Sveučilište u Mostaru spremno za e-učenje: Oformljeno preko 1.100 e-kolegija – Jabuka.tv

Sveučilište u Mostaru spremno za e-učenje: Oformljeno preko 1.100 e-kolegija

Sveučilište u Mostaru sa svojim SUMIT centrom kontinuirano radi na uspostavljanju i punom funkcioniranju sustava e-učenja za nastavu na daljinu.

Na SUM-u smo usvojili dokument Smjernice za organizaciju nastave na daljinu poradi provedbe nastavnog procesa u online obliku za vrijeme trajanja privremenih mjera, rekao je u intervjuu za Večernji list doc. dr. sc. Marko Odak, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta i voditelj aktivnosti e-učenja unutar Centra za informacijske tehnologije (SUMIT) na SUM-u.

Na Sveučilištu u Mostaru, zbog epidemiološke situacije vezane za koronavirus – COVID 19, ne održava se klasična nastava (face to face), a u tijeku je održavanje nastave na daljinu.

Objasnio je kako se usvojene smjernice sastoje se od obveza i preporuka za nastavno osoblje, studente i uprave fakulteta podijeljenih u nekoliko kategorija vezanih za uspostavu komunikacijskih kanala, tehnologija za izvođenje online nastave i tehničke podrške.

Obzirom na kratko vrijeme pripreme, organizacija nastave na daljinu svakako predstavlja izazov. U vrlo kratkom roku uključili smo studente i nastavnike i za sada uspješno provodimo ovaj oblik nastave, objasnio je za Večernji list.

Prednosti su te da ne postoji ograničenje vremena i prostora kao kod klasične nastave, nastavni sadržaj se može prezentirati na poticajan i zanimljiv način, tu je lakša i jednostavnija interakcija sa studentima, mogućnosti praćenja rada studenata i davanja povratnih informacija.

Sve te prednosti iskoristit ćemo u cilju ostvarivanja ishoda učenja zamišljenih unutar kolegija, naglasio je Odak u intervju za Večernji list.

Studentima i nastavnom osoblju dostupan je Portal za e-učenje na kojem se nalaze priručnici, upute i ostale korisne informacije vezane za e-učenje i organizaciju nastave na daljinu.

Oforomljeno više od 1.100 e-kolegija

U samom početku, proglašenju prvih mjera opreza i upozorenja vezanih za pandemiju korona virusa, SUM je formirao Krizni stožer čija je prva odluka bila usvajanje smjernica za nastavu na daljinu. Takvim zaključkom Centar za informacijske tehnologije je sve svoje resurse usmjerio na uspješno funkcioniranje nastave na daljinu.

Prema statistici u SUMARUM-u, sustavu za e-učenje prema podacima zaključno s 19. ožujka u 18:00, sustav je imao 7.138 korisnika, od čega je 6.637 jedinstvenih studenata te 501 podnositelj zahtjeva za e-kolegij odnosno nastavnik. Ukupno je na upisano na e-kolegije 8.578 studenata, a na cijelom Sveučilištu je 1.109 otvorenih kolegija. Povećanje broja i kolegija i upisanih studenata zasigurno će rasti kroz svaki dan.

Pojedini fakulteti uz sustav SUMARUM koriste i druge dostupne platforme. Primjerice, Ekonomski fakultet SUM-a već tri godine aktivno koristi sustav Google učionica kojih je trenutno u tekućem ljetnom semestru aktivno 69 koliko i jest kolegija. U sustavu SUMARUM otvorena su 32 kolegija.

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike na sustavu SUMARUM ima otvorenih 5 kolegija. Međutim, na fakultetu se određeni oblici učenje na daljinu primjenjuju već dugi niz godina. To uključuje korištenje FSRE Moodle sustava e-učenja gdje su svi kolegiji (100%) iz nastavnog plana i programa svih studija otvoreni. Pored otvorenih e-predmeta u FSRE Moodle sustavu e-učenja, na fakultetu se za komunikaciju sa studentima koriste GSuite i Microsoft Office 365 paketi alata za obrazovne institucije. Svi studenti imaju Office 365 korisnički račun i službenu fakultetsku e-mail adresu koju koriste u FSRE Moodle sustavu e-učenja, Microsoft Office 365 platformi te u komunikaciji sa nastavnicima.

Uz napomenu kako se podaci iz sata u sat mijenjaju, po broju otvorenih kolegija prednjače Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i Filozofski fakultet kao najveće sastavnice Sveučilišta s preko 300 otvorenih kolegija. Građevinski fakultet ima 81 e-kolegij, Pravni fakultet 67 e-kolegija te Agronomski i prehrambeno-tehnološki 41 kolegij. Veliki izazov za online nastavu je fakultetima biomedicinskih znanosti, odnosno Medicinskom fakultetu, Fakultetu zdravstvenih studija te Farmaceutskom fakultetu čiji se dio nastave veže izravno za zdravstvene ustanove. Međutim i ti fakulteti su pokazali spremnost te je na Medicinskom fakultetu otvoren 51 kolegij, Fakultetu zdravstvenih studija 32 kolegija te Farmaceutskom fakultetu 23 e-kolegija. Akademija likovnih umjetnosti ima otvoreno 49 kolegija usprkos specifičnostima nastave, navodi sa Sveučilišta u Mostaru.

(www.jabuka.tv)


Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.