Sve manje plaće: Tko u BiH najviše, a tko najmanje zarađuje?

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za listopad 2016. godine iznosila je 837 KM, što pokazuje nominalni pad za 0,6 posto u odnosu na kraj prošle godine, objavila je u izvješću za prosinac Agencija za statistiku BiH.

Prema tome, uz objavu izvješća Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, koje pokazuje stagnaciju i pad ekonomskih pokazatelja u posljednjem tromjesečju, iz ovih podataka vidljivo je kako i plaće padaju. Svakako je pozitivan podatak kako je u studenom 2016. broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH nastavio padati i iznosio 512.496.

Ako se kao temeljnu godinu uzme 2014. (2014.=100) i usporedi listopad 2016. s listopadom 2015., uočit ćemo pad nezaposlenosti od 4,4 indeksna poena ili, u apsolutnom iznosu, broj osoba koje se vode kao nezaposlene smanjio se za 24.406. Ono što je još uvijek jako loše jeste kako su najveće plaće u “državnim jaslama”, dok su one u privatnom sektoru koji zapošljava najveći broj radnika tek oko 600 KM.

Država najbolji poslodavac

Kada je u pitanju zaposlenost, u listopadu 2016. godine zaposleno je bilo 735.959 osoba. Najveći broj zaposlenih je u prerađivačkoj industriji, 144.905 osoba, gdje je prosječna plaća 612 KM, a slijedi rubrika “trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala”, gdje je zaposleno 135.922 osobe, a prosječna plaća je 594 KM. Sve ostale djelatnosti zapošljavaju znatno manje ljudi, a ako su istinita istraživanja koje provode udruženja potrošača kako je potrošačka košarica za četveročlanu obitelj u BiH oko 1800 KM, jasno je kakav je standard velikoga broja ljudi koji imaju sreću i rade, prenosi Dnevni list.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u djelatnostima javne uprave i obrane, obaveznoga socijalnoga osiguranja, zaposleno je 74.328 osoba (prosječna plaća 1.196 maraka), a na proračunu su još i obrazovanje, gdje radi 64.930 osoba (prosječna plaća 852 KM), djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite zapošljavaju 49.629 osoba (prosječna plaća 1.045 KM).

Velike razlike

Najveće plaće u našoj zemlji imaju zaposleni u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, dakle djelatnosti koje su također većinom u državnom vlasništvu, koja iznosi 1.309 KM (u ovim djelatnostima radi ukupno 17.420 osoba), financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja zapošljavaju 15.724 osobe, a prosječna plaća je 1.387 KM, dok djelatnosti informacije i komunikacije imaju 18.328 zaposlenih, a prosječna plaća je 1.220 KM.

Plaće u građevinarstvu su u prosjeku 546 KM (33.906 zaposlenih), u djelatnostima pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane 524 KM(35.217 zaposlenih), u djelatnostima administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 542 KM (12.332 zaposlenih), u djelatnostima umjetnost, zabava i rekreacija 623 KM (10.107 maraka). Nešto veća plaća je u djelatnostima poljoprivreda, šumarstvo i ribolov te iznosi 759 KM (17.918 zaposlenih), djelatnostima snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 794 KM (13.086 zaposlenih), ali i dalje ispod prosjeka.

(www.jabuka.tv)

2 komentara

  • Prestanimo stimulirati uvoz i počnimo oslobađati domaće investitore brojnih skupih prepreka kod otvaranja novih proizvodnih pogona.
    Čemu više toliki uvoz?

Komentiraj: