Pitanja koja će inspektori postavljati kada vam se pojave u poduzeću

Federalna uprava za inspekcijske poslove je 30. svibnja 2017. godine na svojoj web stranici objavila je liste provjere (“check liste”) za sve inspektorate u svom sastavu, piše Faktor.

Lista provjere, u skladu s odredbama Zakona o inspekcijama Federacije BiH, čini sastavni dio naloga za vršenje inspekcijskoga nadzora, kojim se definira konkretan predmet, pravna osnova, te mjere koje inspektor može poduzeti u skladu sa zakonom i drugim propisima u slučaju da prilikom nadzora konstatira njihovu povredu, kao i druge aktivnosti inspektora u postupku vršenja inspekcijskoga nadzora.

Više je razloga koji su doveli do praktične primjene “check listi” u postupcima inspekcijskoga nadzora, koje su službeno uvedene u Zakon o inspekcijama Federacije BiH iz 2014. godine (Službene novine Federacije BiH, broj 73/14), a neki od važnijih su: da služe kao “podsjetnik” inspektoru u nadzoru kako ne bi ispustio neku važnu provjeru, da inspekcijski nadzor nije izvršen nasumice, reda radi, tek da se obavi, nego je inspektor prije odlaska procijenio potrebu da se kod konkretnog subjekta obavi nadzor, što predstavlja početke onoga što se naziva “procjena rizika”, imajući u vidu disbalans između broja inspektora u odnosu na broj poslovnih subjekata čiji rad inspektori trebaju nadzirati, služe kao mehanizam za prikupljanje informacija o gospodarskom subjektu, također služe kao mehanizam koji omogućava provođenje načela transparentnosti, kao jednog od značajnih načela, koje omogućava poslovnom subjektu da sazna razlog dolaska inspektora u nadzor, kao i zakonsku nadležnost inspektora da može izvršiti namjeravane provjere, te predstavljaju materijal za edukaciju mladih inspektora koji na temelju kvalitetno osmišljenih, definiranih pitanja, provjera i radnji sadržanih u “check listama”, mogu brže i efikasnije ovladati poslovima inspektora.

“Check liste” koje koriste inspektori u obavljanju inspekcijskoga nadzora imaju informativnu, edukativnu i preventivnu funkciju. Pomoću “check listi” se mjeri usklađenost poslovanja subjekta s propisima, ustanovljava stanje zakonitosti i sigurnosti u konkretnoj upravnoj oblasti, dobiva valjana osnova iz prakse za promjenu propisa čija/koja rješenja nisu dobra, mijenja sama prakse rada inspektorau smislu adekvatnog tumačenja propisa i vršenja ovlašćenja slobodne tzv. “diskrecijske ocjene” inspektora.

“Check lista” omogućava inspektoru da provjeri koliko i kako subjekt implementira propis, čime se objektivno provjerava stanje u kontroliranoj upravnoj oblasti (urbanizam, zdravstvo, rad na crno, itd.). Analizom postupanja subjekata, inspektor dolazi do informacija koja norma nije primjenjiva i što treba izmijeniti u propisu ili dodati, tj. koje su manjkavosti propisa.

S obzirom na to da je sadržaj “check liste” napravljen na osnovu materijalnoga propisa kojim se regulira dana oblast, isti je podložan promjenama, u skladu s izmjenama propisa na temelju koji se “check lista” kreira. Cjelokupan proces inspekcijskoga nadzora je informatiziran, a objavom “check lista” za sve oblasti kontrole na web stranici napravljen je i veliki korak ka maksimalnoj transparentnosti i preventivnom djelovanju Federalne uprave za inspekcijske poslove prema subjektima kontrole.

Naime, na ovaj način je svim subjektima kontrole omogućeno da, uvidom u “check liste”, na najbolji način odmah preispitaju svoje poslovanje i isprave eventualne nepravilnosti i prije nego što im inspektori dođu u kontrolu, te tako izbjegnu sankcioniranje.

Napominje se da Federalna uprava za inspekcijske poslove, u skladu s raspoloživim vremenom, radi na unapređenju kvaliteta “check listi”, i da je to permanentan proces. Objavljivanje “check listi” na službenoj web stranici predstavlja najznačajniji preventivni način djelovanja Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Stoga, pozivaju sve gospodarske subjekte u FBiH da posjete web stranicu Federalne uprave za inspekcijske poslove, te se, uvidom u odgovarajuću “check listu”, informiraju o zakonskim uvjetima koje moraju ispunjavati, kako ne bi bili sankcionirani u inspekcijskom nadzoru.

“Check liste” možete pronaći na web stranici Federalne uprave za inspekcijske poslove.

(www.jabuka.tv)


7 komentara

  • Trebali ste napisati i odgovore na pitanja…
    Ovo nema nigdje u svijetu, treba paziti da tajkuni slucajno ne plate kaznu !

  • Tajkunima inspekcija i ne dolazi niti smije doći.Zna se da će sića stradati. Što inspekcije nisu bile u Todorića sve ove godine. E takvih firmi vještačkih u koje se ne smije zaviriti i malih todorića koji znaju živjeti od lopovluka,neplaćanja dažbina državi,ne vraćanja kredita je puna BiH-na. Takvim inspekcije ne idu,njih štite politike. Pogledaj te na internetu firme,imena vlasnika sa neplaćenim milijunskim iznosima PDV-a,zašto njih ne gone,ne naplate,ne plijene imovinu itd. Stradati će mali jadni poslodavci i trgovci koji se bore da skrpe kraj sa krajem. Otjeraj te i ovo malo naroda što je ostalo vani..Po hercegovini ljudima,seljacima plijene duhan u listu,ljudi ga proizveli,pretresaju podrume a u Zenici,Sarajevu,Konjicu pored ceste tabla prodajem duhan i on izložen na štantu,stolu.Je li to država,uguši uništi hrvata,proizvođača a bošnjak musliman može što hoće u ovoj državi.Svi naši političari kad idu u Sarajevo uz Ivan neka vide što se prodaje pored ceste,med i ostalo.1 kg meda 7 km. Ma gdje to ima,koji med,koja kvaliteta,,otrov,, ali to rade legalno..To ne smeta inspekciji bošnjačkoj i državi..Država Aga,begova,,šerijatska država…U vrijeme turske vladavine na ovim prostorima bili naklonjeniji hrvatu,katoliku nego danas.Tada turci uzimali trećinu,sada ti dođu sa nalogom iz šeher aginskog Sarajeva i uzmu,otmu,zaplijene sve..

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.