Široki Brijeg: Poziv na usmenu javnu raspravu

Na mrežnim stranicama Grada Širokoga Brijega objavljen je Poziv na usmenu javnu raspravu u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju višestambenoga objekta u širokobriješkom naselju Trn, a svim zainteresiranim građanima omogućen je i uvid u spis toga dokumenta.

“Pozivaju se svi zainteresirani građani da u utorak 24. siječnja 2017. godine u 9.00 sati, dođu u prostorije Grada Širokoga Brijega, prizemlje, Centar za dozvole, radi sudjelovanja na usmenoj raspravi u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju višestambenoga objekta prema zahtjevu Dragana (Anđelka) Šantića i Ivice (Nikole) Čerkez, na parceli označenoj kao k. č. 1436/1 k.o. Trn po novoj izmjeri što odgovara parcelama označenim kao k.č. 3151/10 i 3151/14 sve k.o. Mokro po staroj izmjeri.

Također Vas obavještavamo da možete izvršiti uvid u spis dotičnoga predmeta, svakim radnim danom u vremenskom periodu od 8.00 do 9.30 sati, u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokoga Brijega”, piše sirokibrijeg.ba.

(www.jabuka.tv)

2 komentara

Komentiraj: