Problem s izdavanjem putovnica: Novi natječaj neće biti okončan do 21. ožujka

Direktor Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) Edim Nesimi potvrdio je u utorak za Fenu da će ova institucija Vijeću ministara predložiti da se prije isteka ugovora sa sadašnjim dobavljačem putovničkih knjižica, koji je na snazi do 21. ožujka, zaključi ugovor o nastavku isporuke do okončanja natječajne procedure.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je i Informaciju o premošćavanju trenutnog stanja u pogledu osiguravanja putovnički knjižica o kojoj bi ministri Vijeća ministara trebali biti upoznati na narednoj sjednici.

Direktor Nesimi u razgovoru za Fenu izrazio je nadu da će bh. institucije učiniti sve kako procedura izdavanja putovnica ne bi bila blokirana, a u prilog tome ide i činjenica da će se ova tema naći pred ministrima Vijeća ministara, te pojašnjava da je osnovni problem zastoj u provođenju natječaja za nabavku putovnički knjižica.

Natječaj je raspisan 20. svibnja 2016. godine, a do ostavljenog roka pristigle su dvije ponude te je 24. kolovoza donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Mülhbauer d.o.o Banja Luka.

Na ovu odluku 5. rujna tvrtka Gemalto S.A. Meudon Francuska izjavila je žalbu, a 26. listopada Ured za razmatranje žalbi donio je rješenje kojim se uvažava ta žalba i poništava odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i natječajna dokumentacija.

Natječaj je ponovno raspisan 8. studenog i tvrtka Gemalto S.A. Meudon Francuska je ponovno uložila žalbu na natječajnu dokumentaciju, a Ured za razmatranje žalbi ponovo je 29. prosinca poništio natječajnu dokumentaciju.

”Ponovno ćemo raspisati natječaj, ali je sada vrlo izvjesno da on ne može biti okončan do 21. ožujka, do kada imamo ugovor sa sadašnjim dobavljačem. Ono što je sada bitno je da nađemo rješenje kako da se premosti ovo razdoblje od 21. ožujka do okončanja natječajne procedure”, pojasnio je Nesimi.

Na pitanje kakva je trenutno situacija s knjižicama, direktor IDDEEA-e kazao je da sadašnji način izrade bh. pasoša ne dozvoljava stvaranje zaliha, odnosno putovnička knjižica se pravi tek nakon što građanin na lokaciji za izdavanje putovnice podnese zahtjev.

Ministar sigurnosti Dragan Mektić ranije je kazao medijima da se ne bi trebalo doći u poziciju kada bi nastao vakuum u kojem neće biti obrazaca putovnice, što bi nanijelo izravnu štetu građanima.

(Fena)

Komentiraj: