Porez i prihodi: UNOBiH postaje ključnom za fiskalnu stabilnost BiH

Uprava za indirektno oporezivanje (UNO) BiH u prošloj je godini prikupila 6,6 milijardi KM ili 286 milijuna KM prihoda više nego u 2015., a pozitivni rezultati pozicionirali su je kao ključnu instituciju za fiskalnu stabilnost BiH, ocijenio je u utorak direktor UNOBiH-a Miro Džakula.

Najavio je kako će nastaviti sa što boljim radom, usvajanjem novih standarda i procedura.

UNO će u tome pomoći i realizacija trećega “Twinning” projekta, koji financira Europska unija s milijun eura, a putem kojega će u iduće dvije godine znatno biti unaprijeđena zakonska regulativa u oblasti PDV-a, trošarina i u carinskoj politici.

– Time se dalje otvara put BiH u ispunjavanju uvjeta za pristupanje BiH EU usklađivanjem zakonske regulative iz ovih oblasti s europskom. Očekujemo da ćemo biti prvi koji će završiti poglavlje 29., odnosno usklađivanje zakona iz oblasti carina s europskim zakonodavstvom – rekao je Džakula.

Podsjetio je da je u okviru prethodnoga “Twinning” projekta pripremljen novi zakon o PDV-u, koji je usklađen sa 112. direktivom Europske komisije, a u okviru novoga projekta bit će razrađene dalje odredbe ovoga zakona te pravilnik o PDV-u, zakon i pravilnik o trošarinama koji će biti predloženi za usvajanje nadležnim bh.organima.

– UNO će učiniti sve da u ovoj i iduće godini uskladi svoje ključne zakone s europskom regulativom, a do Upravoga odbora UNO-a, Vijeća ministara i parlamenta BiH bit će njihovo prihvaćanje – dodao je Džakula.

Stalni savjetnik za “Twinning” projekt Rajko Skubic smatra da je BiH u nekim oblastima znatno harmonizirala svoje zakone s europskom regulativom.

– Carinsko područje je vrlo usklađeno i jedno je od najboljih– dodao je Skubic.

BiH je, dodaje, dosta uradila i u području PDV-a.

– U ovom dijelu projekta važna komponenta je sistem NCTS, koji se odnosi na zajednički tranzitni postupak koji važi u cijeloj EU, a prema kojem će tranzitni dokumenti, koje izdaje određena zemlja, vrijediti na cijelom prostoru EU i zemalja koje su u NCTS sistemu – rekao je Skubic.

Šefica sekcije operacija u Delegaciji EU u BiH Chloe Berger ukazala je da sektor poreza i carina daje doprinos razvoju BiH u smislu da se učine dostupnim sigurni proizvodi na unutrašnjem tržištu, kao i da se pojednostave određene procedure i poslovanje privrednih subjekata.

Najavila je i da će EU nastaviti pružati podršku približavanju zakonodavstva BiH pravnoj tekovini EU, kao i jačanju ekonomskoga razvoja BiH, pojednostavljenju postupaka, a što je i jedan od ciljeva iz Reformske agende.

Projekt je financiran iz sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA 2014), a implementira ga Agencija za europske integracije i ekonomski razvoj (AEI) iz Austrije.

Ovaj “twinning” projekt sastoji se od tri komponente u oblasti neizravnoga oporezivanja unutar kojih će oko 60 stručnjaka iz zemalja članica EU (Austrija, Slovenija, Hrvatska, Njemačka, Litvanija, Češka i Poljska) doći u Bosnu i Hercegovinu i držati radionice sa stručnjacima iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Predstavit će im carinsko i porezno zakonodavstvo EU, a pružit će i podršku u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata u oblasti neizravnih poreza (carina, porez na dodanu vrijednost i trošarina) i njihovoj praktičnoj primjeni.

Neki od glavnih rezultata ovoga projekta bit će izrada nacrta uputa za praktičnu primjenu Konvencije o zajedničkom provozu (CTC) i Novoga kompjuteriziranoga sustava provoza (NCTS), te predstavljanje najnovijega sustava za upravljanje garancijama zemalja članica EU (GMS).

Ranije su već okončana dva “Twinning” projekta koja je također financirala EU u iznosu od 4,5 milijuna eura.

(Fena)


Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.