Federalna vlada donijela Pravilnik o bolovanjima

Federalna vlada donijela je Pravilnik kojim se uređuju način, postupak i medicinski kriteriji za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika, dužina trajanja privremene spriječenosti za rad, drugostupanjski postupak, vršenje nadzora i druga pitanja u vezi s ovom spriječenošću.

U razlozima za donošenje ovoga pravilnika navedeno je da su uvidom u primjenu dosadašnjega uočeni nedostaci u načinu, postupku i medicinskim kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad, kao i drugim pitanjima i da je zbog toga predložen novi tekst.

Federalno ministarstvo zdravstva zatražilo je od Zavoda zdravstvenoga osiguranja i reosiguranja Federacije BiH da, u suradnji sa županijskim zavodima zdravstvenoga osiguranja, analizira primjenu ovoga pravilnika i predloži korekcije pravnih rješenja koje će otkloniti nedostatke na koje su upozoravali zavodi zdravstvenoga osiguranja i zdravstvene ustanove, piše rtvslon.ba.

U izradi ažuriranoga pravilnika sudjelovali su predstavnici Federalnoga ministarstva zdravstva, Zavoda zdravstvenoga osiguranja i reosiguranja Federacije BiH i predstavnici svih županijskih zavoda zdravstvenoga osiguranja.

Ocijenjeno je da će nova rješenja osigurati jedinstvenost kriterija i procedura kod ocjene privremene spriječenosti za rad na cijelom području Federacije BiH.

(www.jabuka.tv)

Komentiraj: