EIB i Intesa Sanpaolo Banka pomažu u oporavku MSP-ova u BiH iznosom od 30 milijuna eura

Europska investicijska banka (EIB) i Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH (ISP BiH) potpisale su kreditni sporazum od 30 milijuna eura za ubrzavanje oporavka malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije u BiH kao odgovor na financijske poteškoće nastale uslijed pandemije virusa Covid-19.

Ta sredstva će omogućiti ISP BiH daljnje kreditiranje poduzeća u industriji, turizmu, poljoprivredi i uslužnim sektorima. Cilj je omogućiti pristup srednjoročnom i dugoročnom financiranju za lokalna poduzeća uz fleksibilnije i povoljnije uvjete i pomoći im u održavanju poslovanja, rasta i zapošljavanja u trenutnom izazovnom ekonomskom kontekstu.

Ovaj čin također pomaže u kreiranju poslova za mlade ljude u Bosni i Hercegovini putem Europske inicijative za zapošljavanje i obuku mladih (EYET), poticanjem poduzeća na zapošljavanje i pružanje stručne obuke za mlade.

Sredstva su sastavni dio EIB-ovog financijskog programa za Zapadni Balkan namijenjenog za oporavak od pandemije virusa Covid-19, kako je najavljeno na Summitu EU-a i Zapadnog Balkana održanom u Zagrebu u svibnju 2020.

Potpredsjednica EIB-a odgovorna za Zapadni Balkan, Lilyana Pavlova, kazala je: Pružanjem podrške za MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, koja predstavljaju glavno uporište ekonomije i ključni izvor poslova, je projekt koji će doprinijeti rastu privatnog sektora i održavanju radnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Ta transakcija će omogućiti dodatne resurse za našeg dugogodišnjeg partnera, Intesa Sanpaolo Banku d.d. BiH, kako bi se pravnim osobama koja su najranjivija uslijed posljedica pandemije pomoglo zadovoljiti svoje najnužnije potrebe, održe poslovanje, radna mjesta i likvidnost, ali i da bi se podržao njihov dugoročni oporavak nakon krize. EIB nastoji osigurati bolji pristup i veću dostupnost financiranja za poduzeća uz povoljne uvjete kako bi se ona mogla boriti s izazovima tekuće krize.

Predsjednik Uprave ISP-a BiH, Marco Trevisan, rekao je: To je važan korak na našem putu konkretne podrške oporavku realne ekonomije u BiH. Zahvaljujući našoj izvrsnoj suradnji s EIB-om, uspjeli smo prilagoditi namjensku financijsku liniju usmjerenu na zadovoljavanje potreba naših klijenata MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, koja su osjetila posljedice pandemije, ali i dalje investiraju, zapošljavaju mlade talentirane ljude i proširuju svoja tržišta. Zato će ta linija omogućiti tim hrabrim poduzećima pristup kreditima uz povoljne kamate i bolju budućnost. ISP BiH se fokusira na postizanje tog cilja potpuno u skladu s našim ESG pravilima, koja se temelje na principima socijalno i ekološko održivog financiranja.

Šef Izaslanstva EU u BiH i posebni predstavnik EU u BiH, veleposlanik Johann Sattler, izjavio je: Pozdravljamo potpisivanje novog zajma EIB-a za oporavak kompanija u BiH pogođenih pandemijom Covida-19. Ulaganje u konkurentnost privatnog sektora na Zapadnom Balkanu predstavlja srž Ekonomsko-investicijskog plana Europske unije koji predviđa 9 milijardi eura. Nova financijska sredstva za kompanije u industrijskom, poljoprivrednom, turističkom i uslužnom sektoru pokrenut će investicije za jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća i unaprijedit će kreiranje novih radnih mjesta. Poticaj će dati i program specijalnih mjera Europske unije za ublažavanje posljedica od pandemije Covida-19 vrijedan 18 milijuna eura bespovratnih sredstava namijenjen kompanijama u konkurentnim industrijama (EU4Business recovery) i poljoprivrednim vrijednosnim lancima (EU4Agri recovery).

Od 2009. EIB je pružio 430 milijuna eura privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući čemu je zadržano više od 90.000 radnih mjesta. Ovo novo financiranje je još jedan pokazatelj EIB-ove trajne podrške ekonomskom oporavku i održivom razvoju na putu prema regionalnoj i EU integraciji.

*Sponzorirani članak