Revizija u "JP Mostar": Radnicima satnica od 1,62 KM, a ravnatelju plaća od 2.374 KM | Jabuka.tv

Revizija u “JP Mostar”: Radnicima satnica od 1,62 KM, a ravnatelju plaća od 2.374 KM

Revizija je, između ostalog, otkrila da u ovom mostarskom poduzeću neto satnica zaposlenika iznosi 1,62 KM, a da je plaća ravnatelja 2. 374KM te da su u 2016. nezakonito provedene javne nabavke u iznosu od
skoro pola milijuna maraka.

Puno prašine se u Mostaru diže oko rada i kvalitete usluga koje pružaju gradska komunalna poduzeća, a jedno od njih je prošle godine bilo pod lupom Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, piše Dnevni list.

‘Nije moguće prihvatiti da se obračun plaće zaposlenicima vrši po satnici manjoj od minimalno propisane Općim kolektivnim ugovorom i Zakonom o radu, a nabavke vrše bez primjene odredaba Zakona o javnim nabavkama’, zaključna je rečenica Izvještaja o financijskoj reviziji Javnog poduzeća ‘Parkovi’ Mostar za 2016. godinu koji je ovih dana javno objavljen.

Tužbe radnika zbog nezakonite satnice

Upravo u tim segmentima ovo mostarsko poduzeće dobilo je negativno revizorsko mišljenje, u kojem se kaže da ovo poduzeće ne poštuje minimalnu satnicu propisanu Zakonom te se pojašnjava kako je odlukom ravnatelja ovog poduzećaod 16.02.2015.godine utvrđena visina bruto satnice od 2,61 KM (neto satnica 1,62 KM) za svakog zaposlenika, a što nije u skladu sa članom 7. Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH i članom 78. Zakona o radu.

Raniji Kolektivni ugovor predviđao je da najniža neto satnica ne može biti manja od 1,75 KM, a prema novom Općem kolektivnom ugovoru najnižu satnicu utvrđuje Ekonomsko socijalno vijeće za teritoriju FBiH, pri čemu je utvrđeno da najniža satnica u 2016. godini ne može biti manja od 2,31 KM.

Po osnovu naprijed navedenog zbog ovakve odluke protiv ovog poduzeća su pokrenute i tužbe, konstatira se u revizorskom izvještaju. Tužbe zaposlenih po osnovu radnih odnosa iznose 636.100 KM i odnose se na manje isplaćene plaće i naknade plaća po osnovu prava iz Kolektivnog ugovora.

Inače, u godišnjim financijskim izvještajima za 2016. godinu, iskazani su prihodi 4.043.422 KM, što je za 537.290 KM ili 15% više u odnosu na prethodnu 2015. godinu. Prihodi od prodaje učinaka iskazani su u iznosu 3.592.540 KM, a odnosese na prihode od odvoza smeća od: pravnih lica 1.740.083 KM, domaćinstava 1.134.920 KM i obrta 167.030 KM, prihodi od održavanja javnih površina-zelenilo su 472.178 KM, a od održavanja puteva 78.330 KM.

Plaća ravnatelja 2.374 KM bez ugovora o rad

S druge strane rashodi ‘Parkova’ u 2016. godini iznosili su ukupno 4.035.146 KM.
Od tog iznosa na troškove plaća i ostalih primanja uposlenika otišlo je 1.860.085 KM. U okviru istih najveći su troškovi plaća i naknada plaća zaposlenih 1.562.064 KM, a čine ih: neto plaće, sve vrste doprinosa, porez na dohodak, naknade plaća za vrijeme godišnjeg odmora i ostale naknade.

Najviša neto plata isplaćena u Parkovima u 2016. godini je plaća ravnatelju u iznosu 2.374 KM, a najniža 508 KM, dok je prosječno isplaćena neto plaća na nivou Društva iznosila 819 KM, otkrili su revizori u izvještaju. Također, u istom dokumentu napominju da su „personalni dosijei zaposlenika uredni i potpuni osim dosijea Direktora, koji ne sadrži ugovor o radu, već samo Rješenje od 03.07.2008.godine kojim se obustavlja stečajni postupak nad imovinom Društva i imenuje organ upravljanja.“

Javne nabavke i sudski sporovi

Kao drugu veliku zamjerku radu JP Parkovi Mostar revizori ističu da prilikom svih nabavki roba, usluga i radova u vrijednosti od najmanje 473.063 KM. Revizori su utvrdili da pri tome ovo poduzeće nije primjenjivalo odredbe Zakona o javnim nabavkama.

Za sve izvršene nabavke nisu provođeni postupci nabavki propisani Zakonom o javnim nabavkama, nisu donosene odluke o provođenju nabavke, niti su sklapani ugovori sa dobavljačima. Kod svih nabavki jedini dokument o izvršenoj nabavci je faktura dobavljača, samo u jednom slučaju prezentirana je ponuda dobavljača za nabavku.

Ne postoje posebne službe niti lica zadužena za ove poslove, zaključuju revizorskom izvještaju.

Prema podacima nadležne službe, protiv Društva su pokrenuta 43 sudska spora u ukupnoj vrijednosti 2.341.309 KM.
Tužbe se najvećim dijelom 1.590.341 KM odnose na tužbe od strane JP Uborak Mostar 1.496.460 KM i JP Deponija Mostar 93.880 KM, radi neplaćenih računa za odlaganje komunalnog otpada za period 2012.-2015. godine.

JP Parkovi prema podacima Ureda za reviziju na dan 31.12.2016. godine, vodili su 260 sudskih postupaka protiv pravnih i fizičkih lica, sa tužbenim zahtjevima u iznosu od 717.423 KM, a koje se odnose na tužbe po osnovu neplaćenog duga zaizvršene usluge.

Od ostalih primjedbi, kojih ima više, revizori posebno napominju da rad ovog mostarskog poduzeća nije usklađen saZakonom i ostalim aktima, jer ne postoje zakonite upravljačke strukture još od 2008. godine te da praktično nikada nije završen prijenos vlasničkih i upravljačkih prava s bivših općina na Grad Mostar.

 

(Dnevni list)


5 komentara

Komentiraj: