Konačna lista – općinski instruktori i popisivači

Konačne liste za popisivače i instruktore za općinu Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg, s opisom i rokovima za dostavu obavezne dokumentacije možete pogledati u nastavku:

Široki Brijeg

Konačna lista instruktora:

1

Ana Zlatko Stanić

2

Ana Bože Šakić

3

Andrijana Predrag Naletilić

4

Ante Mladen Brkić

5

Antonija Mirko Kraljević

6

Božana Tonćo Ćavar

7

Danijela Milan Brekalo

8

Ivana Gojko Galić

9

Ivana Tomislav Barbarić

10

Ivona Srećko Skočilić

11

Josip Frano Musa

12

Katarina Branko Naletilić

13

Kristina Ivan Sesar

14

Luca Nenad Zovko

15

Marija Vencel Medić

16

Marko Miljenko Lovrić

17

Mate Andrija Zovko

18

Matea Mate Gašpar

19

Mirko Stanko Ljubić

20

Nikolina Nikola Galić

21

Ružica Anđelko Sabljić

22

Slavica Žarko Crnjac

1. Kandidati koji su izabrani za instruktažu nalaze se na Konačnoj listi i obavezni su  u periodu od 26. do 30. kolovoza Popisnoj komisiji podnijeti neovjerene kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata), : Osobnu iskaznicu, Diplomu o završenoj školi, Uvjerenje od zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuje nezaposlenost); Indeks (za studente); Dokaz da je kandidat bio branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član poginulog branitelja.

2. Instruktaža za općinske instruktore održat će se u periodu od 06. do 10.09. Popisno povjerenstvo obavijestiti će kandidate o mjestu održavanja instruktaže .

3. Instruktaža za popisivače održat će se u period od 16. do 20.09. Popisno povjerenstvo  obavijestiti će kandidate o mjestu održavanja instruktaže.

4. Kandidat je obavezan da na instruktažu donese broj tekućeg računa (aktivnog) i naziv banke kod koje je račun otvoren.

Konačna lista popisivača:

Redni broj

Ime Ime oca Prezime

1

Ana Ivan Ćužić

2

Ana Mile Topić

3

Ana Marinko Banožić

4

Ana Mario Brkić

5

Ana Boris Barbarić

6

Ana Ivo Soldo

7

Ana Dragan Kožul

8

Ana Mile Soldo

9

Ana Milijan Crnjac

10

Ana Veselko Zovko

11

Anamarija Ivan Đolo

12

Anđela Ante Bošnjak

13

Andrea Marica Perko

14

Anica Milan Crnjac

15

Anita Stipe Šaravanja

16

Anja Cvitan Vukoja

17

Anja Stanko Slišković

18

Ante Mladen Kvesić

19

Ante Ivan Barbarić

20

Ante Zvonko Kutle

21

Antonia Frano Soldo

22

Antonija Vinko Alpeza

23

Blaženka Jozo Galić

24

Boža Tomislav Čerkez

25

Branka Ante Lovrić

26

Daliborka Gojko Sesar

27

Damir Miro Barać

28

Danijela Mirko Lovrić

29

Danijela Željko Marić

30

Danijela Marijan Mikulić

31

Davor Jure Martinović

32

Denis Zoran Grbešić

33

Denis Slavko Naletilić

34

Despet Marko Vidačić

35

Dinko Zoran Grbešić

36

Dragana Vlado Kopilaš

37

Dragana Marijo Tadić

38

Drago Marko Vukoja

39

Drago Zdenko Bubalo

40

Draženka Radoslav Zelenika

41

Franjo Andrija Knezović

42

Goran Mladen Kutle

43

Hrvoje Damir Kraljević

44

Hrvoje Mile Topić

45

Iva Jozo Skoko

46

Iva Jozo Skoko

47

Ivan Darinko Ćužić

48

Ivan Vlado Kraljević

49

Ivan Stanko Galić

50

Ivan Marko Gilja

51

Ivan Krešo Ćavar

52

Ivan Željko Šušak

53

Ivan Bože Barać

54

Ivan Vidak Skoko

55

Ivan Miro Ćorić

56

Ivana Ante Soldo

57

Ivana Augustin Bošnjak

58

Ivana Drago Galić

59

Ivana Ivo  Bevanda

60

Ivana Iva Galić

61

Ivana Dragan Zeljko

62

Ivana Miljenko Naletilić

63

Ivana Ante Soldo

64

Ivana Ivo Mikulić

65

Ivana Miljenko Barbarić

66

Ivana Marko Lovrić

67

Ivana Vjekoslav Ćavar

68

Ivanka Ivan Begić

69

Ivica Zlatko Barbarić

70

Jakov Karlo Sopta

71

Janja Zdenko Kožul

72

Josip Ivo Slišković

73

Jure Veselko Primorac

74

Katarina Ivan Alilović

75

Katica Ivan Kvesić

76

Kristijan Ivan Lasić

77

Kristijan Zdravko Crnjac

78

Kristina Vlado Kraljević

79

Kristina Ivan Zovko

80

Kristina Mirko Lovrić

81

Kristina Ante Grbešić

82

Lucija Dragan Naletilić

83

Maja Ivan Barbarić

84

Mara Ante Nevenko Milićević

85

Marica Mato Kraljević

86

Marija Tomislav Alpeza

87

Marija Zdenko Cvitanović

88

Marija Vlado Kvesić

89

Marija Josip Slišković

90

Marija Marijo Barbarić

91

Marija Vjekoslav Tole

92

Marija Ivan Jelić

93

Marija Jozo Mikulić

94

Marija Ivo Mandić

95

Marija Zoran Bleko

96

Marija Zdenko Ćuk

97

Marija Miro Mandić

98

Marijana Vlado Lončar

99

Marijana Ivan Kožul

100

Marijana Borislav Soldo

101

Marijana Ilija Sušac

102

Marina Ante Alpeza

103

Marina Ivan Kvesić

104

Mario Jago Soldo

105

Mario Stanko Matković

106

Mario Vlado Grbešić

107

Mario Frano Šakić

108

Marko Božo Slišković

109

Marko Ivan Naletilić

110

Marko Mariofil Kopilaš

111

Martin Marinko Mikulić

112

Martina Vinko Zovko

113

Martina Ivan Škegro

114

Martina Zoran Mikulić

115

Martina Franjo Rotim

116

Matea Rajko Karačić

117

Matea Ivo Soldo

118

Matea Mladen Škegro

119

Mirela Kata Iličić

120

Mirela Tonćo Zovko

121

Mirjana Ivan Tolj

122

Mirjana Vladislav Topić

123

Mladen Milenko Jurilj

124

Mladen Janko Zovko

125

Mladenka Emil Ćavar

126

Monika Zaltimir Naletilić

127

Nikica Ilija Pušić

128

Nikolina Zoran Bilać

129

Ružica Gojko Galić

130

Ružica Danko Džajkić

131

Sandra Branko Škegro

132

Sandra Vlado Musa

133

Sanja Ivo Mandić

134

Sanja Boro Đolo

135

Sanja Tomo Bošnjak

136

Sanja Zoran Kutle Bošnjak

137

Tanja Vlado Čolak

138

Tanja Željko Ćavar

139

Tomislav Dobroslav Medić

140

Toni Veselko Lasić

141

Verica Žarko Slišković

142

Vice Veselko Kvesić

143

Vlatko Stanko Ljubić

144

Zdenka Ante Galić

145

Željka Slavko Ćorić

Općina Grude

1. Kandidati koji su izabrani za  instruktažu nalaze  se na Konačnoj listi  i obavezni  su da u razdoblju od 26. do  30. kolovoza Popisnom povjerenstvu općine podnesu neovjerene kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata), : Osobna karta, Diploma o završenoj školi, Uvjerenje od zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuje nezaposlenost); Indeks (za studente); Dokaz da je kandidat bio branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član obitelji poginulog branitelja.

2. Instruktaža za općinske instruktore održat će se u period od 06. do 10. rujna, Popisno povjerenstvo će obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže .

3. Instruktaža za popisivače održat će se u period od 16. do 20. rujna, Popisno povjerenstvo će obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže.

4. Kandidat je obavezan da na instruktažu donese broj tekućeg računa (aktivnog) i naziv banke kod koje je račun otvoren.

Redni broj

Ime Ime oca Prezime

1

ANĐELKA MILORAD ZUCIĆ

2

ANTE KAMILO VLAŠIĆ

3

BLAŽ MLADENKO BUŠIĆ

4

BORISLAV VINKO TOMIĆ

5

IVAN NIKOLA PANDŽIĆ

6

JOSIP ŽELJKO MIKULIĆ

7

KRISTINA SALIVESTAR LEKO

8

LJERKA VICE VLAŠIĆ

9

MATE KREŠO VRDOLJAK

10

TATJANA RADOSLAV BOŠNJAK

11

VIKTOR MARKO VUKOJA

1. Kandidati koji su izabrani za instruktažu nalaze se na Konačnoj listi i obavezni su da u razdoblju od 26. do 30. kolovoza Popisnom povjerenstvu općine podnesu neovjerene kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata), : Osobna karta, Diploma o završenoj školi, Uvjerenje od zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuje nezaposlenost); Indeks (za studente); Dokaz da je kandidat bio branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član obitelji poginulog branitelja.

2. Instruktaža za općinske instruktore održat će se u period od 06. do 10. rujna Popisno povjerenstvo će obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže .

3. Instruktaža za popisivače održat će se u period od 16. do 20. rujna Popisno povjerenstvo će obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže.
4. Kandidat je obavezan da na instruktažu donese broj tekućeg računa (aktivnog) i naziv banke kod koje je račun otvoren.

POPISIVAČI – KONAČNA LISTA

 

Redni broj

Ime Ime oca Prezime

1

ANDRIJANA DAMIR ALPEZA

2

ANTE MLADENKO BARIĆ

3

ANTE ZLATKO ŠIMIĆ

4

ANTE IVICA BUŠIĆ

5

ANTONIJA STANISLAV ŠIMIĆ

6

ANTONIO MILJENKO MARIĆ

7

BLAŽENKA JOZO ŠIMIĆ

8

DRAGANA BRANKO MIKULIĆ

9

FILIP DINKO TOMIĆ

10

GORDANA PETAR LEVENTIĆ

11

ILKA TONKA BANDIĆ

12

IVA STJEPAN JASAK

13

IVAN ZORAN BANDIĆ

14

IVAN JERKO SABLJIĆ

15

IVANA MARINKO TOLIĆ

16

IVANA JOZO PALAC

17

IVANA MILJENKO LEVENTIĆ

18

IVANA SLAVKO TOMIĆ

19

IVANKA IVAN TOMIĆ

20

IVICA ANTE ALERIĆ

21

IVONA MILE PALAC

22

JELENA IVAN BANDIĆ

23

JELENA TIHOMIR MAJIĆ

24

JONA MILAN JASAK

25

JOSIPA DINKO PRIMORAC

26

JOSIPA ZORAN TICA

27

KATARINA BLAGICA BANDIĆ

28

KATICA TIHOMIR ŠIMIĆ

29

KRISTINA ANTE BOBAN

30

KRUNO DANKO PANDŽIĆ

31

LJUBO TOMISLAV ZORIĆ

32

MARA ZORAN ŠKOBIĆ

33

MARIJA IVAN ZADRO

34

MARIJA VLADO SOSA

35

MARIJA ZVONKO MIKULIĆ

36

MARIJANA VLADO VIDAČAK

37

MARIJANA MIROSLAV GLAVAŠ

38

MARIJANA DINKO TOMIĆ

39

MARKO JERKO ČULJAK

40

MARKO SONJA MILOŠ

41

MARTINA ANKA ŽULJ

42

MARTINA VESELKO BILIĆ

43

MATE VESELKO BOBAN

44

MATEA DAMIR MAJIĆ

45

MATEA MATE VLAŠIĆ

46

MATEA ZDRAVKA ELJUGA

47

MATEA STIPE NUIĆ

48

MILAN SLAVKA MACAN

49

MIRELA MIRO ŠIMIĆ

50

MIRJANA LJUBICA VOKIĆ

51

MIRNA LIDIJA BARIĆ

52

MISLAV ZDENKO PRIMORAC

53

MLADEN VLADO ALERIĆ

54

NIKOLINA ZDENKA SPAJIĆ

55

NIKOLINA HRANISLAV JAVORNIK

56

PETAR JERKO MILOŠ

57

RENATA TOMISLAV KATURA

58

ROMEO VINKO LEKO

59

RUŽA IVAN KORDIĆ

60

RUŽICA SLOBODAN MARIĆ

61

RUŽICA SLOBODAN GLAVAŠ

62

RUŽICA VENCEL MIKULIĆ

63

SNJEŽANA ALOJZIJA VRANJEŠ

64

STANA IVAN TICA

65

STIPE IVAN MARIĆ

66

STJEPAN TEOFIL GRUBIŠIĆ

67

TIJANA DRAGAN DODIK

68

TONI JAVORKA ILIČIĆ

69

VANDA MIROSLAV TOMAS

70

VEDRAN DINKO ILIČIĆ

71

VESELKO MIRO PERIĆ

72

VLADIMIR DAMJAN ZUCIĆ

73

VLADIMIR ŽELJKO BANDIĆ

74

VLADO ŽELJKO ĆORLUKA

75

ZLATA ANTE TOMAS

76

ZLATKO JURICA TOMAS

77

ZVONIMIRKA DARINKA GRUBIŠIĆ

 

 

Općina Posušje

POSUŠJE
POPISIVAČI – KONAČNA LISTA
Redni broj / Ime / Ime oca / Prezime

1 ANA DOMINIK BEGIĆ
2 ANA MARIJA ŽARKO BEŠLIĆ
3 ANĐELA SLAVKO JUKIĆ
4 ANĐELKA ANTE OREČ
5 ANDREJA IVANKA IVANKOVIĆ
6 ANDRIJANA ZORAN ČUTURA
7 ANDRIJANA TOMISLAV BAKULA
8 ANITA STIPO RIPIĆ
9 ANITA ZORAN GALIĆ
10 ANTE ŠIMUN TOPIĆ
11 ANTE IVICA TOMIĆ
12 ANTE AUGUSTIN JURIŠIĆ
13 ANTE MARIO PENAVA
14 ANTE SLAVKO BARIŠIĆ
15 ANTONELA ŽELJKO PENAVA
16 ANTONIJA BRANKO LONČAR
17 ANTONIJA ZDRAVKO ROMIĆ
18 ANTONIJA PETAR LEBO
19 ANTONIO SLOBODAN BEGIĆ
20 BLAŽENKA NEDILJKO TOLUŠIĆ
21 BOŽENA ŽELJKO ĆORIĆ
22 DAMIR JURE BEŠLIĆ
23 DANIJELA PETRA CVITKOVIĆ
24 DARKO ŽELJKO BEŠLIĆ
25 FRANKO MARINKO BOGUT
26 FRANO JOZO PENAVA
27 GABRIJELA ANTE PANDŽA
28 HRVOJE ŽARKO MARKOTA
29 INES ANA BRANKO BORAS
30 IVAN NEVENKA REZO8/28/2013 12:19:40 PM Stranica / Страница 2
31 IVAN VINKO ZLOMISLIĆ
32 IVAN LJUBICA NENADIĆ
33 IVAN SLOBODAN LONČAR
34 IVAN SLAVO BEGIĆ
35 IVAN SLAVO MITAR
36 IVAN VINKO GALIĆ
37 IVANA JOZO GALIĆ
38 IVANA PERE GAVRAN
39 IVANA ŽARKO GALIĆ
40 IVANA MILAN STIPIĆ
41 IVANA BRANKO BAŠIĆ
42 IVANKA CVITAN PAVKOVIĆ
43 IVICA ANTE CRNOGORAC
44 IVICA JERKO MITAR
45 IVO TOMISLAV CRNOGORAC
46 JAKOV ŽELJKO MANDURIĆ
47 JASNA DARKO ĆORLUKA
48 JELENA MLADEN RAMLJAK
49 JERKO PETAR ČUTURA
50 JURE FERDO BEGIĆ
51 JURE ANTE JUKIĆ
52 KATARINA MILAN ĐEREK
53 KRISTINA BOŽE TOKIĆ
54 KRISTINA IVAN ŠARIĆ
55 LIDIJA BRANKO MILIĆEVIĆ
56 LJUBICA ZORKA MARIĆ
57 LJUBO JOZO KOVAČ
58 MARIJA MILAN JURIŠIĆ
59 MARIJA SLOBODAN MARKOTA
60 MARIJA MILAN MILIČEVIĆ
61 MARIJANA MIRKO GAVRAN
62 MARINA VINKO MIHALJ
63 MARINA ŽARKO SOLDO
64 MARINA ZORAN GALIĆ
65 MARIO FRANO MILIĆEVIĆ
66 MARIO PERO JUKIĆ
67 MARIO PETAR BOŠNJAK
68 MARTINA ZDENKO ŠUŠNJAR
69 MATE BORO KUKIĆ8/28/2013 12:19:40 PM Stranica / Страница 3
70 MATEA ZVONIMIR KOVAČ
71 MATEO IVICA ČAMBER
72 MATEO IVAN BEŠLIĆ
73 MILKA MIROSLAV ĆUK
74 NADA FRANE RAMLJAK
75 NEDA ANTE LANDEKA
76 NIKOLA LJUBO JUKIĆ
77 NIKOLINA MARKO LONČAR
78 PETAR STIPAN PIŠKOVIĆ
79 RUŽICA LJUBO GALIĆ
80 SANJA DOMIN MANDURIĆ
81 SANJA BRANKO MIKULIĆ
82 SLAVEN BOŽE BUDIMIR
83 STIPE JURE BEŠLIĆ
84 STJEPAN ANTE BUDIMIR
85 VESNA ANTE BEGIĆ
86 ŽANA ZVONKO MILIČEVIĆ

1. Kandidati koji su izabrani za instruktažu nalaze se na Konačnoj listi i obavezni su da u periodu od
26. do 30.avgusta /kolovoza Popisnoj komisiji/povjerenstvu grada/općina podnesu neovjerene kopije
sledećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid orginalnih dokumenata), : Ličnu/Osobnu kartu, Diplomu
o završenoj školi, Uvjerenje od zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuje nezaposlenost); Indeks (za
studente); Dokaz da je kandidat bio borac/branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član poginulog
borca/branitelja.
2. Instruktaža za općinske instruktore održat će se u period od 06. do 10.09. Popisna
komisija/povjerenstvo će obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže .
3. Instruktaža za popisivače održat će se u period od 16. do 20.09. Popisna komisija/povjerenstvo će
obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže.
4. Kandidat je obavezan da na instruktažu donese broj tekućeg računa (aktivnog) i naziv banke kod
koje je račun otvoren.

OPĆINSKI INSTRUKTORI – KONAČNA LISTA
Redni broj /Ime /Ime oca /Prezime

1 BOŽE BRANKO BAGO
2 BRANKA JOZO PIŠKOVIĆ
3 FRANKA BLAGO VICAN
4 INES JERKO PENAVA
5 IVANKA ILIJA JUKIĆ
6 JOSIP ANĐA RAIČ
7 MARIJA ZDRAVKO GRUBIŠIĆ
8 MARIJA ZVONIMIR JURIŠIĆ
9 MARIJANA ANTE LANDEKA
10 TANJA MILJENKO BOŠNJAK
11 ŽELIMIR VLADO BAKULA
12 ZORAN JOZO PENAVA
1. Kandidati koji su izabrani za instruktažu nalaze se na Konačnoj listi i obavezni su da u periodu od 26. do
30.avgusta /kolovoza Popisnoj komisiji/povjerenstvu grada/općina podnesu neovjerene kopije sledećih
dokumenata (uz dostavljanje na uvid orginalnih dokumenata), : Ličnu/Osobnu kartu, Diplomu o završenoj školi,
Uvjerenje od zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuje nezaposlenost); Indeks (za studente); Dokaz da je
kandidat bio borac/branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član poginulog borca/branitelja.
2. Instruktaža za općinske instruktore održat će se u period od 06. do 10.09. Popisna komisija/povjerenstvo će
obavijestiti kandidate o mjestu održavanja instruktaže .
3. Instruktaža za popisivače održat će se u period od 16. do 20.09. Popisna komisija/povjerenstvo će obavijestiti
kandidate o mjestu održavanja instruktaže.
4. Kandidat je obavezan da na instruktažu donese broj tekućeg računa (aktivnog) i naziv banke kod koje je račun
otvoren.

Općina Ljubuški

Na slijedećim linkovima možete pogledati konačnu listu za općinske instruktore i popisivače za popis stanovništva. Općinski instruktori / Popisivači
58 komentara

 • šta je ovo sve djeca djelatnika općine i visoko pozicioniranih grla naše općine,a žena sa četvero djece gdje nitko ne radi u kući sa višom školom nije mogla dobiti mjesto zato što su joj rekli da je unaprijed sve popunjeno

 • Pa zar je i za ovo trebala veza? Na sto smo mi spali.Ljudi traze vezu za sve…jos malo ni u wc necemo moci da se netom ne javis nekome da te malo “pogleda”,SRAMOTA:::

 • Ruku na srce, imam par pojedinaca za koje zaista ne znam kojom “šnjurom” su došli na listu. Svi ostali sramite se. Uvijek vam malo.

 • Sramota Ja ove skoro sve znam iz skole sve gluplji od glupljeg. I svi upali u sirokom . Tu Su trebali userò sa fakultetom ljude Koji nisu zaposleni.a Ne one Koju imaju veze.Miro nabijen te na kurac sve si ovo ti kriv

 • Odakle vam pravo širiti takve dezinformacije da su svi s liste upali preko veze?! Na listi sam, bez povlačenja ikakvih veza i vezica kao i još par ljudi…ima onih koji su na pošten način tu, za razliku od pojedinih…no ipak ne treba sad sve strpavati u isti koš!

 • Kad nisi preko veze reci IME i prezime .Ja sam preko veze upeao,a veza mi je nas.dragi nacelnik Miro Kraljevic .netreba se stidit istine nek svak vidi ko nam vodi grad kbt Ja sa trgovackom prosa

 • Ne treba ti moje ime i prezime! Dovoljna je činjenica da nisu svi preko veze pa makar nas bilo svega četvero koji se sad ni krivi ni dužni trebamo crveniti zbog tebe i takvih!!!

 • Ja kazem posteno nabijen ga na kurac svejedno. Neću pisat nek sam upao dala bogu ćaća mi posteno i dovoljno zzaraduje da nemoram radi Teo stoje radit

 • Ovi ljudi sto su na listama su spremni raditi i zaraditi, a vi sto nemate drugoga posla osim ogovarati i prozivati pametnije bi vam bilo da nesto radite pa teman i oko kuce, a ne gledati ko ce vam kavu platiti

 • sramotna lista sastavljena od bivših komunista udbaša a sada članova hdz Pa imateli imalo morala niste dali mogućnosti onima koji zaista nemaju nerade a ne svojom krivnjom već dijeci svoih poslušnoka Znam osamdeset posto likova sa liste i znam im materijlne mogućnosti i znam da se nebi trebali na ovoj listi naći ALI Miro sve više nas razočaravaš jeli te strah od BOGA da nisa dao mogućnost bar jednom iz Obitelji gdje nijednoo neradi a još imaju i Dijecu stavi sebe u taj položaj Miro imaš jako loše savjetnike

 • ante ne seri,da je tebi neko sredjivao nebi ga ti ni spominjao a ti si slucaj neznas ni naci opcine,sve je islo regularno,tko je imao vise bodova upao je

 • Haha ti si smotan Kad tali mislis Ili si Jedan iz opcine pa vas peres kakvi bodovi Ja sa trgovackom da imam vise bodovaa od cure sa dva fakulteta pa Šta Onda bodujete

  • bolan ante možda si imao čitkiji rukopis od nje, pa si je bodovno potukao na tom polju lol Ne znači ako cura ima dva fakulteta da je pametnija od tebe koji imaš trgovačku, tko zna na kakv način je došla do diplome/a haha

 • Što niste povukli ljude sa biroa?Sram vas bilo.Nekad se znalo kad je ko prijavljen,koji si po redu.Nekad se tako trezio posao.Bas me zanima jel iko ikoga sa biroa zvao na posao ili je to samo forma kao i sve dr.Ima lista pa opleti po redu.Ko odbije posao,brisi ga sa liste i DOVOĐENJA:Zakon je zakon….

  • Iz sudske presude, citiram: ” Nigdje u zakonu ŽZH ne stoji da je bla,bla, dužan gledati naaa duljinu čekanja na zavodu za zapošljavanje kao ni na socijalne momente u porodici(misli obitelji)…..

  • Čekao sam na birou prije rata 7(sedam) godina, a od toga 5(pet) godina na prvom mjestu. Svi mi ispreskakali i da nisam sam sebe zaposlio nikada ne bih upao preko biroa. Poslije rata imam 4(četiri) godine čekanja dok opet nisam imao srteće i upao na temelju testiranja koja se vrlo rijetko provode. U kući imam ukupno 44(četrdesetčetiri) godine čekanja na bioro sa 4(četvoro) radno sposobnih os kojih jedno radi(ja) a troje ih sa fakultetom. I sada je jedno upalo la listu za popisivače i reći ćete mi – preko veze. Ne serite, već imenujte onoga koga znate pa neka se izbori ponište i provede ponovo natječaj za temelju neovisnih ocjenjivača, toga se nikada ne bojimo. Nikada mi nitko nije, ni u ona vremena ni u ova vremena, bio u partija koja se prije rata zvala SKJ a dana se, zna se, zove HDZ. Znam da se bez svemoćne partije ne može nikuda i ništa napraviti, ali eto ima slučajno zalutalih koji svemu daju demokratski štih i sada treba i njih popljuvati. Pljuvanje je inače najveća vrlina kod Hrvata.

   • Jelde, još si se borio ,tj tatovao da ti (nam ) ovako bude. Pa neka se onda ukine taj Zavod za zapošljavanje i druge institucije ako nemaju pravu svrhu…. Neka kriteriji ne budu nezposleni, stručna sprema nego šta već jeste… Duga kosa, nokti, torzo, auto, poprijeklo…

 • Dragi širokobriježani čitam na portalu tko je sve primljen na popis stanovništva a ja također sam se prijavio misleći da sam sposoban upasti na popis imajući sve karakteristike ali međutim pošto od moje rodbine nitko nije bio u savezu komunista a tako ni u hdz-u u kojem sada svi bivši komunisti i vladaju našim gradom kao i uvijek vidim da nema šanse za druge i drugi ne moraju preživjeti nisu potrebni pa da znate dragi širrokobriježani ako ne budete glasovali za hdz nemorate ni živjeti jer u ovom gradu samo oni žive to se može vidjeti tko je na popisu i kao i sve drugo u ovom gradu.

 • Kako ste svi pametni i imate rješenje za sve probleme, čudo jedno! Ako je tako, upišimo se svi i glasujmo za HDZ, nestat će svi problemi. Ali, sigurno biste i tada našli neki drugi razlog za svije probleme! Samo vi jadikujte! Ako ste sigurni da je netko nepravedno “upao” umjesto vas, žalite se komisiji i tražite provjeru!!!

 • Niti sam clan HDZ-a, nije mi nitko od roditelja. Nije nitko bio u partiji. Nisam imao nikakve veze, a na spisku sam. Ako ima onih koji su upali preko veze ne stavljajte sve u isti kos.

 • Je, ni meni niko nije vidio HDZ-a u kući, vezu nemam ni da umirem, ali sam na listi. I ja sam ostala u šoku, ali, moguće je. Iako, svi koji su se sa mnom išli prijaviti su imali vezu… I dalje ne vjerujem da sam na listi… 😀
  Poseban pozdrav za instruktore, to je tek stela nevidena!

 • ovi što kukaju imaju 8 razreda i knjige od 1.srednje, i zale se sto nisu na listi. E pa jebaji ga, nemože se neškolovan radit s ljudima, treba imat neko pokriće pa tek onda se nadat nečemu, a ne samo blatit one sposobnije i skolovanije od sebe. Ja da sam se prijavlivao, imam fakultet i da nisam primljen a primljen je netko za koga znam da nema ni skole ni pametni za obavljat popisivanje, ja bi javno reagirao i išao u opčinu trazit od nadležnih da mi objasne taj slučaj!? na kulturan i civiliziran način otić i pitati kako je i zašto dosšlo do toga, nema tu nikakve sramote ni bezobrazluka. – Ali pošto većina ovih nema pokrića za takvo što, preostaje im pljuvanje po portalima. E pa samo nastavite uživati u svom neuspjehu. Pozdrav

 • A onda sa njom nešto ne štima ako je završila 2 fakulteta a nije zaposlena. Očito joj je opći dojam slabo ocijenjen. Pozdrav.

 • Pa vi niste normalni, bavite se svojim stvarima,a ne kukajte po portalima, dok ste sve ove komentare ispisali vjerujem da je pola vas za to vrijeme moglo otići u općinu i prijaviti se. Tko to ima dokaze da su ovi ljudi preko veze upali, ja koliko gledam spisak, ovdje većina ljudi ima diplomu,a da i nema morao je netko upasti. MOLE SE LJUBOMORNI LJUDI DA NE KOMENTIRAJU PREVIŠE TE DA NE BLATE JAVNO DRUGE OSOBE…

 • što se neki ljute na komentare istina jako pogađa a komentari su da se komentira kom pravo kom krivo ima svak pravo ina komentar i na ljutnju,jedino je to ostalo ovim jadnim ali nisu jadni svakako je ovo sve prolazno

 • Kako se necu ljutit?Zasto nisu uzeli ljude sa liste na birou?Sta je nama manje potreban novac nego studentu nekom kome roditelji rade?

 • Žalosno je što su odabrani neki koji već rade i to u državnim institucijama umjesto da prednosti daju nezaposlenima

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.