Stopa nezaposlenosti u BiH je 28 posto

Agencija za rad i zapošljavanje BiH raspolaže podatcima da je trenutna anketna stopa nezaposlenosti 28 posto, dok je broj nezaposlenih osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja 31. kolovoza iznosio 545.881, što govori o veoma teškom stanju na tržištu rada u BiH.

“Prognoze su nezahvalne. Tržište rada ovisi od ukupnog obima ekonomskih aktivnosti, a situacija u tom pogledu nije dobra i ne pogoduje otvaranju novih radnih mjesta”, izjavio je Srni stručni suradnik za informiranje Agencije za rad i zapošljavanje BiH Boris Pupić.

On je podsjetio na opću ocjenu iz Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za ovu godinu, kojeg je nedavno usvojilo Vijeće ministara BiH, prema kojoj je ekonomska situacija u prošloj godini bila veoma teška, jer su postignuti samo simbolični pomaci u pozitivnim makroekonomskim kretanjima.

BiH je očuvala stabilnost nominalnih ekonomskih indikatora, to jest sačuvala je domaću valutu, fiksirala devizni tečaj i politiku valutnog odbora, kao i nisku stopu inflacije.

“Ali, i dalje ostaju negativna kretanja realnih ekonomskih indikatora koji pokazuju probleme u funkcioniranju ekonomije, jer su i dalje visoki nezaposlenost i deficit trgovinskog i platne bilance. Očigledan je pad izravnih stranih investicija, proračunski deficiti, nedovoljna stopa ekonomskog rasta…”, precizirao je Pupić.

Ekonomski oporavak, koji je počeo 2010. godine, uslijed posljedica dužničke krize u eurozoni, izložen je riziku pada ekonomske aktivnosti.

Pupić ističe da su izostajanje napretka u strukturalnim reformama, slaba fiskalna koordinacija i odsustvo jasne strategije ekonomske politike učinili BiH osjetljivom u trenutku kada se nalazi u nepovoljnom ekonomskom okruženju.

Istovremeno, smanjena mogućnost zaduženja, uz smanjen priliv doznaka građana BiH iz inozemstva, te zaustavljanje oporavka na tržištu rada, dovelo je do negativnog efekta na domaću potrošnju i kupovnu moć građana, a time i na ukupnu razinu rasta ekonomije u BiH.

Zbog globalne ekonomske krize smanjene su potražnja za radnom snagom i perspektive zapošljavanja u mnogim zemljama, pa tako i u BiH.

S obzirom na drastično smanjenje priliva stranih investicija u BiH u odnosu na regiju i prethodno razdoblje, te pad kreditnog rejtinga BiH, realno je očekivati da će posljedice krize na tržištu rada biti prisutne i u ovoj godini, navodi se u Planu.

Opće stanje na tržištu rada u BiH i dalje je veoma teško. Tijekom 2011. godine zabilježen je stalni rast sudjelovanja nezaposlenih koji su bili u radnom odnosu i korisnika prava na novčanu naknadu.

Iz toga se može zaključiti da je rast nezaposlenosti osoba koje su prethodno bile u radnom odnosu velikim dijelom uvjetovan smanjenjem gospodarskih aktivnosti uslijed produženog utjecaja svjetske ekonomske krize i smanjenja ukupne zaposlenosti u procesu restrukturiranja poduzeća, na što ukazuje i podatak većeg broja otkaza ugovora na određeno vrijeme.

Evidentno je da postoji i strukturna neravnoteža na tržištu rada, koja se manifestira kroz neusklađenost ponude i tražnje za radnom snagom u pogledu zanimanja, obrazovanja, kvalifikacija ili regionalnog rasporeda.

Prema podatcima Agencije za statistiku BiH, prosječan broj zaposlenih osoba u prošloj godini iznosio je 691.548, od čega je 280.934 ili 40,6 posto žena. U odnosu na prosjek 2010. godine, broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama povećan je za 1,5 posto.

U prošloj godini zabilježen je rast nezaposlenosti na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH, iako je postojao pozitivan trend rasta novozaposlenih osoba sa evidencija na biroima zavoda i službi za zapošljavanje.

Prosječan broj nezaposlenih osoba u prošloj godini iznosio je 529.690 i u odnosu na prosjek u 2010. godini povećan je za 11.850 ili 2,3 posto.

Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje u prošloj godini bilo je 266.429 ili 50,3 posto žena. Što se tiče kvalifikacijske strukture, najveće sudjelovanje u ukupnoj nezaposlenosti u 2011. godini činile su osobe sa trećim stupnjem obrazovanja KV radnici 35,2 posto, zatim NKV radnici 30,6 posto, te radnici sa SSS 24,6 posto.

(www.jabuka.tv)

1 komentar

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.