Reakcija: BiH uključena u javne nabave EU u okviru rezervnih količina lijekova

Iz ministarstva civilnig poslova BiH reagirali su priopćenjem na tragu vijesti koja se pojavila ovih dana pojavila u bh. medijima o javnoj nabavi lijekova, gdje su kazali kako žele podvući i ponovno poslati prethodno date informacije o ovomu.

Ministarstvo civilnih poslova BiH je pristupilo prikupljanju potreba za nabavu lijekova: Remdesivir, Hydroxy chlorquine, Kaletra i Interferon beta temeljem dopisa Europske komisije Vijeću ministara BiH u kojem Vijeće obavještavaju o njihovoj odluci da sukladno sa mehanizmima JPA pokrenu proceduru javne nabavke za navedene lijekove.

Ministarstvo je odmah prikupilo presjek potreba koje je proslijedilo na daljnje postupanje. Želimo istaknuti da je ovo bila aktivnost kojom se pokazao značaj brzog koordiniranja u kriznim situacijama između entiteta i koristimo prigodu da zahvalimo resornim ministarstvima zdravstva na dobroj suradnji.

Kolika je vrijednost nabave?

Ukupna vrijednost nabave će se znati onog trenutka kada bude završena procedura javnih nabavi koja je u nadležnosti EC i kada resorna ministarstva definiraju konačne potrebe shodno cijenama.

Financijska sredstva za nabavku lijekova su u nadležnosti entiteta i resornih ministarstava. Lijekovi će se pojaviti u BiH onog trenutka kada sve procedure budu okončane i ne nabavljaju se za tržište nego za zdravstvene ustanove.

Slijedom informacija da BiH nije uključena u proceduru javne nabave EU za lijekove obavještavamo vas da je Ministarstvo civilnih poslova BiH, a na temelju iskazanih potreba nadležnih ministarstava zdravstva i Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH, dostavilo dva puta tablični pregled potreba za Bosnu i Hercegovinu, u cilju uključivanja u proceduru javne nabavke EU za lijekove.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH se, elektronskom porukom od 12. lipnja 2020. godine (petak), poslanom nakon radnog vremena (17:15), obratilo Ministarstvu civilnih poslova BiH sa zahtjevom da se dostavi treći put, do 15. lipnja 2020. godine do 12 sati, usuglašene liste potreba radi pokretanja procedure javne nabave EU za lijekove. Odmah 15. lipnja 2020. je upućen dopis resornim ministarstvima sa zahtjevom da iskažu potrebe u najkraćem roku. 17. lipnja 2020. su stigli odgovori iz entitetskih ministarstava, a 18. lipnja  2020. iz Brčko Distrikta. Istog dana kompletirana lista je proslijeđena prema ministarstvu vanjskih i inozemnih poslova BiH.

Ministarstvo civilnih poslova BiH, je sukladno zakonom definiranim nadležnostima, bilo u obvezi zatražiti konačnu potvrdu potreba od nadležnih ministarstava zdravlja i Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH.

Imajući u vidu naprijed navedeno, dakle da je Ministarstvo civilnih poslova BiH prethodno u dva navrata dostavljalo Ministarstvu inostranih poslova BiH tabličnii pregled potreba za Bosnu i Hercegovinu nakon treće kompletirane liste obaviješteni smo iz MIP-a BiH da se Bosna i Hercegovina može se uključiti u rezervnu nabavku kao i sve druge države koje do navedenog datuma nisu dostavile finalnu potvrdu potreba.

Ministarstvo civilnih poslova BiH je posredstvom Ministarstva inostranih poslova BiH, zatražilo od Direkcije za zdravlje Europske Komisije, da Bosna i Hercegovina bude uključena u procedure javne nabave EU u okviru rezervnih količina lijekova, obzirom da će i te količine lijekova biti planirane procedurom javne nabave EU. Dakle, BiH nije isključena iz procedure javnih nabavi lijekova. BiH je uključena u okviru rezervnih količina lijekova.

Zbog tromosti administracije BiH se nije uključila u europsku nabavu lijekova protiv koronavirusa

(www.jabuka.tv)


1 komentar

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.