HNŽ: Sveučilištu 4,4 milijuna, bolnicama 2 milijuna KM

HNŽ bi do kraja ovog mjeseca trebao imati usvojen proračun za iduću godinu, piše Večernji list.

Naime, po prvi put od kada postoji ova županija, već krajem studenoga je Vlada usvojila nacrt proračuna za iduću godinu kao i nacrt zakona o izvršenju proračuna HNŽ za 2016.

Proračun u iznosu od 190,048.280 KM je uravnotežen proračun, odnosno prihodi pokrivaju sve planirane rashode. Ministar financija HNŽ-a Adnan Faladžić kaže kako su u Vladi optimistični kada je riječ o usvajanju proračuna u Skupštini HNŽ.

“Na vrijeme smo poslali nacrt proračuna u proceduru , materijali su već otišli prema Skupštini HNŽ koja bi trebala ovaj nacrt usvojiti idućeg tjedna. Ako se to dogodi, mi nakon toga možemo realno očekivati da prijedlog proračuna bude usvojen do kraja 2015., što se ranije nije dogodilo. Međutim, od toga ne trebamo stvarati euforiju jer je zakonska obveza da se to napravi u tom roku”, kazao je Faladžić. Kada je riječ o samom dokumentu , ministar financija ističe kako je Vlada u Skupštinu uputila jedan realno planirani proračun, s realno predviđenim prihodima.

“Proračun je napravljen s ciljem da se u zakonskom roku izmire sve preuzete obveze kao i plaće te naknade zaposlenih”, ističe Faladžić. Inače, zahtjevi proračunskih korisnika za iduću godinu iznosili su oko 240 milijuna KM, a zbog financijske situacije nisu svi mogli biti uvršteni. Među prioritetima su i u proračunu za iduću godinu ostale visokoobrazovne i kulturne ustanove, bolnice kao i medijske kuće.

“Prilikom određivanja prioriteta Univerzitet ‘Džemal Bijedić’ u Mostaru i Sveučilište u Mostaru ostali su na razini od prošle godine te će tako Sveučilište dobiti 4,400.000, a Univerzitet 3,300.000 KM, s tim da se nadamo da ove godine neće biti umanjenja kao što je bilo prošle godine za 20 posto”, kaže Faladžić.

Dodaje kako je i sufinanciranje zdravstvenih ustanova ponovno ostalo na 2 milijuna, dok je za medijske kuće planirano 440 tisuća KM. Jednak iznos planiran je i za sanacija škola u ovoj županiji. Planirana su i sredstva za 100 pripravnika u tijela županijske uprave, za koje je već jučer raspisan natječaj.

Zanimljivo je spomenuti kako je Vlada HNŽ u idućoj proračunskoj godini planirala oko 2,300.000 KM za rješavanje tužbi proračunskih korisnika. Od toga je milijun KM planiran za redovite tužbe čija su izvršenja već na banci, milijun za izvansudske nagodbe i 300.000 za kamate po izvršenju redovitih tužbi.

“Također, Vlada je već krenula u pripremu izvansudskih nagodbi gdje će se proračunski korisnici anketirati da vidimo koliko ih je zainteresirano za sklapanje izvansudske nagodbe u smislu da se odriču kamata, a da im se plaćaju glavnice”, zaključio je ministar Faladžić, prenosi Večernji list.

Premijer HNŽ-a Nevenko Herceg je još jednom upozorio na nepravednu raspodjelu sredstava temeljem Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH te naglasio kako je ispred ove županije prema Vladi FBiH već pokrenuta inicijativa o drukčijem, pravednijem načinu raspodjele. Herceg ističe kako je prema svim analizama i izračunima ova županija na godišnjoj razini zakinuta za 20 do 26 milijuna konvertibilnih maraka.

“Računamo na uvažavanje naše inicijative jer bi s tih 20 do 26 milijuna KM ova županija mogla sasvim normalno funkcionirati”, kaže Herceg.

(www.jabuka.tV)

Komentiraj: