Predložen novi Zakon o PDV-u

Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) BiH dao je suglasnost na Prednacrt zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV), koji je već bio predmet rasprave i naknadno je upućen na izjašnjavanje entitetskim parlamentima.

Kako su objasnili iz UNO, glavni razlog za donošenje novog Zakona o PDV-u je potpuno usklađivanje s propisima EU koji reguliraju sustav plaćanja ovog poreza. A poseban dio obrazloženja izmjena Zakona o PDV-u odnosi se na uvođenje diferencirane stope PDV-a.

Naime, uvođenje diferencirane stope prije provođenja reformi koje imaju za cilj smanjenje proračunskih opterećenja ne predstavlja produktivnu mjeru, jer bi isto moglo dovesti do umanjenja prihoda i do fiskalne nestabilnosti proračuna svih razina vlasti. UNO izražava stav (koji je istovjetan stavu i preporuci MMF-a) da je efikasnija opcija jedinstvene stope PDV-a, objasnili su za Avaz.

Dodali su da je najznačajnija novina da su oslobađanja od PDV-a u potpunosti harmonizirana s pravilima primjenjivim u EU, uz precizno određenje oslobađanja koja se tiču uvoza roba u BiH.

Olakšan je postupak za oslobađanje po osnovu međunarodnih ugovora te diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama. Posebnu pažnju zaslužuje izmjena oslobađanja kod prometa građevinskih objekata. Naime, od plaćanja PDV-a, kao i ranije, oslobađa se promet objekata ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se objekti nalaze, ali samo ako je promet izvršen poslije prve upotrebe objekata ili njihovih dijelova, naglašeno je.

UNO BiH povećao prihode za 472 milijuna KM

Iz UNO su objasnili da je i sustav novčanog kažnjavanja reguliran na način da je u potpunosti harmoniziran s važećim prekršajnim zakonodavstvom u BiH i znatno se razlikuje u odnosu na postojeći zakon.

Najznačajnije izmjene su u tome da je izmijenjena odredba o odmjeravanju kazne u visini koja predstavlja 50 posto obaveze za izlazni odnosno ulazni PDV, a što je u vezi i s određivanjem visine prekršaja i za odgovorno lice, kao i precizno definiranje instituta zastare za prekršaje.

Iz UNO dodali su da se uvodi i oporezivanje usluga prijevoza putnika koje obavlja strani prijevoznik na teritoriji BiH.

Određena je prosječna naknada koju čini prosječan iznos vrijednosti po putniku i po jednom kilometru od 0,10 maraka pomnožen s brojem putnika koji putuju i brojem kilometara koje vozilo prelazi preko teritorija BiH, objašnjeno je.

(www.jabuka.tv)

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.