EP HZHB: Širokom Brijegu i Grudama uplaćeno više od milijun maraka

Općinama na čijem području se nalaze hidroakumulacijski objekti u razdoblju od I. do IX. mjeseca 2014. godine na ime naknada sukladno izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenoga korištenjem hidroakumulacijskih objekata, uplaćeno je 12.499.276,61 KM.

PREGLED IZNOSA NAKNADA PO OPĆINAMA:

Pogon Općina/grad Ukupno (KM)
1. HE Rama Rama 4.503.507,50
2. CHE Čapljina Čapljina 510.031,71
3. CHE Čapljina Neum 333.250,12
4. CHE Čapljina Ravno 317.463,98
5. HE Peć Mlini Grude Grude 688.244,70
6. HE Mostar i HE Mostarsko blato Mostar 2.364.553,27
7. HE Mostarsko blato Široki Brijeg 539.172,73
8. Sliv Vrbas (HE Jajce I i II) Jajce 3.243.052,60

SVEUKUPNO: 12.499.276,61

Temeljem zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (DN broj 02-02-874/09 od 30. srpnja 2009. godine) donesenom prigodom usvajanja izmjena i dopuna navedenoga Zakona, općine su dužne od prikupljenih sredstava u iznosu od minimalno 50% tih naknada investirati u infrastrukturne projekte područja koja su oštećena hidroakumulacijom, priopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

(www.jabuka.tv)