Premazivanje voćaka vapnom

U našim klimatskim uvjetima, u jesen i tijekom zime često imamo sunčane dane koje prate hladne noći i jutarnji mrazevi. Nakon niskih noćnih temperatura, dnevne zrake sunca naglo zagrijavaju deblo uslijed čega dolazi do širenja kore, te ona puca, a na nastale pukotine na granama naseljavaju patogane gljive.

Da bi se spriječilo naglo zagrijavanje, a time i pucanje kore, debla voćaka je potrebno premazivati vapnom. Vapno također čuva deblo od lišajeva i štetnika koji prezimljuju na kori voćaka.

Sada je najbolje vrijeme za prvo premazivanje, jer su voćke u fazi mirovanja, bez lišća i nemaju zaštitu od sunca. Premazivanje se po potrebi može ponoviti nekoliko puta sve do ožujka.

Osim ove namjene, vapno se može koristiti i dodavanjem u tlo, što poboljšava strukturu teških tala i utječe na kvalitetu uroda. Dodavanje vapna u tlo se obavlja svake 2-3 godine.

Za premazivanje voćaka preporučujemo VAPNO-KREČKO kojeg možete potražiti u Agrocentrima Sjemenarne, te se posavjetovati s agronomima o načinu primjene.

(www.jabuka.tv)