Široki Brijeg kreće u izradu Strategije razvitka za razdoblje od 2016. do 2025. godine

Pod predsjedanjem Vinka Topića u četvrtak je u Širokom Brijegu održana 27. sjednica Gradskog vijeća Širokog Brijega.

Nakon usvajanja zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća jednoglasno je usvojena Odluka o izradi Strategije razvitka Grada Širokog Brijega za razdoblje 2016. – 2025. godine. Odluku je obrazložio Andrija Kraljević šef odsjeka za gospodarstvo. Ovom odlukom pristupa se procesu i započinje izrada Strategije razvitka Grada Širokog Brijega za razdoblje 2016. – 2025. godine. Postojeća Strategija razvitka usvojena 2006. godine vrijedi sve do izrade i usvajanja novog razvojnog plana.

Usvojeno je Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu površine 960 m² u korist Ferdinanda Ćavara sina Ivana iz Dobrkovića.

Jednoglasno je usvojeno i Rješenje o razrješenju Ivane Hrkać, člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ”Pčelica”, na vlastiti zahtjev.

Gradonačelnik Miro Kraljević podnio je godišnje izvješće o svom i o radu Gradskih službi za upravu, te je isto većinom glasova vijećnika usvojeno. Vijećnik HDZ-a BiH Josip Kožul postavio je pitanje o detaljima sastanka načelnika općina Grude, Posušje i Ljubuški, gradonačelnika Širokog Brijega i županijskog ministra branitelja s federalnim ministrom za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata. Gradonačelnik Kraljević je odgovorio da su prostorije Ureda obrane otvorene i da će nesmetano nastaviti funkcionirati, te da će krenuti isplata zaostataka braniteljima.

Većinom glasova vijećnika usvojena su izvješća Pravobraniteljice Smilje Dujmović-Marić, ravnatelja Javnih ustanova ‘Centar za socijalni rad’, ‘Hrvatski kulturni dom’, ‘Narodna knjižnica’ i Dječji vrtić ‘Pčelica’, te Vatrogasnog društva i Crvenog križa. Nakon ostavke vijećnika Narodne stranke Radom za boljitak Tonija Crnjca, novi vijećnik Narodne stranke Radom za boljitak je Dragomir Grle koji je prisegnuo na samom početku sjednice.

(www.jabuka.tv)

9 komentara

  • Izradit će strategiju a to je jedino što će izradit. A strategija je žderanje janjetine u sezoni turnira i klapanje bagera na izgradnji vodovoda u tjednu prije izbora. Tupavi Dule bi bolje vodio “strategiju”.

  • VIDIM DA TO SVE BRZO USVAJATE OČITO SVE ZNATE PA BIH VAS MOLIO MOŽDA SAM TO PREVIDIO KADA STE USVOJILI NA KOJOJ SJEDNICI VIJEĆA DA SE PARKINZI U KRUGU POSLOVNIH OBJEKATA STAVLJA RAMPA DA SE POSLOVNOM OBJEKTU NEMOŽE DOĆ BEZ POSEBNE ŠIFRE DA SE RAMPA DIGNE NEMOGU DA VJERUJEM DA JE JEDAN STANAR TOLIKO MOĆAN DA TO UČINI BEZ OBZIRA ŠTO ČUJEM DA MU JE RODITELJ U PREDHODNOJ DRŽAVI BIO MOĆAN A DIJECA NASTAVILA U OVOJ U 20 ETOM VIJEKU SE RUŠIO BERLINSKI ZID A U NAS U 21 VIJEKU STAVLJAJU RAMPE E NAKA KADA SMO TAKO NAPREDNI

  • Tko im napisa strategiju i može li se i gdje pročitati. U narednih 10 godina ŠB neće imati kapaciteta da sprovodi bilo kakve strategije, jer sve što vrijedi u ovoj općini bježi vani. Upošljavaju se samo podobni tatini sinovi iz SK HDZ-a i oni će svima osigurati kartu u jednome smjeru za vani. Ista sudbina čeka i ostala hrvatska područja u BiH jer Hrvati siju kukolj, a dobro sjeme bacaju na tuđe njive. Čujem ovih dana da se jedno selo u Posušju u potpunosti iselilo i da će za koju godinu sva ognjišta u njemu biti ugašena. Mladima preporučam da dobro uče i da budu pismeni po EU normama, a to je da imaju završen fakultet, odlično govore dva svjetska jezika i da savršeno rade sa MS alatima, pa ih neće čekati bauštela već će biti u prigodi birati poslove vani. Nemojte se dovoditi u situaciju da budete nostalgični, već kuću i obitelj gradite ondje gdje vam je i posao. Ovome kraju ne možete pomoći iznutra, odavde, jer je to rezervirano isključivo za partiju SK HDZ, već će te biti u prigodi da pomognete izvana i ako i kada budete pružali pomoć ljudski faktor morate u potpunosti isključiti i raditi samo sustavno i transparentno, jer ovdje je nestalo vrste koja se nekada zvala ljudi. Nova vrsta koja se pojavila zadnjih 25 godina još je infiltrirana i prikrivena u sve segmente društva jer joj je puno lakše raditi iz sjene i mraka, jer ne podnose dnevno svjetlo.

    • Pa idemo se organizirati i kada se okupimo da se ne iznenadimo koji smo to mi neshvaćeni. Ne treba očekivati Isusa Krista, već je dovoljno da nas ima jedna kritična masa koja može uzeti učešća i u vlasti, ali delegirati osobe koje se neće prodati HDZ-u ili nekome drugome. Štititi ćemo maloga čovjeka pa ma gdje nas to dovelo. Inače imam prijedlog da se u ŠB organizira javno kuhanje graha bar 4 puta godišnje i to za 1. svibanj, za Veliku Gospu, za Svi svete/dan mrtvih i za Božićne/ Novogodišnje blagdane. Ima još puno ideja od organiziranja u poljoprivredne(može i braniteljske) zadruge, organiziranje strukovnih i interesnih kalstera do pokretanja jednoga muzeja koji bi obuhvaćao sve od pojave saznanja prvih arheoloških istraživanja ovih krajeva, preko turskog i austrijskog doba, do domovinskog rata i danas s posebnim naglaskom na jadno od najvećih naših blaga, a to je iseljena Hercegovina. Ljudi imaju interesa, želje, novaca, samo se to ne smije dati u sferu politike, jer onda je sve “piši propalo”.

  • JOŠ BIH PITAO JELI STRATEGIJA PETI PUT FARBATI PJEŠAČKE PRELAZE U ŠIROKOM TOJ SE FIRMI ISPLATI SAMO RADITI U ŠIROKOM A JA BIH IM PORUČIO DA SE TAKO PUNO NE MOČE LJUDI U ŠIROKOM CIJELU GODINU FARBAJU PA PREDLAŽEM DA KADA FARBAJU STAVE MALO I BOJE ASFALTNE A NE SAMO RAZREĐIVAČ PA NEĆE SVAKO PETNAESTAK DANA MORATI FARBATI ISTINA STAKVIM NAČINOM BI VJEROVATNO NETKO IZGUBIO VELIKU PROVIZIJU

Komentiraj: