Raste broj zahtjeva za liječenje u inozemstvu

Novcima Fonda solidarnosti Zavoda zdravstvenoga osiguranja i reosiguranja FBiH financiraju se najsloženije zdravstvene usluge i nabava lijekova za liječenje teških oboljenja. Ipak, zbog nedostatka novca to nisu mogli koristiti svi oni kojima je to inicirano te su formirane liste čekanja.

Direktorica Zavoda Novka Agić naglasila je, u intervjuu za Fenu, da se radi o najsloženijim i najskupljim uslugama te lijekovima koje treba osigurati unutar Federacije i za liječenje u inozemstvu u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih osoba na liječenje u inozemstvo.

Istaknula je problem neusklađenosti novčanih iznosa i da ih je znatno manje od naraslih potreba. Pojasnila je da bi se, suglasno članku 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju, isti iznos novca koji se prikupi prema osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje morao uplaćivati i iz federalnoga proračuna. Međutim, dosad je to izdvajanje iz federalnoga proračuna na godišnjem nivou iznosilo oko 30 posto od propisane zakonske obaveze.

”Vlada FBiH, zbog deficitarnosti proračunskih sredstava (posebno u posljednje vrijeme zbog zaključenoga stand-by aranžmana BiH s MMF-om) nije u mogućnosti ispoštovati u cijelosti svoju zakonsku obavezu u pogledu financiranja Federalnoga fonda solidarnosti na način kako je to predloženo spomenutim zakonom”, istaknula je.

Pojašnjava da je zakonska obaveza Vlade FBiH (u pogledu planiranja novca, kao i izvršavanja za potrebe Federalnoga fonda solidarnosti) uvijek promatrana i u kontekstu odredbe člana 105. Zakona o proračunima u FBiH, kao i odredbe člana 52. Zakona o izvršenju proračuna FBiH koji su legis specialis u odnosu na Zakon o zdravstvenom osiguranju, i to kako u pogledu planiranja, tako i izvršavanja proračuna FBiH, pa time i transfera Zavodu zdravstvenoga osiguranja i reosiguranja FBiH, a koji je sastavni dio proračuna Federacije BiH.

”Međutim, ove godine je (u odnosu na ranije godine) bar ono što je planirano mnogo bolje realizirano, što nam je pomoglo kod rješavanja likvidnosti”, naglasila je.

Agić dodaje da je činjenica i da je poslovanje Federalnoga fonda solidarnosti, iz godine u godinu, opterećeno i stalnim pritiscima proširenja djelatnosti toga fonda s financiranjem novih oblika visoko diferencirane zdravstvene zaštite, odnosno financiranjem novih prioritetnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH.

”To uključuje i proširivanje liste lijekova koji se financiraju na teret tog fonda s odgovarajućim skupim i inovativnim lijekovima namijenjenim za liječenje najtežih oboljenja za koje ne bude osiguran potreban novac”, smatra.

Zavod zdravstvenoga osiguranja FBiH poduzima i kontinuirane mjere radi osiguranja potrebne citološke terapije osiguranicima s područja cijele Federacije BiH u uvjetima stalno otežanoga financiranja Federalnoga fonda solidarnosti, o čemu su, kako je kazala, informirani i Vlada FBiH i Parlament Federacije BiH.

”Zbog stalnoga povećanja broja pacijenata s indikacijom za korištenje citostatika (posebno tzv. skupih citostatika) ponovno su intenzivirane aktivnosti da mjerodavne institucije u Federaciji BiH iznađu načina za povećanje novca za Federalni fond solidarnosti. Inicirano je i formiranje fonda za nabavu skupih lijekova, među kojima bi bili i citostatici, s novcem iz drugih izvora (iz trošarina na duhan i alkohol, povrat PDV-a i sl.)”, istaknula je. Precizira da se na listi za liječenje malignih neoplazmi (citostatici) nalazi 67 lijekova s više od 157 različitih oblika i jačina.

Agić kaže da, između ostaloga, Zavod kontinuirano prati i poduzima mjere radi poštivanja ugovornih odredbi za pravilno skladištenje, redovitu kontrolu zaliha, inventuru i praćenje rokova upotrebe, izdavanja lijekova iz skladišta, redovitu dostavu mjesečnih izvještaja o potrošnji i drugo.

Rebalansom financijskoga plana za 2016. godinu planiran je prihod za Federalni fond solidarnosti od 147,7 milijuna KM i veći je od prvobitnoga plana za sedam milijuna KM.

”Međutim, realne potrebe ovoga fonda kreću se oko 200 milijuna KM godišnje. Smatramo da bi to trebalo osigurati, pogotovo ako se ima u vidu sadržaj ovoga fonda. Ako usporedimo ukupna sredstva u zdravstvu ostvarena u Federaciji BiH za 2015. godinu prema obračunu sredstava u zdravstvu (koji također radi ovaj zavod), a koja su bila oko milijardu i 600 milijuna KM (što je svega 8,8 posto udio Federalnoga fonda solidarnosti) mislim, da je svaki komentar suvišan”, naglašava ona.

Nedostatna sredstva utječu na formiranje liste čekanja, posebno kod pojedinih skupih lijekova. Direktorica Zavoda Novka Agić naglašava da je 2016. povećan broj zahtjeva za liječenja u inozemstvu, u odnosu na prethodne godine.

”Podneseno je više od 500, a odobreno 430 zahtjeva. Određeni broj zahtjeva nije odobren jer nisu u skladu s Pravilnikom o liječenju u inozemstvu. Troškovi pristigli na ime liječenja u inozemstvu su oko 14 milijuna KM ”, kaže Agić.

Sve osigurane osobe imaju ista prava na zdravstvene usluge i lijekove koji se financiraju novcima Federalnoga fonda solidarnosti, bez obzira na to kojoj županiji pripadaju. To je, kako ističu iz Fonda, i bio jedan od temeljnih ciljeva zbog kojih je i osnovan Federalni fond solidarnosti.

(Fena)

Komentiraj: