Riješite predmete u ”Tjednu sudske nagodbe”

Na inicijativu Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH u svim prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima u BiH organizira se se provođenje aktivnosti ”Tjedan sudske nagodbe”.

Razdoblje implementacije aktivnosti je od 1. do 17. listopada 2016. godine.

Cilj organiziranja ”Tjedan sudske nagodbe” je rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.

Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka, te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s naglaskom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

”U skladu s navedenim pozivamo sve zainteresirane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom razdoblju pristupe sudu, te riješe svoj predmet sudskom nagodbom”, navodi portal pravosuđa Bosne i Hercegovine.

Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informirate suca koji vodi vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

  • samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;
  • samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte suca kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;
  • zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u tijeku navedenog razbolja, pristupite na sud s prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe

Prednosti sudske nagodbe:

Kraći i efikasniji postupak

Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostupanjskim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status ovršne isprave, bez drugostupanjskog žalbenog postupka u predmetu.

Jeftiniji postupak

Sudska nagodba je privilegirana s aspekta plaćanja sudske pristojbe, a prema odredbama Zakona o sudskim pristojbama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale eventualne troškove nastale u svezi sa sudskim postupkom.

Jednostavniji postupak

U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostupanjskog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome.

Sigurnost i povjerenje

Sudska nagodba je ovršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravomoćnoj i ovršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu odnosno ovršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne suradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora.

(www.jabuka.tv)


Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.