je djelatnost od interesa i značaja za širu društvenu zajednicu.

Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a, prihvaćen je Plan aktivnosti u organizaciji i provedbi mjera zaštite od požara na području HNŽ-a za 2024. i Izvješće o prikupljanju i korištenju sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2023. godinu. Usvojena je i Odluka o načinu i mjerilima utroška novčanih sredstava namijenjenih za financiranje vatrogastva.

Vlada je danas usvojila i Odluku o pristupanju Arhiva HNŽ-a Cobiss sustavu koji predstavlja organizacijski model povezivanja knjižnica u nacionalni knjižnično-informacijski sustav s katalogizacijom, knjižnično-kataloškom bazom podataka i lokalnim bazama podataka knjižnica te brojnim drugim funkcijama. Inače, unutar Cobissa trenutačno je umreženo 1.485 knjižnica iz osam zemalja ovoga okruženja, a iz BiH njih sedamdeset, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

(www.jabuka.tv)

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.