Usluge Doma “Marija naša nada” u 2019. godini koristilo 258 djece

Dom “Marija naša nada” u srijedu je na sjednici Gradskog vijeća Široki Brijeg prezentirao svoj rad u 2019. godini.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Centar “Marija – Naša Nada” je ustanova koja pruža usluge rehabilitacije i pomoći djeci s posebnim potrebama i neurorazvojnim poteškoćama. Centar djeluje na području Zapadnohercegovačke županije i u njega se mogu uputiti djeca sa smetnjama u psihomotornom razvoju bilo na inicijativu roditelja ili zdravstvenih ustanova.

Surađuje s ostalim zdravstvenim, odgojnim, socijalnim i rehabilitacijskim ustanovama u regiji. Rad ustanove financira se od strane donatora, te od podrške lokalne vlasti i osnivača.

Otvoren je 5. rujna 2004. godine. Utemeljen je od strane: Udruge ”Mir i Dobro” Italija, Općine Široki Brijeg, Međunarodnog kumstva djetetu HZHB BiH, Kluba roditelja ”Nada” BiH i Fondacije Don Carlo Gnocchi, Italija. Uz nemjerljivu ulogu i zahvalnost s naše strane fra Jozi Zovko.

Organizacija rada u našem centru odvija se u radu….

  • Ambulantni tretman za djecu s neurorazvojnim poteškoćama
  • Ambulantni tretman za djecu s kombiniranim poteškoćama
  • Dnevni tretman za djecu s poteškoćama u razvoju kroz individualni i grupni pristup u tretmanu
  • Dnevne radionice za radnu terapiju za osobe s poteškoćama u razvoju mlađe odrasle dobi
  • Dnevni tretman djece s autističnim poremećajima
  • Grupe podrške za roditelje djece s poteškoćama u razvoju

Za informaciju dajem pregled broja djece koja koriste usluge doma i dotacije po općinama u 2019.godini.

DNEVNI BORAVAK AMBULANTNI TRETMAN NEURORAZVOJNI TRETMAN UKUPNO
Široki Brijeg           25                45               124     194
Grude           6                15                23      44
Posušje           7                 7                  2      18
Ljubuški           –                 1                   1       2
Ukupno         38                57                 152     258

Napominjem, da već duže vrijeme imamo čekanje za prijem na dnevni boravaka četvero djece (4).

Široki Brijeg

Na dnevnom boravku je 25 djece iz Širokog Brijega, a na ambulantnom tretmanu je 45 djece. Grad Široki Brijeg sudjelovao je u troškovima 77.000,00 KM.

Posušje

Na dnevnom boravku je 7 djece, a na ambulantnom tretmanu je 7 djece. Općina Posušje sudjelovala je u troškovima 13.000,00 KM.Djeca na boravku imaju organiziran prijevoz.

Grude

Na dnevnom boravku je 6 djece iz Gruda, a na ambulantnom tretmanu je 15 djece. Općina Grude sudjelovala je 23.300,00 KM u troškovima. Djeca na boravku imaju organiziran prijevoz.

Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH na ime troškova smještaja po ispostavljenom računu uplatilo je ukupno 84.970,00 KM. Zavod zdravstvenog osiguranja ŽZH uplatio je 72.000,00 KM.

U Domu trenutno radi 26 stalno uposlenih djelatnika, te pet vanjskih suradnika: dva dr. fizijatar, psiholog, logoped i glazbeni terapeut. Djelatnici su sa visokom i višom stručnom spremom njih (21) i većina imaju dodatne jednu i više edukacija u cilju što stručnijeg i kvalitetnijeg rada s djecom.

Uz redovne edukacije djelatnika, surađujemo s raznim ustanovama, fondacijama, dobrotvornim organizacijama i stručnjacima kako bi zajedničkim djelovanjem pružili što bolju i kvalitetniju uslugu našim korisnicima.

Iz svega gore kratko navedenog možemo kazati da je doma MNN svih proteklih više od petnaest godina rada dokazao i potvrdio svoju neupitnost postojanja, budući da usluge tretmana koristi preko 200 djece. U radu sa djecom uključene su njihove obitelji, a posebno djelatnici koji rade u Domu.

Problem koji prati rad ustanove je financiranje koje nije dugoročno i sustavno riješeno. Molim i pozivam društvene strukture vlasti da nam još više pomognu kako bi unatoč ovoj posebnoj situaciji korone virusa mogli nesmetano nastaviti rad prema uputama nadležnog ministarstva.

Ujedno se zahvaljujem na dosadašnjoj potpori u radu.

Zahvalnost izričem svim našim dobročiniteljima iz inozemstva i tuzemstva koji su nas na različite načine pomagali i još uvijek pomažu svih ovih proteklih godina i ujedno ih molim da nam nastave pomagati kako bi mogli pružati usluge našoj djeci.

Svjesni smo novonastale situacije, ali isto tako svjesni smo situacije roditelja i djece kojima je dom MNN jedina alternativa i zato još jednom molimo one koji mogu i trebaju financijski pomagati rad doma da ne ostanu hladni i nezainteresirani.

(www.jabuka.tv)