ŽZH: Raspored radarskih kontrola (4.-12. srpnja)

Donosimo vam raspored radarskih kontrola od 4. do 12. srpnja 2013. godine na području Županije zapadnohercegovačke:

U četvrtak 4. srpnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 08:00 – 10:00 h na M6, u mjestu Gorica,
• 16:00 – 17:30 h na R420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 09:00 – 10:00 h na M6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole,
• 16:00 – 17:00 h na R424, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 09:00 – 10:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk,
• 15:30 – 17:00 h na R420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 17:10 – 17:50 h na M6.1, na obilaznici,
• 00:10 – 00:50 h na M6.1, u mjestu Trn.

U petak 5. srpnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 12:00 – 13:45 h na M6, u mjestu Pocrte,
• 16:00 – 17:30 h na R420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 07:00 – 08:00 h na R424, u mjestu Crveni Grm, pored Osnovne škole,
• 18:00 – 19:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored centra Vrt.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 11:00 – 14:30 h na M6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić,
• 14:30 – 16:00 h na M6.1, u mjestu Rastovača.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 09:30 – 10:15 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,
• 23:30 – 00:30 na M6.1, u mjestu Trn.

U subotu 6. srpnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 08:00 – 10:00 h na R421, u mjestu Tihaljina,
• 16:00 – 17:30 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 07:00 – 08:00 h na R424, u mjestu Crveni Grm, pored Osnovne škole,
• 18:00 – 19:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored centra Vrt.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 10:00 – 12:30 h na R420, u mjestu Batin,
• 15:30 – 17:00 h na M6.1, u Vukovarskoj ulici.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 09:30 – 10:15 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,
• 23:30 – 00:30 na M6.1, u mjestu Trn.

U nedjelju 7. srpnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 10:30 – 12:00 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,
• 18:00 – 20:00 h na R420, u mjestu Višnjica,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 09:00 – 10:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored benzinske crpke Perić,
• 12:00 – 13:00 h u Ljubuškom, u Međugorskoj ulici.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 12:00 – 13:30 h na M6.1, u Vukovarskoj ulici,
• 18:30 – 20:00 h na M6.1, u mjestu Čitluk.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 14:20 – 15:00 h na M6.1, na obilaznici,
• 00:10 – 00:50 h na M6.1, u mjestu Trn.

U ponedjeljak 8. srpnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 10:30 – 12:00 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,
• 14:00 – 16:00 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 08:00 – 09:00 h na R424, u mjestu Cerno, pored Doma,
• 19:00 – 20:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored autosalona Kramar.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 11:00 – 13:30 h na M6.1, u mjestu Rastovača,
• 16:30 – 18:00 h na R420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 08:20 – 09:00 h na R420, u mjestu Dužice,
• 00:10 – 00:50 h na M6.1, u mjestu Trn.

U utorak 9. srpnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 08:00 – 10:00 h na M6, u mjestu Gorica,
• 16:00 – 17:30 h na R420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 09:00 – 10:00 h na M6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole,
• 16:00 – 17:00 h na R424, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 10:00 – 12:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk,
• 17:00 – 18:30 h na M6.1, u mjestu Broćanac.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 17:10 – 17:50 h na M6.1, na obilaznici,
• 00:10 – 00:50 h na M6.1, u mjestu Trn.

U srijedu 10. srpnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 12:00 – 13:45 h na M6, u mjestu Pocrte,
• 16:00 – 17:30 h na R420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 09:00 – 10:00 h na M6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole,
• 16:00 – 17:00 h na R424, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 10:00 – 12:30 h na R420, u mjestu Batin,
• 15:30 – 17:00 h na M6.1, u Vukovarskoj ulici.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 17:10 – 17:50 h na M6.1, na obilaznici,
• 00:10 – 00:50 h na M6.1, u mjestu Trn.

U četvrtak 11. srpnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 08:00 – 10:00 h na R421, u mjestu Tihaljina,
• 16:00 – 17:30 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 07:00 – 08:00 h na R424, u mjestu Crveni Grm, pored Osnovne škole,
• 18:00 – 19:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored centra Vrt.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 09:00 – 10:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk,
• 15:30 – 17:00 h na R420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 09:30 – 10:15 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,
• 23:30 – 00:30 na M6.1, u mjestu Trn.

U petak 12. srpnja na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 10:30 – 12:00 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,
• 18:00 – 20:00 h na R420, u mjestu Višnjica.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 07:00 – 08:00 h na R424, u mjestu Crveni Grm, pored Osnovne škole,
• 18:00 – 19:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored centra Vrt.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 11:00 – 13:30 h na M6.1, u mjestu Rastovača,
• 16:30 – 18:00 h na R420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 09:30 – 10:15 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,
• 23:30 – 00:30 na M6.1, u mjestu Trn.

(www.jabuka.tv)14 komentara

  • Lopovi iz MUP-a kradu hercegovački narod, i onako jedva preživljavaju, vrebaju, iz svakog bušlja iskaču…a pitam Vas ja šta radi mup po Bosni i kolike su njihove kazne…

  • bio sam neki dan u Hrvatskoj,nigdje nisam vidio ni policijska kola a kamoli da negdje zaustavljaju,kod nas se drpa narod,stavio radar u bušlja s tim da još nije ni obillježeno prometnom signalizacijom o radarskoj kontroli,čista krađa protivzakonita

  • Kod ovolike cijene registracije i goriva,ograničenja brzine na 40 i 50 km na sat su čista krađa.Ma gdje je cesta da je ograničenje 40 km na sat.

  • lazu ove objave nisu tocne. ovi nacelnici uprava su obicni majmuni i bravari zato je ovo ovako. nek kaze komesar staje zavrsio koju srednju .
    postavite skolovane ljude il je vama u interesu da se pitaju ovi s kojima mozete omlacivat . staje ministar zavrsio koju srednju,. lako je kasnije kupit faks

  • Mater vam jebem sta je mene danas u 11 na DUŽICAMA uslikalo???? gdje piše da je danas radar na dužicama!! jest vam jaki ovaj raspored stvarno!!! i portalu svaka cast drugi put stavite samo naslov raspored radarskih kontrola bez ovih mjesta ispod koja nisu točna!!!!!

  • Eto hvala bogu jutros uhvatila policija motoristu bez registracije a nek pokazu samo jednu kaznu Ljiljankova sina i ostali komunjara hvataju siromahe sram ih bilo

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.